Par Eiropas Nacionālo laju komiteju pārstāvju tikšanos Stokholmā

Kas ir Nacionālā laju komiteja? Katrā valstī laju komitejai uzdevumi ir atšķirīgi. Dažās valstīs tā ir cieši saistīta ar Baznīcu, tās uzdevums ir stiprināt laju kustību, veicināt iekšēju sadarbību starp organizācijām, iedrošināt laju darbu draudzēs, censties risināt problēmas pašā Baznīcā. Savukārt citās valstīs komitejas ir vairāk integrējušās sabiedrībā kā sociālas institūcijas un ar dažādiem pasākumiem cenšas ienest kristīgās vērtības.

Nacionālās Laju komitejas katrā valstī sāka veidoties atšķirīgi – dažās tās izveidojās kā pašu laju iniciatīva, kura pēc tam saņēma bīskapu un priesteru atbalstu, citās tās savukārt izveidojās savstarpējā laju un garīgās kārtas sadarbībā. Kopumā Nacionālo laju komiteju izveidošanās bija kā zīme tam, ka valstī ir pietiekami daudz laju, kas vēlas aktīvi darboties Baznīcā; ka ir dažādas mazas laju organizācijas, bet trūkst apvienības, kas pārskatītu visu laju darbību, cenšoties objektīvi izvērtēt, kas vēl trūkst. Savukārt Nacionālo laju komiteju Eiropas forums apvieno šīs iniciatīvas Eiropas mērogā, veicinot savstarpēju saziņu, informācijas apmaiņu un sadarbību.

Nacionālo Laju komiteju Eiropas Foruma prezidentu tikšanās sākās Vissv. Jēzus Sirds svētkos ar Zviedrijas bīskapa Andersa Arboreliusa OCD celebrētu Svēto Misi Sv. Jāņa Pāvila II kapelā pašā Stokholmas sirdī. Šajā tikšanās reizē bija aicināti piedalīties arī dažādi pārstāvji no Zviedrijas laju organizācijām, piemēram, pārstāvētas bija tādas organizācijas kā „Taisnīgums un Miers” (Justice and Peace), Sieviešu apvienība, „Caritas” pārstāvji, Jauniešu centrs utt. Kaut gan Zviedrijā katoļi ir tikai 1% no visiem iedzīvotājiem, ir tikai viena diecēze un viens bīskaps, viņi nav sevī noslēgušies vai pasīvi, bet atvērti sabiedrībai un jaunām iespējām. Pirmais, ko cilvēkos ievēroju, bija plašais smaids, ieinteresētība, prieks, patiesa dedzība un vēlēšanās kalpot Baznīcā ar to, kas katram dots.

Nacionālu Laju komiteju prezidentu tikšanās turpinājās 20-25 km attālumā no Stokholmas – Marielund – tā ir zeme, kuru Zviedrijas Katoļu Baznīca 20. gs. sākumā saņēma kā dāvanu. Tur, meža ielokā un kalna virsotnē, atrodas draudzes māja, bet netālu no tās vēl vairākas mazākas ēkas (starp citu Zviedrijas katoļi aicina latviešus braukt ciemos, rīkot rekolekcijas, nometnes vai vienkārši tikšanās šajā vietā, lai izbaudītu citādāku pieredzi un veidotu sadraudzību ar Zviedrijas katoļiem). Bija sapulcējušies divdesmit Laju komiteju pārstāvji no Eiropas, kas pirmajā vakarā iepazinās, uzzināja katras valsts jaunumus un sprieda par sev svarīgo.

8. jūnija diena bija veltīta konferencei. Tā iesākās ar īsu katras Nacionālās laju komitejas atskaiti par paveikto savā valstī, lielākajām problēmām, ar kurām nākas saskarties un kā ar tām cīnās. Spānijā lielākie Laju komitejas veidotie pasākumi ir dažādu laju organizāciju pārstāvju kopīga tikšanās, kas veicina vienotību un apziņu par nepieciešamību sadarboties. Slovākijas laju komiteja stāstīja, ka veido dažādus pasākumus, kas vērsti uz plašāku sabiedrību. Piemēram, pirms pāris gadiem tā uzsāka projektu „Ģimeņu diena”, kas šogad norisinās jau 25-30 lielākajās Slovākijas pilsētās. Tāpat laju komiteja ir izveidojusi īpašu mājas lapu, kurā ticīgie var vairāk uzzināt par to, kas notiek Slovākijas politikā, un kurā iestrādātie rīki palīdz izdarīt apzinīgu izvēli.

Baltkrievijā laju komiteja ir veicinājusi aptuveni 30 laju kustību izveidošanos. Zviedrijas komiteja katrā draudzē izdalījusi Ticības gadam paredzētus materiālus, aicinot lajus sanākt kopā un pārrunāt šīs svarīgās tēmas. Austrijas komiteja šogad nodibinājusi studentu katoļu organizāciju, bet Vācijas pārstāvji informēja par rīkotajām katoļu dienām, kurās bija aicināti piedalīties arī protestantu draudžu pārstāvji. Pēc tam katoļi bija ielūgti uz luterāņu rīkotajiem pasākumiem, tādējādi notika pieredžu apmaiņa un bija izdevība veicināt ekumenismu.

Daudz uzmanības tika pievērsts jautājumam par laju sadarbību ar bīskapiem. Spānijas pārstāvis pastāstīja, ka viņu valstī ir īpašas dienas, kad bīskapi tiekas ar lajiem, aicinot tos izteikt savu viedokli, notiek arī informācijas apmaiņa. Beļģijas laji reizi gadā ir aicināti piedalīties bīskapu konferencē, lai stāstītu par to, kādu darbu tie veic. Šveicē bīskaps piedalās laju komitejas sapulcēs, lai pēc tam dzirdēto pārrunātu bīskapu konferencēs. Daudzu valstu pārstāvji pauda pārliecību, ka kopīga vīzija un darbs ir ļoti svarīgs, ka, bīskapam uzzinot laju viedokli, problēmas un piedāvātos risinājumus, Baznīcā ir iespējama izaugsme.

Tikšanās laikā tika nolemts, ka nākošā gada Eiropas Foruma konference notiks Romā no 28. jūnija līdz 1. jūlijam un būs veltīta tēmai „Jauniešu nākotne kristiešu perspektīvā”. Uz konferenci tiks aicināti arī dažādu Eiropu valstu jauniešu organizāciju pārstāvji. Konferences mērķis būs veidot izpratni, kas lajiem darāms, lai Eiropas jauniešos viestu cerību un cieņu, kuru var sniegt Baznīca.

Vineta Trimalniece, RARZI studente

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti