Jēkaba katedrāles restaurācijas atbalstam dievnamā izveidots īpašs ekrāns

2025. gadā svinēsim Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles 800 gadu jubileju. Rīgas kultūrvēsturiskajai videi katedrāle ir izcili nozīmīga celtne gan kā arhitektūras piemineklis, kurā saglabāti arī vairāki Latvijas sakrālās mākslas kontekstā nozīmīgi mākslas pieminekļi, gan kā UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Rīgas vēsturiskā centra būtiska arhitektoniska dominante un nozīmīgs tūrisma objekts.

Tā kā laika zobs bija tik stipri skāris šo dievnamu, it īpaši tā torni, sienas un jumtu, ka sākās jau to sastāvdaļu atdalīšanās un krišana, radot apdraudējumu apkārtējiem, 2016. gada sākās tā restaurācijas process. Līdz šim sadarbībā ar valsti, Rīgas domi, piesaistot arī ārzemju un vietējos ziedojumus, ir izstrādāts katedrāles restaurācijas būvprojekts, veikta fasādes restaurācija, jomu jumtu seguma un konstrukciju nomaiņa. 2020. gadā ir pilnībā pabeigta torņa jumta seguma nomaiņa. Pašlaik ir uzsākti iekšdarbi – griestu, sienu un grīdu atjaunošana. Lai turpinātu iesāktos restaurācijas darbus, cerot uz valsts un Rīgas pilsētas turpmāku palīdzību, nepieciešama arī mūsu visu iesaiste un finansiāls atbalsts. Tāpēc patlaban notiek līdzekļu vākšana, lai varētu pabeigt dievnama restaurācijas darbus un tas savu 800 gadu jubileju varētu sagaidīt atjaunots un krāšņi uzposts.

Jau kopš šī gada maija Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles apmeklētāji – draudzes locekļi un viesi – katedrāles foajē ir pamanījuši ekrānu, kurš piesaista uzmanību ar savu digitālo formu un saturu. Digitālais ekrāns ir izstrādāts ar Amerikas Bīskapu konferences atbalstu un galvenokārt paredzēts iespējai ziedot katedrāles restaurācijas darbiem un/vai katedrāles draudzei, izmantojot bankas karti. Vienlaikus draudze jaunā, modernā veidā informē interesentus par aktuāliem notikumiem draudzē, piemēram, dzimšanas dienu gadskārtām, kā arī pamatinformāciju par Svētās Mises svinēšanas laikiem un citiem notikumiem. Savukārt ekrānā sadaļā par katedrāles restaurāciju apmeklētāji var iepazīties ar Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles vēsturi, restaurācijas gaitu, kā arī ar plānotajiem restaurācijas darbiem un projektiem, kuriem vēl ir nepieciešams finansiāls atbalsts. Šobrīd tiek gaidīti līdzekļi katedrāles zvanu atjaunošanai, kam kopumā nepiecieciešami 17 000 eiro, un ērģeļu restaurācijai.

Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs saka: “Esam ļoti pateicīgi Finanšu, Kultūras un Tieslietu ministrijai par aktīvu iesaistīšanos šī izcilā kultūrvēsturiskā pieminekļa saglabāšanā nākamajām paaudzēm. Liela pateicība pienākas arī Rīgas domei par līdz šim sniegto atbalstu Svētā Jēkaba katedrāles – vienas no Vecrīgas silueta dominantēm – restaurācijai. Tāpat pateicamies arī visiem pārējiem ziedotājiem par finansiālo atbalstu šī lielā projekta realizācijā. Aicinu pielikt roku, lai šis lielais darbs varētu tikt novests līdz galam. Būsim pateicīgi par ikkatru ziedojumu, kā arī lūgšanu atbalstu!”

Vairāk par katedrāles zvanu atjaunošanu var uzzināt un ziedot to atjaunošanai var arī ŠEIT

Rīgas metropolijas Romas katoļu kūrija

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti