Baznīcas terminoloģijas skaidrojošajai vārdnīcai jauna sadaļa – Liturģija

Katoļu Baznīcas informācijas aģentūra (KABIA) turpina papildināt Baznīcas terminoloģijas skaidrojošo vārdnīcu. Šobrīd mājaslapas katolis.lv apmeklētājiem ir iespēja vārdnīcā meklēt terminus jau trīs kategorijās.

Jau ziņojām, ka šī gada sākumā vārdnīcā termini bija sakārtoti pirmajās divās kategorijās – “Baznīcas hierarhiskā struktūra” un “Sakramenti”. Turpmāk lasītājiem būs iespēja meklēt arī tādu terminu skaidrojumus, kas ir saistīti ar liturģiju.

Sadaļā “Liturģija” termini ar laiku būs sakārtoti četrās daļās. Pirmajā daļā būs iespēja atrast skaidrojumus terminiem, kas saistīti ar dievkalpojumiem, ceremonijām un liturģiskajiem žestiem. Otrā daļa būs veltīta liturģiskajam gadam, svētkiem un liturģiskajām krāsām. Trešajā daļā būs apkopoti termini, kas ir saistīti ar liturģiskajiem terminiem, traukiem, grāmatām un citiem piederumiem, bet pēdējā daļā – par sakrālajām celtnēm, to iekārtojumu un arhitektūras elementiem.

Patlaban interesenti var meklēt terminus šīs kategorijas pirmajā daļā – Dievkalpojumi, ceremonijas, liturģiskie žesti. Vārdnīcas veidotāji raksta, ka “liturģija ir simbolu, dziesmu, lūgšanu un darbību kopums, ar kuru palīdzību Baznīca izsaka un manifestē goda atdošanu Dievam, kā arī dara klātesošu Kristus pestīšanas darbu”. Tie, kas piedalās liturģijā, “atveras uz Dieva darbību un atbild uz to ar žestiem un vārdiem, rituāliem un ceremonijām”. Tāpēc šajā daļā varēs uzzināt, kas vispār ir ceremonija, kādas ceremonijas ir Baznīcā, kādi liturģiskie žesti pastāv, utt.

Atgādinām, ka darbs pie vārdnīcas izveides sākās aizvadītā gada vasarā. Projektā iesaistījās jezuītu tēvs Tadeušs Ciesļaks, kā arī māsas kalpones Inese Šteina un Ginta Mākulēna.

Vārdnīca joprojām tiek pilnveidota un papildināta. Sakām paldies tās veidotājiem, kā arī aicinām iesaistīties lasītājus, sūtot savus priekšlikumus un idejas uz e-pastu info@catholic.lv. Projektu var atbalstīt ar ZIEDOJUMU, tādā veidā nodrošinot tā kvalitatīvu attīstību.

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti