Latvijas kristīgo konfesiju bīskapu pateicība medicīnas darbiniekiem

Dārgie medicīnas darbinieki!
Latvijas kristīgo konfesiju vadība, garīdznieki un ticīgā tauta šajā trauksmainajā slimības Covid-19 pandēmijas laikā vēlas izteikt jums savu pateicību, atbalstu un solidaritāti. Paldies par pašaizliedzīgo kalpojumu, ko veicat, lai sargātu sabiedrības veselību un drošību!
Pildot savus pienākumus jūs, iespējams, piedzīvojat pārslodzi, sastopaties ar baiļu un nedrošības sajūtu. Lai par stiprinājumu jums kalpo apziņa, ka Latvijas kristieši lūdzas par jums un jūsu ģimenēm. Jūs, cīnoties ar vīrusu pirmajās rindās, neesat atstāti vieni. No savas puses centīsimies arī gādāt, lai cilvēki ievērotu nepieciešamās piesardzības normas.
Pārbaudījumu brīdī visus cilvēkus var stiprināt un iedrošināt ne tikai līdzcilvēku atbalsts, bet arī Dieva Vārds.
Ieklausīsimies Kunga apsolījumā, ko Viņš ar pravieša Jesajas starpniecību ir teicis savai tautai tās pārbaudījumu laikā: “Nebīsties, jo Es esmu ar tevi!” (Jes 41:10). Atcerēsimies Jēzus Kristus vārdus, kurus Viņš teica pirms ciešanām Pēdējo Vakariņu laikā: “Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!” (Jņ 14:1).
Apzināsimies, ka Dievs stāv pāri visam un Viņam pieder pēdējais vārds!
Rīgā
2020. gada 20. martā
Romas katoļu baznīcas
Rīgas arhibīskaps-metropolīts
Zbigņevs Stankevičs
Latvijas Pareizticīgo baznīcas
Rīgas un visas Latvijas metropolīts
Aleksandrs
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps
Jānis Vanags
Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps
Kaspars ŠternsDalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti