Atjaunota Ciskādu baznīcas torņa smaile

Šovasar steidzami remontdarbi tika veikti vairāk nekā simts gadus vecā Ciskādu dievnama jumta daļā, lai torņa smailē uzstādītais metāla krusts, kurš bija sasvēries, neapdraudētu apkārtējo dzīvību. Tālākajos plānos ietilpst baznīcas notekūdeņu sistēmas izveide, bet pa līdz šim paveikto baznīcas apmeklētāji varēs uzzināt īpaši izveidotā stendā.

Ciskādu katoļu baznīca atrodas Rēzeknes novada Sakstagala pagastā 15 km attālumā no Rēzeknes. Vairāk nekā simts gadus vecajam dievnamam bija radusies bīstama situācija – galvenajā torņa smailē bija stipri sasvēries metāla krusts, kas varēja apdraudēt cilvēkus, kā arī gāžoties sabojāt celtnes jumtu. Tādēļ steidzamības kārtā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde piešķīra 3000 eiro centrālā krusta noņemšanai, kas tika izdarīta 2019. gada maijā.

Lai veiktu remontus augstākajā baznīcas jumta daļā, tajā pat gadā tika izstrādāts un iesniegts projekts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) programmas LEADER izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā. Akūtā būvniecības nepieciešamība tika atbalstīta un ar Austrumlatgales reģiona lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta dienesta starpniecību varēja uzsākt izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildi. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 19 188,60 eiro, attiecīgais fonds piešķīra 17 268,01 eiro, iztrūkstošo summu sedza ziedojumi. Lielu pateicību izsaku SIA ”Vlakon”, kas Ciskādu katoļu draudzes vajadzībām atvēlēja 5000 eiro. No dāsnās dāvanas atlikušie līdzekļi lieti noderēs arī nākamajām aktivitātēm.

Gan krusta noņemšanu, gan sakrālās celtnes spices remontu veica SIA ”Alberts GS”, kurai bija piemērota tehnika augstceltņu būvdarbiem.

Sakārtojot galvenā torņa augšu 2020. gada jūlijā, tika panākta trupes apture. Līdz ar to tā nevirzīsies uz citām koka konstrukcijām torņa iekšpusē un nebūs drauds trim zvanu stiprinājumiem. Salabojot baznīcas augšējo punktu, ir saglābta torņa lejasdaļa. Smagais krusts, kas tika arī notīrīts un nokrāsots, tika iecentrēts jaunā koka – metāla ligzdā. Tāpat ierīkotais zibensnovedējs ir svarīgs garants ugunsdrošībai. Projekta īstenošana uz ilgu laiku pasargā dievnamu no degradācijas.

Sagatavotais stends ar foto materiāliem par vēsturisko notikumu tiks izlikts baznīcā. Tas būs pierādījums attēlos, cik grandiozus darbus var veikt, sadarbojoties vietējām rīcības grupām (”Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, Lauku atbalsta dienests), galveno finansētāju ELFLA un ziedotājiem. Projekta realizācija ir atrisinājusi arī estētisko problēmu un palīdz saglabāt tradicionālo Latgales ainavu, kas nav iedomājama bez dievnamiem ar krustiem to torņos.

Par sasniegto ir ļoti liels prieks, bet jāvirzās tālāk. Lai nokrišņi nebojātu celtnes pamatus, jāuzstāda apjomīga ūdeņu novadīšanas sistēma. Drīzumā tas tiks izdarīts. Arī šis uzlabojums ļaus labāk saglabāt valsts nozīmes arhitektūras pieminekli.

 

Teksts un foto: Ciskādu draudzes prāvests Imants Petrovskis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti