Informācija par kapusvētkiem katoļu kapsētās būs pieejama vietnē Katolis.lv

Latvijas kapsētās jau sācies kapusvētku laiks. Tā ir iespēja apmeklēt savu mirušo tuvinieku, draugu, labdaru kapa vietas un lūgties par viņu dvēselēm. Kapusvētku laikā parasti kapsētā notiek Svētā Mise un/vai notiek īpašs aizlūgums par mirušo dvēselēm, dažviet ir tradīcija svētīt jaunuzstādītos un atjaunotos kapu pieminekļus. Kapusvētki parasti notiek laikā no jūnija līdz septembrim.

Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad savu iespēju robežās vēlamies informēt par katoļu kapusvētku norisi Latvijas draudžu kapsētās. Tāpēc mūsu gaidāmo NOTIKUMU sadaļā jau esam apkopojuši un turpināsim apkopot informāciju par kapusvētku norisi. Patlaban ir pieejama informācija par šī gada maijā gaidāmajiem kapusvētkiem. Pakāpeniski notikumu kalendārā ievietosim informāciju par turpmākajiem mēnešiem, kuru mums jau ir iesūtījuši un turpina iesūtīt draudžu prāvesti.

Kapu kopšanas tradīcija Latvijas teritorijā ir sena, bet par kapusvētku aizsākumu mūsdienu izpratnē varam runāt, sākot no 19. gs. vidus. Pastāv arī kāda leģenda par kapusvētku rašanos. 19. gadsimta sākumā kāds Zaubes mācītājs ievērojis, ka dievkalpojums nebija kupli apmeklēts. Izrādījās, ka ļaudis šajā laikā kopa kapus. Mācītājs ar visu draudzes kori devies noturēt dievkalpojumu kapos. Pēc laika šāda prakse izplatījusies arī citās draudzēs.

Atgādinām, ka, lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību, kapusvētku laikā ir jāievēro distance. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, var tikt ieviesti arī citi ierobežojumi.

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti