“Caritas Latvija” gavēņa rekolekcijās par tiekšanos uz pilnību

No 4. līdz 6. aprīlim rekolekciju mājā Dzintaros notika “Caritas Latvija” organizētās Gavēņa laika rekolekcijas brīvprātīgajiem: “Mana aicinājuma pilnība”. Rekolekcijas vadīja “Caritas Latvija” vadītājs priesteris Ingars Stepkāns, un tajās piedalījās 30 dalībnieki.

Tēma: “…ja gribi būt pilnīgs…” (Mat 19:16-22) padziļināti tika iztirzāta I. Stepkāna lekcijās un raisīja pārdomas klausītājos – kā tas attiecināms konkrēti uz katru brīvprātīgo, uz kalpošanu, pilnveidošanos žēlsirdībā un pieaugšanu Kristū. Savukārt pēc lekcijām darba grupās diskusijās dalībnieki mēģināja noskaidrot, kādas grūtības piedzīvotas praktiskajā darbībā un kas traucē personīgai izaugsmei, kas traucē būt pilnīgam un sekot Jēzum – ticības, paļāvības vai drosmes trūkums, šaubas vai pagurums.

Bija atvēlēts laiks gan Sv. Misei, lekcijām, Vissvētākā Sakramenta adorācijai, gan individuālām lūgšanām, meditācijai un grupu viedokļa prezentācijai.

Māsas Ineses Ievas lekcija par brīvprātīgo darba motivāciju un tai sekojošā diskusija bija vērtīgs atziņu kopsavilkums, kas uzrunāja gan jau pieredzējušos Caritas kalpotājus no draudzēm, gan tos, kuri, Caritas kustības ieinteresēti, rekolekcijās piedalījās pirmo reizi.

Līvija Goluba

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti