Šķilbēnu baznīcai svin piecu gadu jubileju

2014. gada 16. augustā Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā ticīgie pulcējās uz īpašu Svēto Misi, jo tieši pirms pieciem gadiem Aglonas – Rēzeknes diecēzes bīskaps V. E. Jānis Bulis konsekrēja jauno Šķilbēnu Romas katoļu baznīcu. Svētku Svēto Misi celebrēja priesteri, kuri kalpojuši šajā baznīcā: Staņislavs Prikulis, Ivars Vigulis, Felikss Šneveļs un Sergejs Ivanovs OP. Šķilbēnu draudzē vēl ir kalpojuši prāvests Alberts Budže un priesteris Ivars Babrs.

Tas ir neticami, ka jaunā Šķilbēnu baznīca svin piecu gadu jubileju. Cilvēku atmiņās baznīcas būvniecības laiks, konsekrācija, pirmās Svētās Mises, baznīcas labiekārtošanas darbi ir dzīvi un šķiet, ka tas viss ir noticis aizvakar. Priesteris Staņislavs Prikulis atcerējās, ka pats arī bija klātesošs Šķilbēnu baznīcas konsekrācijā, kurā piedalījās vairāki simti ticīgo ne tikai no Šķilbēniem un Viļakas, bet arī no Balvu, Baltinavas u.c. novadiem.

Šķilbēnu baznīcas celtniecības pirmsākumi meklējami 20. gs. 50. gados, kad šķilbēnieši ielika pamatakmeni baznīcas celtniecībai, uzcēla baznīcas sienas, taču šos darbus pārtrauca padomju vara, kas šeit ierīkoja mehāniskās darbnīcas. Bet 21. gs sākumā ideja par baznīcas celtniecību nepazuda. Cilvēki lūdzās par baznīcas atjaunošanu 59 gadus. Viļakas novada domes priekšsēdētājs un Šķilbēnu katoļu draudzes vecākais Sergejs Maksimovs atzīmēja, ka, lai cik dīvaini būtu, bet tieši krīzes laikā baznīcas celtniecība sākusi veikties ātrāk, tad atjaunošanas un būvniecības darbus izdevās paveikt sešos mēnešos.

„Šodien mūsu baznīcai ir skaisti svētki. Dievs mums ir devis iespēju atjaunot baznīcu. Pieci gadi tā ir skaista jubileja. Tas ir tikai sākums. Piecus gadus nākam lūgties šeit. Mūsu ērģelniece Anastasija Ločmele svin 25 gadu jubileju, kad sāka kalpot baznīcā un pavadīt Svētās Mises. Šo Svētās Misi upurēju par baznīcas labdariem. Liela pateicība un Dieva svētība, lai ir dzīvē cilvēkiem, kuri palīdzēja un ziedoja baznīcas celtniecībai, un cilvēkiem, kuri kalpo un lūdzas. Mēs ļoti ātri pierodam pie labā un aizmirstām par grūtībām. Kristīgs, ticīgs cilvēks nekad nebeidz pateikties par to, ko Dievs ir devis. Mūsu pienākums ir atjaunoties garīgi, lūkoties uz priekšu, lai nākamajos piecos, desmit gados mēs kļūtu dedzīgāki, tāpēc, ka gribam godāt Dievu ar jaunu sirdi un garu. Mēs atjaunojam solījumu un dedzību.

Svarīgi ir domāt, kā es varu palīdzēt Baznīcai, kur es varu iesaistīties, kā varu kalpot Baznīcā? Rūpēties par veciem, slimiem cilvēkiem, bērniem un jauniešiem. Katram Dievs ir devis talantu. Svarīgi šo talantu izmantot kalpošanā Baznīcā. Vislielākais prieks ir redzēt, ka baznīcu apmeklē ģimenes, jo bērni un jaunieši ir Baznīcas nākotne. Jēzu mēs nekad nevaram patraucēt ar savu klātbūtni. Viņam patīk, ka cilvēks nāk uz baznīcu. Baznīca ir dibināta, lai palīdzētu cilvēkiem. Lūgsim Dievu, lai mūsu draudze atjaunotos garīgi un no sirds uzņemtos un izpildītu kalpošanu, uz kuru Dievs katru no mums aicina. Lūgsim, lai Dievs piepilda šo baznīcu ar cilvēkiem, kuri šeit lūdzas, kļūst garīgi stiprināti. Lai Dieva svētība nāk mūsu apkārtnei, ģimenei un ikkatram cilvēkam,” sprediķī teica Baltinavas un Šķilbēnu draudžu prāvests Staņislavs Prikulis.

Priesteris Sergejs Ivanovs pateicās par mīlestību, ko Šķilbēnu draudzes ticīgie dāvā ikvienam priesterim, kurš atnāk baznīcā lūgties kopā ar draudzes locekļiem. „Jūsu mīlestība iedrošinu kalpošanai, dod lielāko pārliecību, ka kalpojumam, ko priesteri veic, ir nozīme un jēga. Lūgsim Dieva svētību!” sirsnīgi sacīja S. Ivanovs.

Šķilbēnu draudzes ticīgie pateicās Dievam par prieku, ticību, cerību un mīlestību, ar ko tiek piepildītas ticīgo sirdis, pateicās priesteriem par kalpojumu un pateicās draudzes vecākajam Sergejam Maksimovam par ieguldīto darbu baznīcas celtniecībā. Pēc Svētās Mises draudzes ticīgie turpināja svētkus ar kopīgu maltīti.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti