Profesora R. Feldmaņa grāmatas „Latvijas Baznīcas vēsture” atvēršana

Sestdien, 2010.g. 29. maijā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē ( Palasta iela 4), plkst. 14.00 notiks Dr. theol. Roberta Feldmaņa grāmatas „Latvijas baznīcas vēsture” atvēršana, izdevums ir veltīts prof. R. Feldmaņa simtgadei Grāmatas pamatā ir profesora Roberta Feldmaņa lekciju kurss Latvijas baznīcas vēsturē Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē. Profesors Roberts Feldmanis lekciju kursu “Latvijas baznīcas vēsture” lasīja atjaunotajā Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē 1992./1993. akadēmiskajā gadā. Šīs grāmatas izdošana bija profesora mūža beigu lielais sapnis, ko viņš nepaspēja savas dzīves laikā pabeigt.

Profesors R. Feldmanis bija viens no ievērojamākiem 20.gs. latviešu luterāņu teologiem. Viņš uzskatīja, ka  : “Latvijas baznīcas vēsturi (…) nevaram aplūkot atdalīti no latviešu tautas vēstures, jo pretējā gadījumā mēs nesapratīsim kopsakaru, kontekstu un katrs konkrētais notikums kļūs tāds kā amputēts loceklis, bezsakarīgs, nejēdzīgs notikums visu notikumu jūklī.” Jouko Talonens, Helsinku universitātes profesors, šīs grāmatas ievadā raksta: “Būdams profesors un Latvijas Baznīcas vēstures pasniedzējs, sava garā mūža un kalpošanas pieredzes dēļ profesors Roberts Feldmanis  bija kļuvis par Baznīcas vēstures dzīvu sastāvdaļu, tās „dzīvu leģendu”. Profesora Feldmaņa  kalpošanu latviešu tautai piemin viņa daudzie dēli un meitas, kas kādreiz bija gan viņa dievkalpojumu apmeklētāji gan arī smēlušies padomu no sava garīgā tēva un skolotāja, kāda no viņa draudzēm Katlakalnā, Olainē, bet īpaši Mežaparka baznīcā, kas 20.gs. 80 gadu beigās kalpoja kā tautas garīgās atmodas vieta daudziem tūkstošiem cilvēku. Cienījamo profesoru par viņa par mūža ieguldījumu un nopelniem Latvijas labā Triju zvaigžņu ordeņa dome nolēma iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku. Prof. R. Feldmanis ir cilvēks, ar kuru mūsu tauta var patiesi lepoties.  Kā valsts bijušā prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 2002.gada 28. maijā rakstīja: „Viņš (virsmāc. R.Feldmanis) vienmēr paliks tautas atmiņā kā mācītājs, kurš sirdsapziņas un ticības vārdu, mīlestību pret savu zemi un tās cilvēkiem turējis augstāk par visu”. Cienijamā mācītāja, skolotāja un garīgā tēva piemiņu daudzie tūkstoši skolnieki vēlas iemūžināt lūdzot Rīgas Domei pārdēvēt  ielu, kas iet gar skaisto Mežaparka Gustava Ādolfa baznīcu, kas ir bijusi par atdzimšanas un atjaunotnes vietu bargajos komunisma gados, Roberta Feldmaņa vārdā.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti