Pelnu trešdiena

Pelnu trešdienas priekšvakarā, lai sagatavotos Gavēņa laikam, piedāvājam ieskatīties jaunākajā Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles Vēstnesītī, kura ievadraksts ir veltīts Pelnu trešdienai un gavēnim.

22. februārī Baznīca uzsāk gavēņa laiku. Saņemot pelnus uz galvām, mēs pieņemam arī aicinājumu gandarīt un mainīties: „Nožēlo grēkus un tici Evaņģēlijam” (Mk 1: 15). Šis aicinājums ietver arī pagātnes kļūdas. Vēlamies nožēlas garā atzīt visu reiz darīto nepareizo rīcību. Mums ir paļāvība, ka „tur, kur vairojas grēks, tur vēl vairāk nāk žēlastība” (Rom 5: 20), Kristus atpestīšanas žēlastība. Ticība dod pārliecību, ka Kristus – mūsu Pasha (sal. 1 Kor 5: 7) ir īpašā veidā ar tiem, kas cietuši pazemojumus un pāridarījumus. 

Gatavojot mūs uz Lielo nedēļu un Lieldienām, Gavēņlaiks aicina vairāk pārdomāt un lūgties, līdz ar atbilstošiem upuriem un gandarījumiem, konkrētiem solidaritātes darbiem. Tas ir arī atbilstošs laiks iekšējam klusumam un meditācijai, kad, atstājuši malā visu, kas nomāc jeb apdraud sirdsapziņu un iztēli; cilvēki no jauna cenšas apzināties un izdzīvot kristīgās ticības dziļās vērtības. Iesim šo iekšējās atjaunotnes ceļu, ieklausoties Dieva vārdā, lūdzoties un ikdienas praktiski mīlot tuvāko. Lai atgrieztos pie Dieva, nepieciešams dzirdēt patiesības balsi, kas atskan mūsu iekšējos dziļumos. Šī patiesības balss ir patiesības balss, Dieva klātbūtne mūsos, svētā Gara gaisma cilvēka sirdsapziņā. Pāvils raksta: „Nesaņemiet Dieva žēlastību veltīgi” (2 Kor 6: 1). 

Vārds „žēlastība” nozīmē „dāvanu.” Dievs piešķir žēlastību, kas nepiciešama mūsu atjaunotnei, jo īpaši sakramentos. Dievs mājo sirdsapziņas svētnīcā. Ja vēlamies atklāt savu iekšējo patiesību, mums viņš jāuzlūko, labāk jāsaklausa Dieva balsī, kas uzrunā sirdsapziņā. Jēzus Kristus, kas nepazina grēku, atklāj cilvēcei patiesību par cilvēku, uzņemoties mūsu grēkus. Ar krustu uz Golgātas, ar nāvi par pasaules grēkiem viņš atklāj Mīlestību, kas ir lielāka par grēku un nāvi. Ar pelnu trešdienu kristieši dodas ceļā uz Kristus Lieldienu noslēpumu. Lai mūsu sirdis ir arvien jūtīgākas pret šo atpestīšanas noslēpumu! „Dievs, radi manī skaidru sirdi, un atjauno manī stingru garu” (Ps 50: 12). Palīdzi piedzīvot Kristus mieru un uzvaru!

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles Vēstnesītis. Nr. 3 (418) 2023. gada 12. februāris

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Krīzes situācijā

Laikā, kad daudzi piedzīvo grūtības, Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles Vēstnesītis atgādina mums varbūt jau labi zināmos ieteikumus, kas ienestu kaut

Lasīt vairāk »