Ticības padziļināšanas programma ietvaros semināristi dodas uz Jaunpiebalgu

Svētdien, 6. maijā, Ticības padziļināšanas programmas ietvaros notika trešais Rīgas Metropolijas Katoļu Garīgā semināra audzēkņu izbrauciens, šoreiz uz Jaunpiebalgas Vissvētākās Jaunavas Marijas draudzi, kurā dalību ņēma seši semināristi un semināra rektors pr. Pauls Kļaviņš. Šajā reizē aplūkojamā tēma bija „Evaņģēliskie padomi – nabadzība, šķīstība un paklausība – pavadoņi ceļā uz svētumu”.

Pasākums sākās plkst. 13.00 ar adorāciju, kurā tika dziedātas dziesmas Svētajam Garam un izmantotas meditācijas par svētā Franciska no Asīzes dzīves piemēru. Viņa radikālais dzīves piemērs tika pieminēts arī turpmākā programmas gaitā.

Pēc adorācijas diakons Jurijs Gorbačevskis vadīja lekciju, kurā uzsvēra, ka Evaņģēlijā centrētas dzīves būtiski elementi ir nabadzība, šķīstība un paklausība. Tie palīdz mums veidot attiecības ar Dievu un rāda, kā dzīvot pasaulē. Lai gan veids, kā šos evaņģēliskos padomus izdzīvo Dievam veltījušies cilvēki un laji, ir atšķirīgs, tomēr izpratne par tiem un Gars, kas vada, ir kopīgs visiem. Pievēršoties katram padomam konkrētāk, diakons skaidroja, ka nabadzība aicina mūs izvērtēt pasauli – katru cilvēku un lietu – no perspektīvas, kā Dievs uz tām skatās. Tā vada mūs atklāt iekšējo cieņu katrā cilvēkā un mudina pasaules labumu izmantot ar mīlestību un cieņu. Šķīstība aicina mūs mīlēt tā, kā Dievs mīl, ar tīru sirdi un prātu, tā aicina izteikt savu seksualitāti saskaņā ar savu dzīves stāvokli. Savukārt paklausība aicina uzmanīgi uzklausīt Dieva gribu un būt drosmīgiem, ļaujot mūs vadīt un caurstrāvot katru dzīves sfēru.

Vēlāk, visi, kas bija ieradušies uz šo pasākumu, varēja piedalīties agapē, kuras laikā kļuva tuvāki un atvērtāki viens uz otru. Pēc agapes turpinājās otrā lekcija, pēc kuras bija darbs mazajās grupiņās. Man personīgi bija dota iespēja vadīt jauniešu grupiņu. Tikšanās laikā apskatījām Kerigmu (īsu ticības patiesību apkopojumu) un sniedzām liecības par to, kā esam saņēmuši Dieva mīlestību savās dzīvēs, kāda ir bijusi mūsu atgriešanās pie Dieva un ticības pieredze. Ar jauniešiem un bērniem dziedājām slavēšanas dziesmas un spēlējām spēles. Vārdu sakot, jautrības netrūka. Pēc visa šī sekoja kopēja pateicības dziesma Jēzum un Svētā Mise, kas sākās plkst. 16.30. Noslēguma agapē visi dalījās ar iespaidiem un priekiem.

Pateicoties Jaunpiebalgas draudzes prāvestam Mārim Zviedrim, galvenais mērķis tika sasniegts – draudzes locekļi padziļināja savu ticību, bet pasākuma vadītāji ieguva jaunu pieredzi. Protams, ne tikai pieredzi vien, bija arī piedzīvoja gandarījumu par programmas veiksmīgo norisi, kurā visi Svētajā Garā tika apdāvināti ar bagātīgām žēlastībām un patiesu prieku.

RGS 3. kursa seminārists Juris Skutels

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti