Laju biedrības un apvienības aicinātas uz tikšanos par sinodālā ceļa norisi diecēzē

Gatavojoties bīskapu sinodei, kas norisināsies 2023. gadā, jau šī gada 9. un 10. oktobrī Romā un 17. oktobrī vietējās Baznīcās tiek aizsākta kopīgā – sinodālā – ceļa pieredze visā pasaulē, kas, sekojot Vatikāna II koncila izvērstajai atjaunotnei, ir dāvana un arī pienākums katram Baznīcas loceklim kopībā ar visiem cilvēkiem.

Sagatavošanai un pārraudzībai diecēzes Sinodālā ceļa norises atbildīgā persona ir priesteris Pauls Klaviņš, kas aicina visas draudzes, priesterus, laju kustības un biedrības, kā arī konsekrētās personas atsaukties, iesaistīties un sadarboties šajā garīgajā pieredzē. Dzīvot sinodāli nozīmē atvērties aicinājumam uz kopīgu ceļu, ko Baznīca kā Dieva tauta veic vēstures gaitā, tiecoties uz piepildījumu mūžībā.

Esam aicināti dzīvot kopībā, līdzdalībā un misijā. Tāpēc svētdien, 26. septembrī, pl. 18 Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē notiks Svētā Mise un tikšanās ar laju kustībām un biedrībām, jau tagad sākot gatavoties sinodālajam ceļam, kas sāksies oktobra vidū. Tikšanos vadīs P. Kļaviņš.

Bīskapu sinodes sekretariāts katrai diecēzei atgādina, ka šī kopīgā ceļa pieredzes un dalīšanās mērķis ir nevis “ražot dokumentus”, bet ļaut uzplaukt “sapņiem, vīzijām un cerībām”. Bīskapu Sinodes ģenerālsekretārs kardināls Mario Grečs par sinodi 9. septembrī sacīja: “Lai iegūtu autentisku Baznīcas izpratni, ir nepieciešams, lai Evaņģēlija vārds bagātīgi mājotu mūsu sirdīs saskaņā ar apustuļa mācību: “Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!” (Kol 3,16). Kristīgās kopienas, “dievbijīgi ieklausoties Dieva Vārdā”, piedāvā vietas, kur iespējama autentiska baznīcas izpratne. Patiesībā “Baznīca neizplata Evaņģēliju, ja neļauj sevi pastāvīgi evaņģelizēt”. Tāpēc “ir obligāti nepieciešams, lai Dieva Vārds” arvien vairāk kļūtu par katras Baznīcas darbības sirdi”. Izsķiršanās ir cieši saistīta ar rūpēm par savu iekšējo dzīvi un garīgumu, kas padara mūs par vīriešiem, sievietēm, kopienām, kas spēj klausīties Dieva Vārdu, sekojot Marijas piemēram, kas ir ieklausīšanās un izšķiršanās sieviete, kura pārdomāja un glabāja visus vārdus savā sirdī. (Lk 2, 19).”

Ir izveidots Rīgas arhidiecēzes sinodālā ceļa koordinācijas centrs, ar kuru var sazināties dažādu jautājumu gadījumos. Tā tālrunis: 28811606. 

Kustība “Pro Sanctitate”

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti