Kopējas grēku atlaišanas un pilno atlaidu iespējas Covid-19 laikā

Šonedēļ Vatikāna Apustuliskais penitenciārijs ir publicējis dekrētu, nosakot, ka vīrusa Covid-19 epidēmijas laikā Baznīca piedāvā iespēju saņemt pilnās atlaidas. Pilnās atlaidas var saņemt visi ar Covid-19 sasirgušie, viņu tuvinieki, medicīnas personāls, kā arī visi tie, kas jebkādā veidā praktiski vai ar lūgšanām rūpējas par slimajiem.

Lai saņemtu pilnas atlaidas, slimniekiem karantīnā, medicīnas personālam, kā arī tuvniekiem un draugiem, kas pakļauj sevi vīrusa riskam, jālūdzas lūgšanas „Es ticu“, „Tēvs mūsu“ un kādu no Jaunavai Marijai veltītajām lūgšanām. Citiem, kuri vēlas saņemt atlaidas, tiek piedāvātas dažādas iespējas: Vissvētākā Sakramenta apmeklēšana vai adorācija; Svēto Rakstu lasīšana vismaz pusstundas garumā; Rožukroņa lūgšana; Krusta ceļa lūgšana; Dieva žēlsirdības kronītis. Jebkurā no piedāvātajām iespējām ir jālūdz Dievam par epidēmijas mazināšanos, slimnieku veseļošanos un mierinājumu, kā arī par to, lai Kungs pieņem savā valstībā jau mirušos.

Tāpat, ņemot vērā patreizējos sarežģītos apstākļus, īpaši vīrusa smagāk skartajos apvidos un valstīs, Apustuliskais penitenciārijs atgādina par kopējās grēku atlaišanas jeb absolūcijas iespējām, kas nozīmē, ka grēku atlaišanu var saņem vairāki ticīgie vienlaicīgi, pirms tam neveicot individuālu grēksūdzi. To var veikt priesteris, pirms tam par to ziņojot bīskapam. Bīskapam būtu, ievērojot drošības apsvērumus, jānosaka vietas, kurās ļauts piedāvāt kopējo grēku atlaišanu.

Vatikāna iestāde uzsver, ka tur, kur ticīgajiem nav iespējas saņemt sakramentāu grēku atlaišanu, pastāv arī iespēja lūgt piedošanu Dievam. Par to šī rīta Svētajā Misē sacīja arī pāvests Francisks: „Tu dari tā, kā saka katehisms. Tur ir ļoti skaidri pateikts: ja neatrodi priesteri, pie kā izbiktēties, runā ar Dievu. Viņš ir tavs Tēvs. Atklāj Viņam patiesību, sakot: „Kungs, es izdarīju to, to un to… Piedod man!“ Un lūdz Viņam piedošanu no visas sirds, skaitot nožēlas aktu, un apsoli Viņam: „Pēc tam es izsūdzēšu grēkus, bet, lūdzu, piedod man tagad.“ Tādā veidā tu tūlīt atgriezīsies Dieva žēlastības stāvoklī.”

Vatikāna Radio latviešu redakcijas materiālā lasām: „Svētais tēvs piebilda, ka, saskaņā ar katehisma mācību, pat ja tuvumā nav priestera, mēs varam tuvoties Dievam un saņemt no Viņa piedošanu. Un šis ir īstais brīdis, lai to darītu. Ja no visas sirds lūgsimies grēku nožēlas lūgšanu, tad mūsu dvēsele kļūs balta kā sniegs. “Būtu labi”, teica pāvests, “ja šodien mūsu ausīs skanētu šis atgriezies, atgriezies pie sava tēta, atgriezies pie sava tēva. Viņš tevi gaida un sarīkos tev svinības.”“

LRKB IC; Foto: Flickr.com

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti