Romāns Vaikulis MIC iesvētīts par diakonu

Svētdien, 29. maijā, Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē mariāņu seminārists Romāns Vaikulis caur Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa kalpojumu saņēma ordinācijas sakramentu diakona pakāpē, līdz ar to viņš tika iekļauts Latvijas garīdznieku kārtā.

Svinīgajā liturģijā piedalījās gan Mariāņu kongregācijas pārstāvji no Latvijas, gan mariāņu Ļubļinas Garīgā semināra audzēkņi kopā ar rektoru, gan diakona Romāna ģimene, draugi, dzimtās draudzes locekļi un ticīgie no citām vietām.

Homīlijā bīskaps uzsvēra, ka aicinājums uz garīgo kārtu vienmēr ir Dieva dāvana. Mūsdienu pasaulē arvien ir vajadzīgi garīdznieki un konsekrētās personas, kas liecinātu par augstākām vērtībām. Katrs aicinājums ir īpašs – daži kļūst par diakoniem, daudzi par priesteriem un neliela garīdznieku daļa tiek konsekrēti par bīskapiem. Tomēr neatkarīgi no tā, kādu kalpojumu viņi pilda, visi kopā dara vienu darbu – palīdz citiem sastapt Jēzu. Homīlijas noslēgumā bīskaps uzsvēra, ka ir redzams garīdznieku trūkums, tāpēc esam aicināti lūgties par aicinājumiem. Šī trūkuma nebūtu, ja katrā draudzē atrastos kaut viens cilvēks, kas atbildētu uz aicinājumu.

Tālākajā liturģijas daļā brālis salika svinīgus solījumus cienīgi pildīt diakona pienākumus, un visi ticīgie vienojās kopīgā lūgšanā, dziedot Litāniju visu svēto godam, kuras laikā kandidāts guļ uz grīdas, izrādot pazemību Dieva priekšā. Pēc bīskapa roku uzlikšanas un svētību lūgšanas jaunais diakons tika ieģērbts attiecīgās liturģiskās drēbēs – uz pleca viņam tika uzlikta stola un virsū – dalmatika, kā arī bīskaps pasniedza viņam Evaņģēlija grāmatu kā zīmi tam, ka no šī brīža diakons kļūst tiesīgs lasīt Evaņģēliju liturģijas laikā un uzrunāt Dieva tautu homīlijās. Svētās Mises laikā Romāns pirmo reizi pildīja savus jaunos pienākumus, palīdzot bīskapam un priesteriem veikt viņu kalpojumu. Pēc dievkalpojuma bija laiks apsveikumiem un svinīgām pusdienām.

R. Vaikulis ir dzimis Daugavpilī. Pēc Daugavpils tehnikuma beigšanas iestājās Mariāņu kongregācijā. Pirmos svētsolījumus salika 2017. gada 8. septembrī un iesāka teoloģijas studijas Mariāņu kongregācijas Ļubļinas Garīgajā seminārā. Pašlaik viņš turpina studijas, lai nākamgad iegūtu maģistra grādu teoloģijā ar cerību saņemt arī prezbitera ordinācijas sakramenta pakāpi.

Teksts un foto: mariani.lv

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti