In Memoriam Dr. Zigfrīds Zadvinskis

95 gadu vecumā Grandrapidsā, ASV, šī gada 15. jūnijā mūžībā aizgājis četru dēlu tēvs, sabiedriskais darbinieks, labdaris, ārsts un medicīnas mācību spēks Dr. Zigfrīds Zadvinskis. Pēc 70 laulībā pavadītiem gadiem sēro kundze Paulīne, ģimene un plašs draugu loks.

Z. Zadvinskis dzimis Rēzeknē 1924. gada 25. janvārī Pētera un Sholastikas ģimenē kā ceturtais un jaunākais bērns. Viņa tēvs bija Latvijas Satversmes sapulces loceklis, politiķis, sabiedriskais darbinieks un Rēzeknes apriņķa valdes priekšsēdētājs. Tādēļ viņu skāra padomju okupācijas varas represijas – izsūtījums Sibīrijā. Z. Zadvinskis 1942. gadā pabeidza Rēzeknes ģimnāziju, bet iecerētās medicīnas studijas izjauca Otrā pasaules kara gaitas, un 1944. gadā ģimene devās uz Kurzemi, vēlāk nonākot Dienvidvācijā, Fišbahas latviešu bēgļu nometnē. 1946. gada pavasarī Z. Zadvinskis uzsāka medicīnas studijas Baltijas Universitātē Hamburgā, studijas turpinot Vircburgas Universitāte. 1949. gada 5. jūnijā viņš salaulājās ar Paulīni Dzeni, un abi izceļoja uz ASV, kur ieradās 1950. gada maijā.

Sākumā abiem bija jāstrādā rūpnīcās. Diemžēl ASV neieskaitīja studiju gadus Vācijā, un tādēļ 1954. gadā Z. Zadvinskis atgriezās Vācijā, lai pabeigtu medicīnas studijas. ASV palika kundze ar diviem maziem dēliem. 1956. gadā Z. Zadvinskis Vicburgā beidza medicīnas studijas un atgriezās pie ģimenes ASV.

Tad sākās ārsta darba gaitas, vispirms rezidentūra Detroitā, bet tad kā internists un terapeits Gradrapidsā. 1976. gadā Dr. Z. Zadvinskis kļuva par Mičiganas Universitātes Medicīnas departamenta asociēto profesoru, apmācot jaunos ārstus. Ārsta darbs prasīja daudz, bet viņš guva plašu atzinību, un daudzo pacientu starpā bija arī bīskaps Jāzeps Rancāns, kuram viņš bijis galvenais konsultējošais ārsts. Ārsta darbu viņš beidza 1995. gadā. Tomēr uz mūžu viņš palika saistīts ar nozari, jo bija vairāku ASV ārstu asociāciju biedrs un viens no aktīvākajiem rietumos darbojošās Latvijas Ārstu un zobārstu apvienības atbalstītājiem.

Gradrapidsā ģimene radīja sev pastāvīgu dzīves vietu, ieguva savā īpašumā plašu un skaistu māju, te auga bērni, un te bija viens no Mičiganas latviešu katoļu centriem. Latviešu katoļu sabiedrībā Dr. Zadvinski cienīja kā vietējas draudzes vadītāju, kura aizbildniecībā ilgus gadus bija Grandrapidsas Aglonas Dievmātes katoļu baznīca un sabiedriskais centrs. Viņš no 1977. līdz 1980. gadam vadīja Amerikas Latviešu katoļu apvienību, bet no 1983. līdz 1985. gadam – Latviešu Katoļu studentu apvienību “Dzintars”. Plašākā latviešu sabiedrībā viņa vārds saistīts ar ASV latviešu kopienas lauku īpašumu un vasaras vidusskolu “Garezers”, kur viņš daudzus gadus bija valdes priekšsēdētājs. Visas biedrības un organizācijas, kurās Dr. Z. Zadvinskis kopā ar kundzi Paulīni darbojās un tās atbalstīja, nav iespējams uzskaitīt. Tomēr īpaši pieminams ir Latvijas Okupācijas muzejs, kuru dāsnāko 100 ziedotāju ir saimē Zadvinsku ģimene, kā arī Latvijas Opera, Latvijas Katoļu Baznīca u.c. Par pašaizliedzīgo darbību Zigfrīdam Zadvinskim 2003. gadā iešķīra Trīszvaigžņu ordeņa zelta goda zīmi. Zīmīgi, ka viņa tēvs 1928. gadā saņēma šī paša apbalvojuma 4. šķiras ordeni.

Gradrapidsas vietēja avīze, pieminot aizgājēju, amerikāņu publikai norāda, ka Dr. Z.Zadvinskis pats izjutis, ka brīvība nav par velti, un, kuriem tā dota, ir pienākums dalīties ar tās augļiem. Tādēļ palīdzības sniegšana cilvēkiem bija Z. Zadvisnka garās, bagātās un ražīgās dzīves paliekošā konstante.

Aizgājēja izvadīšana notiks sestdien, 22. jūnijā. Savukārt otrdien, 25. jūnijā, pl. 19 Siguldas katoļu baznīcā tiks svinēta Svētā Mise Z. Zadvinska nodomā.

Valdis Labinskis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti