Inese Šteina: Digitālajā vārdnīcā iekļautajiem terminiem bieži definīcijas ir mūsu pašu radītas

Vietnē Katolis.lv kopš šī gada janvāra ir pieejama digitāla Baznīcas terminoloģijas skaidrojošā vārdnīca, ar kuras palīdzību var atrast skaidrojumus dažādiem terminiem. Pagaidām termini pieejami divās kategorijās, bet darbs turpinās, un nākotnē vārdnīca tiks papildināta. Vēlamies iepazīstināt ar tiem cilvēkiem, kas vārdnīcu veidoja un turpina veidot. Tāpēc šoreiz lasītājiem piedāvājam interviju ar māsu kalponi Inesi Šteinu, kuras pirms vairāk nekā 20 gadiem aizstāvētais maģistra darbs kļuva par ierosmi digitālās vārdnīcas izveidei vietnē Katolis.lv.

Kāpēc, jūsuprāt, šāda vārdnīca ir nepieciešama?

Cilvēkiem nav skaidri termini, izdot grāmatas formā vārdnīcu tas būtu ļoti ilgstošs process un būtu nepieciešama liela komanda. Šāda veida digitāla vārdnīca, kuru var papildināt un nepieciešamības gadījumā uzlabot nemitīgi, palīdzētu gan, iespējams, Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta studentiem, gan jebkuram ticīgajam. 

Pastāstiet, lūdzu, kā tika izvēlēti vārdnīcā iekļautie termini?

Termini tika izvēlēti pa tematiem, kurus kopā [ar jezuītu tēvu Tadeušu Ciesļaku un māsu kalponi Gintu Mākulēnu] apspriedām. Tika izmantots poļu valodā pieejamais terminu saraksts, ar kuru latviešu terminus salīdzināju, kā arī Katoliskās Baznīcas katehisms. Lielākajā daļā tēmu ar terminu atlasi nodarbojos tieši es, jo, kopš skolā vairs nestrādāju, tam atliek vairāk laika.

Ko šis darba process ir devis Jums?

Terminoloģija mani interesē jau kopš studiju gadiem Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes maģistrantūrā. Mans maģistra darbs, ko aizstāvēju 1998. gadā, bija ,,Garīgie termini latviešu klasiskajā literatūrā”. Procesa laikā gūstu ļoti daudz, jo, pirmkārt, mani ļoti aizrauj pētnieciskā darbība, izmantoju ļoti daudz vārdnīcu poļu valodā, izmantojam arī terminu skaidrojumus angļu un itāļu valodā. Iedziļinoties termina būtībā, bieži vien bija jāveido savas definīcijas, jo pilnībā nederēja neviens no skaidrojumiem. Darba gaitā interesantas bija tēva Tadeuša lekcijas par katru terminu, kuru laikā varējām apbrīnot viņa atmiņu un kompetenci, pieredzi, kas gūta, strādajot Vatikāna radio, kā arī spēju digitāla mediju laikmetā vienkārši paskaidrot sarežģītas lietas, cenšoties arī nezaudēt skaidrojuma dziļumu. 

Vai ir viegli rast skaidrojumu katram no terminiem latviešu valodā?

Nav viegli rast skaidrojumu, jo jāizmanto luterāņu Bībele. Nākas ieskatīties vārdnīcās, kur luterāņi centušies skaidrot katoļu terminus, dažkārt tomēr nepasakot to būtību. Nav viegli arī tāpēc, ka latviešu valodā teoloģiskā valoda nav tik ļoti bagāta, tā ir izveides procesā, nav katoļu Bībeles izdevuma, oficiāla breviāra latviešu valodā, iztiekam ar citām valodām. Polijā un Lietuvā, piemēram, katoļu ir salīdzinoši daudz vairāk, tur ir arī vairāk iestrāžu šajā ziņā. Liels palīgs ir katehisms. Tajā pārbaudām terminus, to lietojumu.

Vai visi patlaban šajā vārdnīcā iekļautie termini ir aktuāli Baznīcā arī šodien? 

Ne visi ir aktuāli, īpaši par tēmu, “Liturģija”, piemēram, par garīdznieku tērpiem, kur ir izmaiņas; un arī par tēmu ,,Baznīcas struktūra”, piemēram, priesteru goda tituliem. Pasaulē tos tik daudz vairs nelieto, bet pie mums daži tiek lietoti, tāpēc daži no tiem tika arī iekļauti.

Darbs pie vārdnīcas nav apstājies. Vēlamies rūpēties par to, lai lapas apmeklētājiem būtu iespēja iepazīt arvien jaunus terminus ne tikai esošajām, bet arī jaunās kategorijās. Lai uzzinātu vairāk par projektu un atbalstītu to finansiāli, spied šeit!

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti