Notika ekumeniski teoloģiska konference „Tas ir jaunas žēlsirdības laiks”

25. – 26. novembrī, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā, Palasta ielā 4, notika starptautiska ekumeniski teoloģiska konference „Tas ir jaunas žēlsirdības laiks”, kas bija veltīta pastorālajam darbam un ko organizēja Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts un Rīgas Teoloģijas institūts sadarbībā ar Lutera akadēmiju. Uzrunas teica Latvijas katoļu, pareizticīgo, luterāņu un baptistu Baznīcu pārstāvji, kā arī viesi no Itālijas un Polijas. Konferencē bija ne tikai zinātniski referāti, bet arī lūgšanu brīži, diskusijas un pieredzes apmaiņa.

25. novembrī, konferenci atklāja Rīgas Katoļu Garīgā semināra audzēkņi ar dziedājumu „Veni Creator”, kam sekoja konferences vadītāja pr. Andra Marijas Jerumaņa, Apustuliskā nuncija Baltijas valstīs arhibīskapa Luidži Bonacci, kardināla Jāņa Pujata uzrunas un Pareizticīgās Baznīcas priestera Jāņa Dravanta lūgšana, kurā piedalījās liturģiskā kora grupa no Aleksandra Ņevska dievnama. Konferences pirmajā dienā ar „Pastorālās kalpošanas izpratni Austrumu Baznīcas tēvu mantojumā” dalībniekus iepazīstināja pareizticīgo priesteris Jānis Dravants. Pr. Andris Marija Jerumanis savā priekšlasījumā apskatīja „Dieva žēlsirdības izpratni Katoliskās Baznīcas tradīcijā: Dieva žēlsirdību – cilvēces cerības avotu”. Savukārt LELB mācītājs Guntis Kalme uzstājās ar referātu „Kristus „ priekš mums” kā pastorālteoloģijas paradigma”. Dienu noslēdza kopīgas vesperes.

Otro konferences dienu – 26. novembri – ievadīja LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga lūgšana un uzruna. Dienas gaitā bija iespēja noklausīties Baibas Brūderes, Dr. theol., referātu „Iepazīt Dieva žēlsirdību un kļūt žēlsirdīgiem. Iespēja, aicinājums, vai izaicinājums. Sv. Terēzes no Lizjē pieredze”, Pr. Andra Priedes, Dr. Hist. Eccl., referātu „Žēlsirdības tikuma imperatīvs kristietības vēsturē”, Veronas Universitātes profesora Klaudio Džirelli, Dr. paed., referātu „Pastorālais konsultants kā vienotības veicinātājs”, Ļubļinas Katoļu universitātes pr. Mečislava Puzeviča stāstījumu par „Brīvprātīgo darbu – atbildi Kristus aicinājumam”, ārsta Jura Meiera, D.M., Rīgas Stradiņa Universitātes docētāja un Onkoloģijas centra kapelāna referātu „Vārdi, kas dziedina – kā runāt ar slimniekiem” un Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieka vietnieka Viestura Kleinberga referātu „Laiks SirdsDarbam” jeb iespēja iesaistīties audžuģimeņu kustībā”.

Konferences laikā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā bija apskatāma arī zīmējumu izstāde „Kā es jūs mīlēju, tā arī jūs mīliet cits citu”, kurā apkopoti apmēram 50 RARZI Katehēzes centram iesūtītie bērnu zīmējumi no dažādām Latvijas pilsētām.

LRKB IC

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti