Rīgas Sv. Alberta draudze aicina uz Svētā Gara semināru

“Un tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu pār visu miesu un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas, jūsu vecaji redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības. Arī pār kalpiem un kalponēm Es izliešu tais pašās dienās Savu Garu.” (Jl 3, 1-2)

Otrdien, 8. maijā, pl. 19.30 Rīgas Sv. Alberta draudzes telpās, Liepājas ielā 38, notiks trešā Svētā Gara semināra nodarbība, kurā lekciju vadīs māsa Inese Ieva Lietaviete.

Nodarbības veido slavēšana, lekcija un praktiskas aktivitātes – darba grupas, aizlūgšanas, kā arī interaktīvi uzdevumi. Katru nedēļu seminārā ir cits lektors – priesteris vai kādas kopienas pārstāvis.

Pirmais šāds seminārs notika 24. aprīlī, un tajā lekciju vadīja Rīgas Garīgā semināra 3. kursa audzēknis Māris Veliks, cenšoties rast atbildi uz jautājumu par dzīves jēgu. Vai tā ir bauda, nauda, attiecības vai vienkārši eksistenciālisms? Semināra vadītājs kopā ar dalībniekiem nonāca pie atbildes, ka dzīves jēga ir Dievā, Kurš vienīgais ir visas Mīlestības Avots.

1. maijā bija otrais seminārs, kurā t. Krišjāņa OFMCap vadītās lekcijas galvenais jautājums bija par Dieva attēlu un mūsu priekšstatiem par Dievu. Pirms lekcijas bijām aicināti uzzīmēt Dieva attēlu saskaņā ar mūsu domām. Pēc lekcijas grupiņās dalījāmies par to, kas mūsu domās ir Dievs un kas mums traucē Viņu atklāt tuvākajos, sevī un ikdienā.

Svētā Gara semināru cikls plānots deviņu nedēļu garumā, katru reizi atklājot dažādus Svētā Gara aspektus un aplūkojot tos jaunā gaismā.

Atnāc un iepazīsim Svēto Garu kopā!

Velta Skolmeistare,
Rīgas Sv. Alberta draudze

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti