Deviņām katoļu baznīcām piešķirts finansējums renovācijas un konservācijas darbiem

Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā šogad finansējumu saņems deviņi katoļu dievnami, ziņo Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Kopumā līdzekļi viena miljona apjomā tiks izmantoti 29 dažādu konfesiju objektu renovācijā un konservācijā.

Pārvalde informē, ka kopumā programmā tika saņemti iesniegumi par 61 dievnamā veicamajiem darbiem. Finansējumam bija pieteikusies Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ar 33 objektiem par 3 726 949 euro, Romas Katoļu baznīca ar 14 objektiem par 753 837 euro, Latvijas Pareizticīgo sinode ar 10 objektiem par 407 845 euro un Vecticībnieku draudzes ar 4 objektiem par 38 629 euro.

Sakrālā mantojuma padome lēma, ka Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca saņems finansējumu 11 objektiem 471 079 euro apmērā, Latvijas Pareizticīgo sinode – septiņiem objektiem 243 800 euro apmērā, bet vecticībnieku draudzes – diviem objektiem 23 042 euro apmērā.

Savukārt Romas Katoļu baznīca saņems finansējumu deviņiem objektiem 262 079 euro apmērā. Katoļu draudžu vidū lielākais finansējums 72 485 euro apmērā tika piešķirts Varakļānu muižas kapličas – kapelas atjaunošanas darbiem. Finansējumu 70 000 eiro apmērā saņems Rīgas Svētā Franciska katoļu baznīca Svētā Floriana torņa smailes seguma nomaiņai un ar to saistītajiem risinājumiem. Rīgas Svētā Alberta baznīca saņems 35 000 eiro ērģeļu restaurācijai, bet 32 916 eiro saņems Piedrujas draudze pamatu hidroizolācijas trešā posma realizācijai. Bukmuižas katoļu draudzei piešķirts finansējums 28 000 eiro apmērā dievnama rietumu fasādes glābšanai.

Līdz 10 000 eiro lielu finansējumu saņems vēl četras katoļu draudzes. Ludzas katoļu baznīcā tiks veikts svētā Stefana skulptūras restaurācijas pirmais posms. Tam piešķirti 7230 eiro. Finansējums nedaudz vairāk nekā 5000 eiro apmērā piešķirts gan Pušas, gan Rozentovas katoļu baznīcas logu restaurācijai, kā arī Viļānu baznīcai un klosterim klostera saimniecības ēkas arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei un atjaunošanas projekta izstrādei.

Sakrālā mantojuma finansēšanas programma darbojas kopš 2018. gada. Pērn 1 010 000 euro tika piešķirti 57 objektiem.

KABIA; Foto: Sv. Alberta draudze

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti