Jūlija sākumā pirmo reizi tiks svinēti Kuldīgas Dievmātes – Dzīvības Mātes svētki

“Šogad 15. maijā pirmo reizi Baznīcas vēsturē Latvijā tika svinēti īpašie svētki Aglonas Dievmātes godam. Tieši tāpat arī pirmo reizi jūlija pirmajā svētdienā tiks svinēti svētki Dievmātes godam mūsu Kurzemes diecēzē – Vissvētākās Jaunavas Marijas no Kuldīgas, Dzīvības Mātes, svētki,” tā Liepājas diecēzes izdevuma “Nāc” šī gada jūnija numurā raksta Kuldīgas draudzes prāvests Vjačeslavs Bogdanovs. Svētdien, 7. jūlijā, Kuldīgā norisināsies svētki, uz kuriem no Liepājas kājām dosies arī svētceļnieki.

2018. gada 6. oktobrī Kuldīgas Svētās Trīsvienības baznīca tika pasludināta par Liepājas diecēzes pirmo svētvietu, kurā tiek godināta Kuldīgas Dievmāte – Dzīvības Māte. Aizvadītajos gados 15. augustā uz šejieni devās svētceļnieki un norisināsjās svinīgi dievkalpojumi. Savukārt “kopš šā gada Vissvētākās Jaunavas Marijas no Kuldīgas svētki tiks svinēti 7. jūlijā”, paskaidro diecēzes bīskaps Viktors Stulpins, papildinot, ka “tās ir Liepājas diecēzes svinības, kas ir ierakstītas diecēzes kalendārā”. Lai piedalītos svētkos, 2. jūlijā uz Kuldīgu ceļu sāks svētceļnieku grupa no Liepājas.

Kuldīgas Dievmātes, kura rokās tur Bērnu Jēzu un stāv uz mēness sirpja, statujai esot sena vēsture. Iespējams, ka tā izgatavota ap 1520/1530. gadu. Tā uz šo baznīcu tikusi pārvietota no Kuldīgas pils baznīcas. Turklāt pr to, ka pie šīs Dievmātes cilvēki ir lūguši un saņēmuši svētības, liecina altārī piestirinātās votas.

Šobrīd šī Dievmāte tiek godināta kā Dzīvības Māte. Kā 2018. gadā skaidroja V. Stulpins: “Dievmātei ir dažādi tituli. Visvairāk tos sastopam Dievmātes litānijā, turklāt daudzas vietas, kurās Viņa ir atklājusies cilvēkiem, ir kļuvušas par dažādu žēlastību lūgšanu vietām. Domājot par mūsu diecēzi, radās doma – lai tā ir vieta, kur ģimenes bez bērniem varētu izlūgties žēlastību kļūt par vecākiem. Tas saistās ar kādu pateicības votu, kura jau atrodas pie Dievmātes altāra Kuldīgā. Kāda topošā māmiņa izlūdza, lai viņas gaidāmais bērns, uzticēts Dievmātes aizbildniecībai, izdzīvotu, neskatoties uz ārstu bezcerīgajām prognozēm. Līdz ar to pamazām nonācām pie slēdziena, ka Kuldīgā Dievmāti godināsim kā Dzīvības Māti. Viņa ir Iemiesotā Dieva Vārdā Māte. Caur Viņu Dieva Dēls kļuva Cilvēks.”

Savukārt V. Bogdanovs avīzes “Nāc” jaunākajā numurā raksta: “Kuldīga ir plaši pazīstama mazpilsēta ar savu senatnīguma šarmu, saviem svētkiem, savu skaļumu un reizē arī ar savu klusumu. Tās vecpilsēta nesen ir kļuvusi par UNESCO pasaules mantojuma aizsargājamo objektu. Vecpilsētas pašā centrā kopš 1641. gada stāv Svētās Trīsvienības godam būvētā baznīca; baznīcas iekšienē, sānu altārī, atrodas Kuldīgas Dievmātes statuja. Katrs dievkalpojums sākas tieši šī altāra priekšā. Paļaudamies uz Dievmātes gādību, mēs nākam pie Jēzus, lai, ieklausoties Marijas pamudinājumā “Dariet visu, ko Viņš jums teiks”, mēs ticētu, cerētu un mīlētu. Pēdējos gados uz Kuldīgas baznīcu gan individuāli, gan grupās nāk dažādi cilvēki, gan ticīgie, gan neticīgie, un dievnama klusumā paceļ savas sirdis uz Jēzu un… saņem Dieva žēlastību, jo Dievs vienmēr uzklausa. Uz tikšanos 7. jūlijā!”

KABIA; Foto: katedrale.lv

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti