Nuncija Luidži Bonaci vēstījums Vidzemes jauniešu dienām Rīgā 2009. gada 30. oktobrī

Apustuliskā nuncija Luidži Bonaci vēstījums Vidzemes Jauniešu dienām, Rīgā, 2009. gada 30. oktobrī

Īpašs sveiciens un īpašs paldies Vidzemes Jauniešu dienu organizētājiem!

Dārgie jaunieši, dārgie draugi: Es zinu, ka no 30. oktobra līdz 1. novembrim jūs pulcēsieties kopā Sv. Alberta baznīcā Rīgā, lai izdzīvotu Vidzemes jauniešu dienas, kuru devīze ir: “Mēs ceram uz dzīvo Dievu”. Man, kā pāvesta Benedikta XVI pārstāvim, lūdza uzrakstīt vēstījumu šīm jauniešu dienām. To daru ar prieku. Ar šī vēstījuma starpniecību varu būt kopā ar jums, lai uzrunātu jūsu sirdis un būtu vienots ar jums lūgšanā. Ceru, ka nākamreiz būšu ar jums kopā.

Jūsu izvēlētā Jauniešu dienu tēma, kas pauž senu un dziļu gudrību – ka patiesa dzīve sakņojas Dievā, ir ļoti skaista. Mēs saņemam dzīvību, mēs alkstam dzīvot un būt piepildītiem ar patiesu dzīvi, kuras avots ir Dievs. Šim tik ilgi un daudz meklētajam avotam ir Vārds, Tam ir seja: Jēzus –  Dieva Dēls, kas tapa cilvēks un kurš ir ”ceļš, patiesība un dzīvība” ( 14,6). Dārgie draugi: vai vēlaties iepazīt patiesu dzīvi? Dodieties pie Jēzus, Viņš ir īstā dzīve. Vai vēlaties dzirdēt mūžīgās dzīves vārdus? Meklējiet Jēzu, jo Viņam pieder mūžīgās dzīves vārdi (sal. 6 ,68). Protams, ikviens no mums – arī es pats – vēlamies jaunu pasauli, jo neesam apmierināti ar  esošo realitāti. Taču tikai tad, kad kļūsim jauni cilvēki, būs arī jauna pasaule, atjaunota un labāka. Vispirms cilvēkam ir jāatjaunojas. Kā lai atjaunojamies, vai tas ir mūsu spēkos? To varam caur Jēzu, Jēzū, kopā ar Jēzu. Novēlu jums, dārgie jaunieši, gūt sv. Pāvila pieredzi, sastopoties ar Jēzu Kristu, par kuru viņš rakstīja: “Tātad, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; vecais ir pagājis; lūk, viss kļuvis jauns” (2 Kor 5, 17). Jaunieši, tā Jēzus jūs aicina, šajā tūkstošgadē sākt jaunu dzīvi, par kuru Viņš jums stāsta. Par ikvienu no jums var teikt, ka: “Jēzus, uzlūkodams viņu, iemīlēja to” (Mk 10, 21). Tas, kurš jūs radīja un zina jūsu sirds slēptākos nostūrus. Viņam ir brīnišķīgs nodoms attiecībā uz katru no jums, ko var realizēt tikai tad, ja sastop jūsu “jā”. Vēlaties uzzināt jaunās dzīves noslēpumu, par kuru Jēzus Kristus jums stāsta? Te tā ir: uztvert katru dzīves mirkli kā soli, kas ved uz Tēva gribas piepildīšanu, kā to darīja Jēzus, Un tā katru dienu, vienmēr atsākot no jauna, pat brīžos, kad jūtat, ka kaut ko esat darījuši nepareizi. Svarīgākais ir nekad nepadoties, paceļot “balto” karogu, jo mēs pazīstam un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums (sal. 1 Jņ 4, 16) Svarīgi ir ticēt, ka Jēzus mīl ikvienu no mums un atbildēt ar to mīlestību, kas ir ielieta mūsu sirdīs (sal. Rom 5, 1). Dārgie jaunieši, dodieties dzīvē, liekot savu uzticību Kungā. Nepalieciet nevienam neko parādā, kā tikai savstarpējo mīlestību, (sal. Rom 13, 8), jo “mīlestība ir vienīgā pase ieiešanai mūžīgajā dzīvē”. Kā pāvesta Benedikta XVI pārstāvis, es raugos nākotnē ar cerību. Jūs jautāsiet kāpēc? Tādēļ, ka es uzticos Providencei, kas vienmēr ietekmē vēstures gaitu. Bet ir vēl viens pamatots iemesls, kas man ļauj raudzīties nākotnē ar optimismu. Vēlaties zināt kāds? Vienkārši – tāpēc, ka rītdiena esat jūs!

Sveicinu jūs pāvesta Benedikta XVI vārdā un brālīgā mīlestībā dodu jums savu svētību.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti