Jauna grāmata ceļojumam no prāta uz sirdi

Izdevniecība „Dzīvības Straumes” laidusi klajā jaunu grāmatu „No prāta uz sirdi un vēl tālāk…”. Tās autors ir Stefans Valenta, OFM Conv, kurš raksta: „Es piedāvāju šīs grāmatas saturu ar vienu vienīgu mērķi, tas ir, pievērst sevišķu uzmanību sirdij pretstatā sātana izplatītajam uzskatam par prāta dievišķošanu visā pasaulē.”

Ja cilvēks necenšas pretoties mūsdienās izplatītajai kultūrai, viņš nekad neiepazīs tādas sirds īpašības kā ticība, uzticība, mīlestība, paklausība, piedošana, pateicība, pazemība, disciplīna un citas, kuras ļauj lasītājam sasniegt patiesi dziļu garīgo dzīvi Svētā Gara iedvesmā. Tēvs Valenta šo grāmatu ir veidojis kā rokasgrāmatu, kas lasītājam sniedz palīdzību ceļojumā no egocentrisma uz kristocentrismu. Grāmata ir uzrakstīta saprotamā, vienkāršā formā, un tajā izklāstītā mācība viegli integrējama ikviena lasītāja dzīvē. Šis darbs sniedz cerību labas gribas cilvēkiem, kuri vēlas ikdienā līdzināties Jēzum un būt par dzīves paraugu un gaismas avotu tiem, kuri vēl nav atraduši dzīves mērķi.

Priesteris Stefans Valenta OFM vairāk kā piecdesmit gadus ir kalpojis dažādās jomās. Pēc ordinācijas viņš tika norīkots uz kādu pilsētas draudzi, kurā īpaši nodarbojās ar bērnu garīgo formāciju. Uzsākot evaņģelizācijas darbu, viņš izveidoja Baznīcas sabiedrisko attiecību centru, vēlākos gados strādāja pie radio un televīzijas programmu sagatavošanas. Sešdesmitajos gados, būdams Universitātes kapelāns, jauniešiem mācīja ticības pamatus. Pēc Asīzē pavadīta gada un dziļākas iepazīšanās ar sv. Franciska lūgšanu dzīvi tēvs Valenta Ņujorkā izveidoja Sv. Franciska kalna vientuļnieku mītni, kur lielāko daļu laika pavadīja vientulībā. Vēlāk sekoja sludināšanas kalpošana plašajā pasaulē. Viņa vadīto semināru mērķis ir iemācīt cilvēkus lūgties ar sirdi – tēvs Stefans pats to uzskata par misiju, ko saņēmis no Mātes Marijas.
Šajā grāmatā ir apkopota daudzajos vientuļnieka gados gūtā pieredze par atvērtību Svētā Gara darbībai. Autora mērķis ir palīdzēt mūsdienu cilvēkam sagatavoties ne tikai grūtajiem laikiem, kas mūs sagaida, bet arī Atklāsmes grāmatā cilvēcei apsolītajam miera laikmetam. Grāmatas lasīšana ļauj soli pa solim veikt ceļojumu no prāta uz sirdi, lai iemantotu dzīves pilnību, kuru Jēzus piedāvā Saviem sekotājiem.
Izdevniecība „Dzīvības Straumes”

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti