Jauniešu dienas beigušās – jauniešu aktivitātes turpinās!

Pirms nu jau vairāk nekā mēneša,11. augustā, Latvijā atgriezās vēl pēdējā jauniešu grupa, kas kopā ar citiem jauniešiem gan no Latvijas, gan citām pasaules valstīm šovasar piedalījās Pasaules Jauniešu dienās Portugāles galvaspilsētā Lisabonā. Kopumā uz Portugāli bija devušies 300 jauniešu sešās dažādās grupās. Visi viņi tikās Portugālē, lai piedalītos Latvijas bīskapu Zbigņeva Stankeviča un Andra Kravaļa vadītajās katehēzēs un dievkalpojumos.

Rīgas arhidiecēzes jauniešu darba koordinatore Anda Aleksandrova stāsta, ka mājās atgriezās jaunieši, kuros ir vēlme iesākto ceļu turpināt arī tepat savās diecēzēs un draudzēs. Viņa uzskata, ka jau pateicoties gatavošanās posmam, kas pirms Jauniešu dienām ilga aptuveni deviņus mēnešus, tika vēl vairāk iedzīvināts jauniešu darbs Latvijā. Šobrīd jauniešiem ir dzimusi ideja turpināt organizēt slavēšanas dievkalpojumus, jau notiek sadraudzības pasākumi, kurus organizē paši jaunieši. Rīgā dzīvojošajiem jauniešiem būs iespēja tikties “Caritas Latvija” Jauniešu mājā, kur citastarp plānots arī tikties uz mēģinājumiem, lai gatavotu muzikālo pavadījumu dievklapojumiem.

Ņemot vērā, ka Portugālē bija pārstāvēti jaunieši no visām Latvijas diecēzēm, viņos ir vēlēšanās organizēt slavēšanas pasākumus un lūgšanu grupas arī savās diecēzēs un draudzēs, norāda A. Aleksandrova. Viņa arī pastāstīja, ka, lai veicinātu jauniešu darbu un lūgtos par viņiem, ir dzimusi ideja reizi nedēļā kopīgi lūgties par jauniešiem Latvijā.

Tāpat ir dzimusi ideja izveidot resursu karti jauniešiem, lai palīdzētu viņiem orientēties plašajā piedāvājumu klāstā. Piedāvājumu patiesībā ir daudz, tikai diemžēl ne visiem izdodas par tiem uzzināt un sev atbilstošos atrast. Resursu karte būtu iespēja jauniešiem un viņu vecākiem noorientēties un atrast katra dzīvesvietai, interesēm, garīgumam, talantiem atbilstošu aktivitāti un iespēju sevi īstenot.

Protams, Baznīcas kontekstā pirmā vieta, kurā jaunietis un ikviens ticīgais var sajusties piederīgs, ir draudze. Turklāt iesaistīšanās draudzes dzīvē neaprobežojas ar svētdienas dievkalpojuma apmeklējumu. Arī draudzē var kalpot, liekot lietā kādu no saviem talantiem, piemēram, organizēt jauniešu grupu, lasīt lasījumus, iesaistīties karitatīvajā darbībā, vadīt slavēšanu utml. Tā ir iespēja jauniešiem attīstīt savus talantus, justies piederīgiem šai draudzei. Diecēzes līmenī tā ir sadraudzība starp draudzēm, lai jaunieši piedzīvotu savstarpēju kopību, bet jauniešu vadītāji to, ka viņi nav vieni. Tāpat jauniešu vadītājiem jau tagad ir pieejami dažādi mateirāli, kurus viņi var izmantot darbā draudzē, kopienā, diecēzes līmenī. Šobrīd ir pieejami Sycamore un Alfa video materiāli latviešu valodā, gatavošanās Iestiprināšanas sakramentam, izmantojot jauno grāmatu “Liecinieks”, “Tvītojot ar Dievu” vai Youcat u.c. Lai ar tiem tuvāk iepazīstinātu, ir plānotas apmācības jauniešu vadītājiem, kas ietvertu arī dalīšanos labās prakses piemēros.

Jaunieši var iesaistīties arī dažādās kopienās un organizācijās, lai attīstītu savu garīgumu, izmantotu savus talantus, kalpojot citiem, kā arī atklātu savu aicinājumu (piemēram, Samuēla gads, kustība “Pro Sanctitate, kopiena “Chemin neuf”, kopiena “Emmanuel”, K/C Rīva, Opus Dei, Jāzepa Vīri, Marijas skola utt.). Var iesaistīties arī Kristīgajā studentu brālībā, kalpot Radio Marija Latvija, darīt žēlsirdības darbus, doties misijā uz kādu citu valsti, piedalīties nometnēs vai kļūt par to animatoru, jo arī tādas iespējas pastāv. Šīs visas iespējas piedāvā jaunu pieredzi, arī izaicinājumu, atspēriena punktu nākotnei, aicinājumam.

“Katrs jaunietis šajā konkrētajā brīdī atrodas kādā citā sava ticības un garīguma ceļa posmā, tāpēc nevaram viņiem piedāvāt vienu standartizētu piedāvājumu, kas būtu noderīgs un atbilstošs visiem. Vēlamies, lai šie dažādie resursi pēc iespējas ātrāk resursu kartes veidolā taptu zināmi un pieejami jauniešiem,” skaidro A. Aleksandrova, papildinot, ka ir svarīgi, lai šajā ceļā neviens nepaliktu un nejustos viens.

“Ceram, ka resursu apkopojums būs pieejams oktobra mēnesī, kad lielākā daļa programmu sākas, tomēr tas ir ļoti apjomīgs darbs un vēlamies šo rīku izveidot maksimāli ērtu, lai jauniešiem būtu iespēja atrast savam vecumam un dzīvesvietai atbilstošu programmu vai pasākumu. Pasaules Jauniešu dienu mērķim tika izveidota mājas lapa, kuras autori bija paši jaunieši, tādēļ arī šoreiz ceram uz jauniešu iesaisti, jo tieši viņi ir tie, kas vislabāk spēj uzrunāt arī citus jauniešus,” ir pārliecināta A. Aleksandrova.

KABIA; Foto: Katolis.jauniešiem

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti