Breviārs latviešu valodā internetā

Aprīļa beigās diakons Dainis Stikuts ziņoja, ka ir izveidojis interneta vietni breviars.lv, kurā turpmāk būs iespēja atrast katras dienas Stundu liturģiju, lai lūgtos kopā ar vsu Baznīcu latviešu valodā. Gan vietne, gan arī aplikācija vēl ir izstrādes stadijā, tāpēc D. Stikuts norāda, ka liturģija tiek papildināta ar lūgšanām svētku dienām, tiek precizēti tulkojumi un pārbaudītas kļūdas. Šo iemeslu dēļ „pagaidām ieteicams izmantot pārlūka “private/incognito” cilni, lai vienmēr tiktu rādīta aktuālākā versija“, aicina D. Stikuts.

Viņš stāsta, ka sācis darbu pie Stundu liturģijas jeb breviāra tulkošanas tādēļ, ka pats vēlējies „ar visu sirdi tā slavēt un lūgties“. „Protams, breviārs ir pieejamas citās valodās, un tomēr mana sarunvaloda ar Kristu ir latviešu,“ skaidro diakons. Arī līdz šim ticīgajiem, kuru lūgšanu valoda ir latviešu valoda, bija iespējams lūgties Stundu liturģiju, izmantojot pirms kāda laika sagatavoto grāmatiņu „Breviārs“, kā arī vietnē katolis.lv pieejamo Stundu liturģiju, tomēr šie tulkojumi nebija pilnīgi. Diakons ikdienā lūgšanai izmantoja katolis.lv pieejamos materiālus, kā arī meklēja tulkojumus citās valodās, ja kādā konkrētā dienā tulkojums latviešu valodā nebija pieejams.

Laikā, kad vietne katolis.lv mainīja savu vizuālo tēlu un breviārs nebija pieejams, D. Stikutam radusies doma veidot aplikāciju, izmantojot visus tos tulkotos materiālus, kas latviešu valodā jau pieejami.

„Pie aplikācijas strādāju jau gadu dažas stundas nēdēļā, domājot par struktūru un ar skatu uz mobilās aplikācijas virzienu un lūdzoties par to. Tāpēc dizains un funkcionalitāte ir pielāgota viedtelefona izmēram, piemēram, pagriežot ierīci vertikāli var iegūt lielākus burtus. Breviārs automātiski piedāvā lūgties laudes, dienas vidus lūgšanas, vesperes un kompletoriju, bet pagaidām vēl nav lasījumu stundu, jo tām nav tulkojuma,“ par breviars.lv stāsta D. Stikuts un turpina: „Pateicos jezuītu tēvam Tadeušam Ciesļakam par esošo tulkojumu gādāšanu un apkopošanu, kā arī priesterim Mārim Laureckim par skrupulozu redakciju un uzstājību.“

Diakona D. Stikuta sagatavoto Stundu liturģiju meklējiet vietnē breviars.lv, kā arī izmantojot vietnes katolis.lv sadaļu „Ticība un lūgšanas“.

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti