Žēlsirdības darbi nepazudīs

“Caritas Latvija” š.g. 24.novembrī atsāka brīvprātīgo apmācību seminārus. Šī gada jaunajam uzsaukumam atsaucās 45 cilvēki no visas Latvijas. Tālāko ceļu mēroja Krāslavas draudzes Zupas virtuves vadītājas, kuras neskatoties uz savu cienījamo vecumu, rūpējas par vietējo trūcīgo ģimeņu bērnu pabarošanu. Dalībnieku vidū bija pārstāvji no Gulbenes, Cēsu, Jēkabpils, Krustpils, Rīgas katoļu draudzēm, kā arī interesenti no citām konfesijām.

V. Em. Jānis Kardināls Pujats uzsvēra, ka katrs labais darbs, ko mēs darām, ir ierakstīts debesīs. Nav svarīgi vai vienmēr veicas, Dievs skatās uz mūsu sirds nodomu. Cilvēciskiem motīviem bieži var pietrūkt enerģijas, bet Dievs dod spēku. Tāpat kardināls savā uzrunā minēja piemērus no kara laika, kad cilvēku karitatīvā darbība parādījās ebreju dzīvības glābšanā. Cilvēki riskēja ar savu dzīvību, lai palīdzētu citiem. Kardinālu pārsteidza, ka neskatoties uz grūto ekonomisko situāciju valstī, draudzēs cilvēki atlicina savus līdzekļus un laiku citu cilvēku vajadzībām, organizējot zupas virtuvi un ziedojot pārtiku, apģērbu. Visi šie žēlsirdības darbi nepazudīs.

„Caritas Latvija”, organizējot šo semināru ciklu, pirmajā nodarbībā izvēlējās aplūkot „caritas” jēdzienu un „Caritas” organizācijas darbību. Kas slēpjas zem svešvārda „caritas”? Kuri Bībeles panti palīdz izprast vārdu „caritas”? Kas ir „Caritas” pasaulē un kas ir „Caritas Latvija”? Šīs tēmas aplūkota lektore Ilze Vērdiņa, Bc.Theol. I. Vērdiņa „caritas” attēloja simboliski kā ziedu, kura saknes ir Dievs, kurš dod cilvēkam ticību un mīlestību.

Stumbrs ir baznīca – brīvprātīgie, kuri veic žēlsirdīgos darbus, lapas – līdzekļi, ar kuriem palīdz sasniegt mērķi, zieds kā caritas kalpošanas mērķis ir patiess humānisms- cilvēks, kas radīts pēc Dieva attēla.

Lektore I. Vērdiņa akcentēja „Caritas” organizācijas ciešo saistību ar Katolisko Baznīcu un katra tās dalībnieka darbību saskaņā ar vietējo bīskapu, draudzes prāvestu; tai pat laikā pati iniciatīva par karitatīviem darbiem visbiežāk nāk no lajiem, no kristīgās tautas. Lektore runāja par kalpošanas iespējām draudzēs un ārpus tās. Kā kļūt par „Caritas” draudzes locekli? – apzināties savus talantus un likt tos lietā!

Semināra otrā daļa bija veltīta psiholoģiska rakstura tēmai. Par aktīvo klausīšanos, kas palīdz labāk saprast un sadzirdēt otru cilvēku, stāstīja m.Inese Ieva Lietaviete, Mag.Psih.

Brīvprātīgais darbs ir cieši saistīts ar cilvēkiem, un katrs cilvēks ir neatkārtojams, unikāls. Strādāt ar cilvēkiem – tas ir tā kā rakstīt ar kreiso roku, katru reizi tā kā pirmo reizi. Tāpēc svarīga ir klausīties aktīvi, lai mēs sadzirdētu arī to, ko otrs nepasaka, sadzirdam vairāk, kā otrs ir pateicis. Mēs nerisinam problēmas viņa vietā, mēs palīdzam atrast risinājumu pašam cilvēkam, balstoties uz savu pieredzi. M. Inese Ieva Lietaviete ierosināja trenēties aktīvo klausīšanos jau savās ģimenēs, savā ikdienā. Kad klausāmies, apstiprinām, cik otrs mums ir svarīgs!

Caritas Latvija

Foto: Egita Volinska

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti