Latvijas Bīskapu konference nodibinājusi Liturģijas komisiju

Rūpēs par Dievišķā kulta attīstību un visu Latvijas diecēžu ticīgo pilnīgu un apzinīgu līdzdalību pashālā Noslēpuma svinēšanā Latvijas Bīskapu konference ir nodibinājusi Liturģijas komisiju un par tās vadītāju ievēlējusi Jelgavas diecēzes bīskapu Edvardu Pavlovski.

Liturģijas komisijas mērķis ir veicināt liturģijas un ar to saistītās formācijas attīstību Latvijā. Kā prioritārus jaundibinātās komisijas uzdevumus Latvijas Bīskapu konference ir izvirzījusi:

– sadarbību, koordinējot un veicinot liturģisko formāciju, ietverot sakrālo mākslu un mūziku;

– trūkstošo liturģisko grāmatu paraugizdevumu tulkojumu sagatavošanu un esošo papildināšanu saskaņā ar Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācijas noteikto;

– lūgšanu grāmatu un liturģijai paredzēto dziedājumu sagatavošanu un virzīšanu apstiprināšanai;

– liturģiskās dzīves veicināšanu, savas kompetences ietvaros veidojot studiju grupas un padziļinot noteiktus jautājumus.

 

 LRKB IC, fotogrāfijas autore Anita Sosnare

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti