2021. gads – svētajam Jāzepam veltīts gads

Aizvadītā gada nogalē pāvests Francisks izsludināja ģimenei veltītu gadu, kas sāksies 2021. gada 19. martā, svētā Jāzepa svētkos, bet noslēgsies 2022. gada 26. jūnijā, 10. Vispasaules Ģimeņu tikšanās laikā. Savukārt aizvadītā gada 8. decembrī, atzīmējot 150 gadus, kopš pāvests Pijs IX ar 1870. gada 8. decembrī parakstīto dekrētu “Quemadmodum Deus” svēto Jāzepu pasludināja par universālās Baznīcas aizbildni, Francisks izdeva apustulisko vēstuli “Patris corde – Ar Tēva sirdi” un 2021. gadu pasludināja par svētajam Jāzepam veltītu jubilejas gadu. Šis gads noslēgsies 2021. gada 8. decembrī. 

Vēstulē pāvests raksta, ka vēlas tajā dalīties “dažās personīgās pārdomās par šo neparasto personu, kas ir tik tuvu mūsu katra cilvēka stāvoklim, jo – kā Jēzus saka – “no sirds pārpilnības runā mute” (Sal. Mt 12:34)”. Pāvests norāda: “Ikviens var atrast svētajā Jāzepā, vīrā, kurš iet garām nepamanīts, ikdienas klātbūtnes cilvēkā, diskrētu un apslēptu, aizbildni, palīgu un pavadoni grūtos brīžos. Svētais Jāzeps mums atgādina, ka visiem tiem, kuri šķietami ir nemanāmi vai atrodas “otrajā līnijā”, ir unikāla aktīva daļa pestīšanas vēsturē. Viņi visi ir pelnījuši pateicības vārdu.“

Vēstulē pāvests apskata svētā Jāzepa septiņas tēvišķīgās īpašības: mīļais tēvs, maigais tēvs, paklausīgs tēvs, uzņemošs tēvs, tēvs ar radošu drosmi, tēvs – darba cilvēks un tēvs ēnā. 

“Patris corde” noslēdzas ar lūgšanu uz svēto Jāzepu un piezīmi par kādu pāvesta Franciska ieradumu. Francisks jau vairāk nekā 40 gadus katru dienu skaita svētajam Jāzepam veltītu lūgšanu. Viņš paskaidro, ka šīs lūgšanas vārdos tiek izteikta godbijība un paļāvība uz svēto Jāzepu un arī zināms izaicinājums. Apustulisko vēstuli papildina arī Apustuliskā penitenciārija izdots dekrēts, kurā tiek paziņots, ka pāvests pasludina Svētā Jāzepa gadu un piešķir speciālas atlaidas.

Pilnu vēstules tekstu latviešu valodā var lasīt šeit

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti