Lodzā notika Rīgas arhibīskapa vadītās CCEE Evaņģelizācijas un kultūras komisijas tikšanās

Marta sākumā Polijā, Lodzā, notika Eiropas Bīskapu konferenču padomes (CCEE) Evaņģelizācijas un kultūras komisijas otrā tikšanās, kuras laikā komisijas pārstāvji pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar evaņģelizāciju, kultūru, kā arī to, kā stāstīt par Dievu mūsdienu cilvēkam.

Komisijas prezidents ir Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, tāpēc pirms diviem gadiem tikšanās norisinājās Rīgā. Šoreiz  komisija tikās tās viceprezidenta viceprezidenta Lodzas (Polija) arhibīskapa metropolīta Gžegoža Riša (Grzegorz Ryś) mītnes vietā. G. Rišs dalījās pādomās, ka mūsdienās viens no svarīgākajiem jautājumiem ir – kā varam sasniegt cilvēkus, nododot viņiem ticību un veicinot viņu atgriešanos. Līdz ar to evaņģelizācijai nepieciešami divi būstiski punkti – kerigma un Baznīca -, bet abos gadījumos sastopam grūtības. Piemēram, mācot katehismu, tiek nodota tikai informācija. Turklāt dzīvojam patērētājsabiedrībā, informācijas sabiedrībā, kurā viss nepieciešams uzreiz un nekavējoties, masu sabiedrībā, kurā indivīdus sasniegt ir grūti utt. Vērtējot situāciju savā diecēzē, domājot arī par tiem, kas ir vēl tālu no Baznīcas, G. Rišs pauda nostāju, ka Baznīcai pastorālajā darbā jāskatās vispirms uz personu tās aktuālajos apstākļos, nevis oficiālo Baznīcas mācībum jo pretējā gadījumā evaņģelizācija nenotiks.

Lodzas arhibīskapa uzruna raisīja turpmākās debates, kurās tās locekļi pauda pārliecību, ka kopienas pieredze ir nepieciešama, lai izdzīvotu un tālāk nodotu savu ticību. Bīskapi atsaucās uz Pāvila VI apustulisko eksortācija “Evangelii nuntiandi”, tai pat laikā atzīstot, ka ir nepieciešama pirms-evaņģelizācija, respektīvi, cilvēku prātu atbrīvošanās no aizspriedumiem un šķēršļiem, kas neļauj ieklausīties Evaņģēlijā. Bīskapi tāpat uzsvēra, ka katehēzes mērķis ir vest cilvēkus pretī personīgām attiecībām ar Jēzu, lai pēc tam savukārt katram veidotos veselīga reliģiozitāte. Tomēr pieredze rāda, ka gan katehēze, gan reliģijas stundas skolā sagatavo vienīgi sakramentu saņemšanai, turklāt nereti sagatavošanās notiek vien intelektuālā līmenī. Pietrūkst ģimeņu iesaistes, kopīgas lūgšanas, tāpēc būtu svarīgas arī lūgšanu grupas un kopienas pieredze, jo pretējā gadījumā nereti ticības ceļš beidzas ar sakramentu pieņemšanu.

Komisija tikai izveidota CCEE 2017. gada pilnsapulcē. Tā darbojas četrās sekcijās: kultūra, sociālā komunikācija, starpreliģiju dialogs un katehēze. Padomes sastāvā ir Z. Stankevičs, kas 2017. gada pilnsapulcē Minskā ievēlēts par tās prezidentu. Viņam palīdz G. Rišs. Par sekcijām atbildīgie bīskapi: starpreliģiju dialogs – Limerikas (Īrija) bīskaps Brendans Lehi; sociālā komunikācija – Lisabonas (Portugāle) palīgbīskaps Nuno Bras (Nuno Br?s); kultūra – Oviedo (Spānija) arhibīskaps metropolīts Hesus Sanss Montess (Jesus Sanz Monte); katehēze — Džakovas (Horvātija) arhibīskaps metropolīts Džuro Hraničs (?uro Hranić). Komisijas sekretārs ir priesteris Mihails Volohovs no Liepājas diecēzes.

LRKB IC; Foto: Lodzas arhidiecēze

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Adventa rekolekcijas

Rekolekcijas: “Dievs nevar būt par Tēvu nevienam, kam Baznīca nav par māti” (Sv. Ciprians). Kas ir Baznīca? Vai ārpus Baznīcas ir iespējama

Lasīt vairāk »