No nāves izglābti 9000 bērni

Akcijas „40 dienas dzīvībai” laikā 2014. gada oktobrī Latvijā viesojās arī akcijas starptautiskās attīstības direktors Roberts Kolhūns no Londonas. Divu dienu vizītes laikā viņš tikās ar cilvēkiem no katoļu un luterāņu organizācijām, kas ir iesaistījušies akcijas norisē Latvijā. Intervijā LRKB IC viņš pastāstīja: 

Akcija iedrošina kristiešus lūgties un gavēt, lai izbeigtu abortus. Tā ir lokāla kopienas iniciatīva. Šai akcijai ir trīs elementi: lūgšana, gavēšana un miermīlīga aktivitāte, kas Latvijā notiek adorācijas kapelā pie Saeimas. Svarīgi ir sasniegt sabiedrību ar šo vēstījumu.

Kā šī kampaņa atnāca līdz Latvijai?

Esmu šeit Latvijā, jo Jāni Lulli iedvesmoja ziņas, ko viņš lasīja par akciju internetā. Un viņš vēlējās, lai tā notiek arī viņa valstī. Šī ir sestā valsts, kuru šajā rudens periodā apmeklēju. Pirms braucu uz Latviju biju Ganā, Nigērijā, Dienvidāfrikā, Austrālijā un Brazīlijā. Daudz ceļoju, bet biju svētīts redzēt, kā viss notiek. Dažās valstīs aborti ir nelegāli, bet tik un tā notiek, nelegālos centros. Lielbritānijā, ASV, kur aborti ir likumīgi, ir vieglāk sievietēm sniegt alternatīvas.

Šīs kampaņas mērķis ir glābt dzīvības, iedvesmot sirdis un prātus un glābt arī dvēseles. Evaņģēlijā ir rakstīts, ka atsevišķus dēmonus var dabūt laukā tikai ar lūgšanu un gavēni. Tā ir ļoti spēcīga garīga atbilde uz abortu krīzi. Aborts ir arī garīga krīze, kam nepieciešama garīga atbilde. Ar šādu lūgšanu un gavēšanas kampaņu mēs varam kustināt kalnus un sniegt atbildi uz šo krīzi.

Kas ir iesaistīti kampaņu rīkošanā?

Tā ir ekumeniska akcija, līdz ar to tie ir kristieši no dažādām konfesijām, kurus šī tēma aizkustina un kuri vēlas kaut ko darīt šīs lietas labā lokālā kopienā. Protams, likums tiek pieņemts parlamentā, bet pēc būtības aborts notiek vietējā kopienā. Tā rezultātā, ka kampaņā iesaistītie kristieši darbojas vietējā kopienā, abortu skaits samazinās. Viņi iesaistās krīzes risināšanā un abortu vairs nav. Tas ir mūsu rīcības modelis. Ir, kas darbojas parlamenta līmenī ar mērķi izbeigt abortus šādā veidā, bet mēs darbojamies no otras puses – vēlamies mainīt sabiedrību. Sievietēm, kas piedzīvo kādu krīzi, kuras dēļ tās vēlas veikt abortus, sniedzam konkrētu palīdzību. Problēmu risinām. Jauniešus izglītojam par šķīstību pirms laulībām. Mēs redzam līderus, organizācijas, kas ir izaugušas, pateicoties šo akciju rīkošanai.

Kādas ir jūsu domas par Latviju?

Priecājos redzēt, ka Latvijā abortu statistika samazinās. Tagad notiek apmēram 7000 abortu gadā, iepriekš to bija daudz vairāk. Taču arī 7000 ir pārāk daudz. Nepieciešams strādāt ar sievietēm, lai samazinātu abortu skaitu.

Vai jūs interesē tikai aborta jautājums vai šī tēma arī plašāk?

Mūs šajā akcijā interesē specifiski tikai aborta jautājums. Protams, ir arī citi jautājumi, kas saistīti ar dzīvības tematiku. Bet koncentrējoties uz vienu jautājumu un piedāvājot pozitīvu alternatīvu, iespējams panākt lielāku efektivitāti. Citi veido kampaņas par kontracepciju vai homoseksualitātes jautājumu. Mēs koncentrējamies tikai uz abortiem, jo abortu jautājums ir galvenais nāves kultūrā. Mūsu uzdevums ir darīt visu, lai lokālie akciju rīkotāji var izdarīt labāko, ko vien spēj šajā jautājumā.

Kāda ir akcijas dalībnieku motivācija?

Ļoti dažādi. Tie var būt dedzīgi kristieši, kas vēlas aizstāvēt cilvēka dzīvību. Mēs zinām līderus, kuriem ir post-abortīva motivācija un viņi vēlas palīdzēt cilvēkiem, kas ir līdzīgā situācijā. Arī vecākas sievietes. Taču viņiem visiem ir jābūt kristiešiem, lai piedalītos, jo tā ir kristīga akcija. Ir gan arī cilvēki, kuri netic Dievam, bet šādu dalībnieku skaits ir mazs. Skaistums ir tajā, ka vietējie līderi ir brīvprātīgie. Ir skaisti redzēt, ka kaut kas labs un skaists var tikt īstenots ar brīvprātīgo darbu.

Kādi ir šīs kampaņas rezultāti?

Dažos ASV štatos aborta klīniku skaits strauji samazinās pēdējos divos, trīs gados. Ir tādi štati, kuros ir palicis tikai viens abortu centrs. Tas nozīmē, ka drīz daži no štatiem būs no abortiem pavisam brīvi. Un es ar patiesu prieku dzirdu to, ka tā vietējā kopiena, kura uzsāka šo akciju, ir pilnībā brīva no abortiem.

Londonā esam organizējuši akciju septiņas reizes un šajā laikā sastapušies ar vairākiem simtiem sieviešu, kuras jau bija nolikušas aborta laiku. Lūdzoties pie šiem centriem, kur tiek izdarīti aborti, esam pieejami sievietēm, kurām vajadzīgs atbalsts. Tas ir ļoti efektīvi – tā var šo vēsti nodot plašākai auditorijai.

Visu kampaņu laikā esam pieredzējuši to, ka no abortiem ir izglābti 9000 bērnu. Pavisam 60 abortu centri ir aizvērti. Daudzi, kas iepriekš veikuši abortus, atstāj šo darbu, atgriežas pie Dieva. Esam piedzīvojuši daudz svētību. Kristieši aktīvi iesaistās un cenšas šo vēstījumu nodot plašākai auditorijai. Ja izdodas izglābt vienu bērnu no aborta, mammas dzīvē tas daudz ko maina. Nav sastapta tāda mamma, kas bija domājusi par abortu, tomēr to nav izdarījusi un ir to nožēlojusi. Šāds lēmums izmaina visu ģimeni.

Vai jūs par šīm sievietēm domājat, rūpējaties arī pēc lēmuma, ko viņas pieņem?

Londonā mums ir krīzes grūtniecības centrs. Mūsu kampaņa vienkārši rūpējas par to, lai cilvēki lūdzas, bet citas organizācijas veido krīzes grūtniecības centrus, kur sievietes tiek konsultētas, saņem atbalstu un konkrētu palīdzību. Šo sieviešu skaits, sākoties šīm kampaņām, ir palielinājies. Sievietes iet uz centru ar savu vajadzību. Ja ir nepieciešama finansiāla palīdzība, mājvieta vai cita palīdzība, tad viņām palīdz konkrēti; ar to nodarbojas šīs organizācijas. Ir daudz arī citu organizāciju, kas nodarbojas ar palīdzības sniegšanu. Pietiek, ka cilvēki tiek aizvesti uz īstajām organizācijām, kas var palīdzēt. ASV un Lielbritānijā darbojas daudz nevalstisko žēlsirdības organizāciju. Lielbritānijā palīdz arī sociālie dienesti.

Kādas ir Jūsu galvenās nākotnes cerības?

Mēs gribam panākt, lai sabiedrībā notiek transformācija no nāves kultūras, kurā aborts tiek veicināts, uz dzīvības kultūru, kur ikviena nedzimuša bērna dzīvība ir aizsargāta ar likumu un valsts kultūru. Šo pārmaiņu mēs vēlamies redzēt sabiedrībā. Pasaulē notiek 40 000 000 aborti katru gadu, bet es ticu, ka mēs augsim un šajā pret abortu jomā tiks padarīts vēl lielāks darbs.

Fotogrāfijā: Roberts Kolhūns pirmais no labās. Līdzās akcijas iniciators Latvijā Jānis Lulle, kustības “Par dzīvību” vadītāja Dzintra Bušmane un priesteris Arnis Vizbelis Rīgā, 2014. gada oktobrī

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti