Nuncija Luidži Bonaci apsveikums 2013. gada Ziemassvētkos

Apustuliskā nuncija apsveikums Latvijas ticīgajiem 2013. gada Ziemassvētkos

Ir gandrīz Ziemassvētki, šis lielais notikums, kurš ik reizi spēj izmainīt mūsu sirdis. Ja mēs to pieņemam, šis notikums palīdzēs mums arvien vairāk līdzināties tam ideālam, par kuru tik ļoti sapņojam savās sirdīs.

Lai dalītos ar Jums Ziemassvētku priekā, gaismā un cerībā, izmantošu kādu krievu rakstnieka Ļeva Tolstoja stāstu, kuru man izstāstīja pāvests Benedikts XVI.

Rakstnieks stāsta par kādu stingru valdnieku, kurš lūdza saviem priesteriem un gudrajiem parādīt viņam Dievu tā, lai viņš to varētu ieraudzīt. Gudrajiem nebija pa spēkam izpildīt bagātnieka vēlmi. Taču kāds gans, kurš tobrīd atgriezās no lauka, piedāvāja paveikt šo priesteriem un gudrajiem uzdoto uzdevumu.

No gana teiktā karalis saprata, ka nevienam nav gana redzīgas acis, lai redzētu Dievu. Tomēr kungs gribēja vismaz uzzināt, ko Dievs dara. “Lai uz šo tavu jautājumu varētu atbildēt, mums jāapmainās ar apģērbu,” sacīja gans. Lēnām, tomēr ziņkārības dzīts, karalis piekrita. Viņš atdeva savas karaļa drēbes ganam un pats ietērpās vienkāršajā nabadzīga cilvēka apģērbā. Šai brīdī viņš saņēma atbildi: “Tieši to dara Dievs!” Tā tiešām ir, jo Dieva Dēls, kas ir patiess Dievs no patiesa Dieva, atteicās no sava dievišķā spožuma. Kā apliecina apustulis Pāvils: “Kas, Dieva veidā būdams, neuzskatīja par laupījumu līdzināties Dievam (…) Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei.” (Flp 2,6-8)

Tieši to Dievs izdarīja Ziemassvētkos caur Jēzus piedzimšanu. Kā norāda Baznīcas tēvi, viņš piepildīja sacrum commercium jeb svēto apmaiņu. Viņš uzņēma sevī to, kas bija mūsu, lai mēs varētu saņemt to, kas piederēja Viņam, tādā veidā kļūstot līdzīgi Dievam.

Tāpēc jau no pirmo kristiešu laikiem nerimstas sauciens: “Kristieti, novērtē sev piešķirto cieņu un, tā kā tu kļuvi līdzdalīgs dievišķajā dabā, ar savu necienīgo rīcību neatgriezies necienīgajā stāvoklī.”

Ziemassvētkos, kurus drīz svinēsim, varēsim ne tikai apmainīties ar dāvanam, bet arī nomainīt apģērbu. Savā nesavtībā Kungs mums dāvā savu apģērbu. Dieva tērps ir mīlestība. Ziemassvētkos Kungs mums pārpilnībā dāvā savu mīlestību. Jēzus ir šīs mīlestības redzamā zīme. Ja to uzņemsim, mūsu mājās un sirdīs ienāks mīlestība. Tā ir tā pati Dieva mīlestība.

Šis mīlestības brīnums notika mūsu kristību brīdī, un Ziemassvētki mums par to atgādina. Kristības sakramentā Dievs piedzima mūsos un mēs piedzimām Dievam. Dievs ielika mūsos savas mīlestības pārpilnību. Šī mīlestība spēj uzveikt visas cīņas, pārvarēt visas grūtības un dāvā spēju dzīvot mierā ar Dievu, pašam ar sevi un vienam ar otru.

Pārpilnība. Tiesa, daudzi joprojām cieš no ekonomiskās krīzes sekām, domājot, kā izdzīvot līdz mēneša beigām. Ekonomiskā pārpilnībā joprojām nedzīvo visi, ja arī ir manāmas krīzes seku pārvarēšanas zīmes. Tomēr ir kāda pārpilnība, kas ir katram, par kuru nav jāmaksā, kura ir visvērtīgākā un kura ir iespējama visiem. Tā ir mīlestības pārpilnība. Tā ir mīlestība, kuru mums dāvā Dievs un kurā varam dalīties ar citiem.

Kungs, šajos Ziemassvētkos palīdzi mums saskatīt to pārpilnību, kuru tu ieliec katra rokās. Tā ir mīlestības pārpilnība, tā ir spēja dot un darīt laimīgus mūsu brāļus un māsas. Palīdzi mums dalīties šai pārpilnībā!

Tad katra diena kļūs par Ziemassvētkiem, par skaistiem Ziemassvētkiem!

Apustuliskais nuncijs V.E. Luidži Bonaci

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti