Notiks apmācību seminārs brīvprātīgajiem palīgiem ģimenēm ar “īpašiem” bērniem

Jau vairākus gadus, pateicoties organizācijas “Caritas Latvija” atbalstam, ir notikuši dažādi pasākumi un iniciatīvas ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Tās ir gan vasaras nometnes, gan regulāras tikšanās, sporta aktivitātes un izbraucieni, kas notiek sadarbībā ar Jauniešu pastorālās mājas jauniešiem.

Šogad “Caritas Latvija” saņēma reģistrācijas apliecību trīs sociālajiem pakalpojumiem bērniem ar kustību traucējumiem – dienas aprūpes centram (Rīgā, O.Vācieša ielā 6), aprūpei mājās un sociālajai rehabilitācijai (Rīgā, Klostera ielā 5/7, Svētās Ģimenes Mājā). Plānots, ka šos sociālos pakalpojumus varētu uzsākt 2019. gada pavasarī. “Aprūpe mājās” pakalpojumā ir paredzēts sniegt atbalstu 10 klientiem dienā, dienas apūpes centrā – 15 bērniem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – 20 bērniem.

Lai jau tagad sāktu gatavot brīvprātīgos, kas varētu sniegt atbalstu mājās ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, 5., 12., 20. un 26. novembrī notiks īpaši semināri. Tajos tiks apskatītas vairākas tēmas: sociālās aprūpes pamatprincipi un palīdzība; mākslas terapijas iespējas invalīdu aprūpē; saskarsme un komunikācija ar ģimeni, kurā ir bērns ar invaliditāti; ergoterapeita ieteikumi bērnu ar invaliditāti aprūpē. Semināru lektori būs Inese Lietaviete (Mg. Psych., klīniskais psihologs, kognitīvi – biheiviorālai terapeits), Vineta Preisa (Mg. Paed., sociālais pedagogs), Agnese Kārkliņa (ergoterapeits), Edīte Krēvica (Mg. sc. sal., sertificēta mākslas terapeite). Semināru lektori ir savas jomas profesionāļi ar lielu darba pieredzi un zināšanām gan par dažādām bērnu diagnozēm, to īpatnībām, gan veidiem, kā vislabāk palīdzēt ģimenei.

Kā pastāstīja “Caritas Latvija” pārstāve V. Preisa, kas ir atbildīga par semināru organizēšanu, apmācību cikls paredzēts 30 cilvēku grupai, taču tiks uzņemti visi interesenti, ja telpas ietilpība to ļaus. “Kļūt par brīvprātīgo, kurš palīdz ģimenei vai kādam grūtībās nonākušam cilvēkam, noteikti var jebkurš, kurš sajūt sevī šo aicinājumu. Tomēr būtu svarīgi izvērtēt, vai manas zināšanas un prasmes ir atbilstošas tam, lai tiešām sniegtu nepieciešamo atbalstu, nevis vienkārši apliecinātu savu labo gribu palīdzēt. Tāpēc arī organizējam šo semināru ciklu, lai cilvēkiem, kuri vēlas vai jau palīdz kādai ģimenei, kurā ir bērns ar īpašām vajadzībām, sniegtu ieskatu nepieciešamajās zināšanās, kuras tālāk varētu vēl pilnveidot,” skaidro V. Preisa. Viņa arī uzsver, ka prakse pierāda – zināšanas ir nepieciešamas. “Zināšanas par dažādu diagnožu specifiku iedrošina arī palīdzētāju mērķtiecīgākai un pārliecinātākai darbībai, kā arī pasargā no iespējām negribot nodarīt kādu kaitējumu ģimenei vai bērnam. Bieži vien nepareizi novērtējot bērna spējas un vajadzības, tiek kavētas bērna attīstības iespējas. Daudziem „palīdzēt” nozīmē izdarīt bērna vietā. Taču tas ir aplami, jo tādējādi bērnam tiek liegta attīstība.”

Atbalsts ģimenēm ir nepieciešams, par to liecina līdžinējā “Caritas” pieredze šai jomā. Tāpat ir skaidrs, ka Rīgā un citās lielākajās pilsētās profesionāļu pieejamība dažādu pakalpojumu nodrošināšanai šādām ģimenēm visdrīzāk ir labāka nekā reģionos, spriež V. Preisa. Tādēļ, viņasprāt, īpaši būtu jāpievērš uzmanība, kā palīdzēt šādām ģimenēm lauku rajonos vai mazpilsētās. Ļoti vērtīgs šādās situācijās būtu arī draudžu locekļu atbalsts. Iedrošinot pieteikties apmācībai, V. Preisa uzsver: “Lai darbotos šajā jomā, laikam vissvarīgākais ir apjaust, ka katrs cilvēks, katrs bērns ir unikāls, ka, neraugoties uz mūsu zināšanām un iegūto pieredzi, jāspēj katru bērnu uzlūkot ar lielu pietāti un vēlmi izzināt tieši viņa vajadzības. Šis ir kalpošanas aicinājums. Tas nozīmē – spēt savas vēlmes un iegribas pakārtot bērna un viņa ģimenes patiesajām vajadzībām.”

Apmācība būs bez makas un pieteikties var vēl līdz 2. novembrim, rakstot uz e-pastu: info@caritas.lv vai zvanot uz tālruni: 29448456. Pēc semināru apmeklēšanas tiks izsniegti sertifikāti. Projektu finansiāli atbalsta Rīgas domes labklājības departaments.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti