Atmostoties pašiem, veicināsim tautas atmodu

Vai man ir personīgas attiecības ar Dievu? KĀDAS attiecības ar mani vēlas Dievs? Kā veidot tuvas un dziļas attiecības ar Viņu? Vai es pazīstu savu Debesu Tēvu? – šie bija galvenie jautājumi, ko dažādu konfesiju pārstāvji aplūkoja „Dieva meklēšanas nedēļā”, kuras pasākumi no 14. līdz 20. martam norisinājās Rīgā un Kuldīgā.

Šo starpkonfesionālo lūgšanu nedēļu sadarbībā ar Rīgas, Ķekavas, Bauskas un Kuldīgas draudzēm organizēja biedrība „Tautas lūgšana”, lai aktualizētu jautājumus par lūgšanu dzīvi, Dieva meklēšanu un personīgām attiecībām ar Dievu, ticot, ka tuvas attiecības ar Dievu ir solis ceļā uz garīgo atmodu Latvijā, Baznīcā un ikviena cilvēka dzīvē. Lūgšanu nedēļas mērķis bija arī vienot dažādu konfesiju pārstāvjus, veicinot savstarpējo sapratni starp dažādām draudzēm – vasarsvētku, baptistu, adventistu, luterāņu, katoļu u.c.

Katolisko Baznīcu lūgšanu nedēļā pārstāvēja Rīgas sv. Jēkaba Katedrāles diakons Gunārs Konstantinovs un kopienas „Efata” slavēšanas ansamblis, kas piedalījās nedēļas noslēguma konferencē „Meklēsim Dieva vaigu”, Rīgas Vasarsvētku draudzē „Cerība”.

Uzrunājot konferences dalībniekus, diakons G. Konstantinovs uzsvēra: „Mēs varam veicināt tautas atmodu tikai tad, ja atmostamies paši. Mēs varam liecināt citiem tikai tad, ja paši cenšamies līdzināties Kristum, kurš Pēdējo vakariņu laikā kalpoja saviem mācekļiem, mazgājot viņiem kājas. Tāpat kā Kristum, mums ir jākalpo, salīdzinoties ar citiem, piedodot un lūdzot piedošanu.”

Diakons G. Konstantinovs norādīja, ka Gavēņa laikā mēs uzlūkojam Kristus krustu, kura vertikālā ass simbolizē mūsu attiecības ar Dievu, savukārt horizontālā – kalpošanu tuvākajam. Diakons skaidroja, ka šie abi virzieni – horizontālais un vertikālais – mūsu dzīvē attīstās paralēli.

Rīgas sv. Jēkaba Katedrāles diakons pēc konferences apliecināja, ka vienotība dažādu konfesiju pārstāvju starpā ir nepieciešama mūsu tautas atmodai. Kaut gan pastāv konfesionālas atšķirības, visu ticīgo stūrakmens ir Kristus, un mums ir jābūt kopā lūgšanā, tuvākmīlestībā un patiesības sludināšanā.

Kopienas „Efata” slavēšanas ansambļa dalībnieks Ģirts Reimats atzina, ka konferencē kristiešu vidū valdīja patiesa vienotība, kas motivēja lūgties par Latviju.

Starpkonfesionālās Dieva meklēšanas nedēļas organizatori pateicas ikvienam, kas sniedza atbalstu tās tapšanā, kā arī ikvienam, kas mīl un meklē Dievu, un vēlas Viņu iepazīt arvien tuvāk.

LRKB IC

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti