Liepājas Katoļu pamatskolai taps jauns korpuss

Pērn, svinot 25 gadu jubileju, Liepājas Katoļu pamatskolas direktore Iveta Kalniņa stāstīja, ka turpmākajos gados ir plānots paplšināt skolas kompleksu. Šogad šie plāni lēnām sāk piepildīties, un skola aicina ziedot jaunā kompleksa būvniecībai.

Gadu gaitā skola no sākumskolas ir izaugusi par pamatskolu un pastāvīgi aug skolēnu skaits. 2019./2020. mācību gadā Liepājas Katoļu pamatskolā pamatizglītību apgūst 158 skolēni. To, ka Liepājas Katoļu pamatskola ir novērtēta un skolas popularitāte aug, apliecina vecāku interese par skolu. 2020./2021. mācību gada 1. Klasei jau ir pieteikušies 27 pirmklasnieki. Līdz ar to sadarbībā ar Liepājas diecēzes bīskapu Viktoru Stulpinu 1. septembrī plānots atvērt ne vairs vienu, bet divas pirmās klases.

Komentējot skolas paplašināšanas plānus, V. Stulpins uzsvēra, ka skola patreiz ir izvietojusies bijušajā draudzes mājā, kas savienota ar bijušo Mākslas skolu. Telpas ēkā ir šauras un pielāgotas. Tāpat skolēnu vajadzībām nav ne īstas sporta zāles, ne kapelas, ne arī specifisku telpu, kas būtu nepeiciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.  

Tāpēc patreiz sākta jaunā korpusa projektēšana, ko īsteno arhitektu biroja „VIRT?” arhitekti Jānis Bumbieris un Inese Maurāne, un projekta minimālā sastāva izstrādāšana. Tas pēc tam dos iespēju saprast, cik lielas būs skolas izmaksas.

Skola ir plānota tā, lai katrā klašu grupā no pirmās līdz devītajai klasei būtu pa divām klasēm. Jaunajā skolas ēkā būs mūsdienu prasībām atbilstoša mācību vide, plaši kabineti, laboratorijas. Būs arī sava sporta zāle, brīvo brīžu zonas. Tāpat projektā ir plānota sava kapela, kurā skolēniem un vecākiem būs iespēja pabūt savās domās, lūgšanās. Skolas telpas plānots izbūvēt tā, lai tās būtu iespējams izmantot arī dažādu draudzes kultūras, sporta vai atpūtas pasākumu norisei.

Sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi tiek meklēti risinājumi skolas iespējām būvniecības laikā pārcelties uz pagaidu telpām. V. Stulpins lēš, ka pagaidu telpas varētu būt nepieciešamas jau jaunā mācību gada sākumā.

Skolas vadība un bīskaps aicina atbalstīt jaunās skolas celtniecību ar lūgšanām un ziedojumiem, kurus ar norādi „Jaunās skolas būvniecībai“ var pārskaitīt Liepājas Katoļu pamatskolas bankas kontā: LV63HABA0551044303827.

LRKB IC

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Adventa rekolekcijas

Rekolekcijas: “Dievs nevar būt par Tēvu nevienam, kam Baznīca nav par māti” (Sv. Ciprians). Kas ir Baznīca? Vai ārpus Baznīcas ir iespējama

Lasīt vairāk »