Draudzes

Ādažu evaņģelizācijas punkts

Adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Kravalis Ilmārs (Draudzes administrators; +371 25909060)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 17.
Kapelāns KRASINSKIS RAIMONDS (+371 26434830; adazu.karavirs@inbox.lv)

Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas bazilika

Adrese: Cirīšu iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

Mājaslapa: http://www.aglonasbazilika.lv/

Draudzē kalpo:
>
Abrickis Daumants Lic.theol. (Prāvests; +371 26310874)
>
Kārklis Lauris (Vikārs; +371 28255009)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 10, 12, 19; darbd. pl. 7, 12, 19.
Papildinformācija: Tūrisma informācijas centrs, naktsmītnes un Grāmatu galds (atbildīgā Elvīra Ūgaine) + 371 65381109, + 371 29185998, abv@aglonasbazilika.lv; kora skolas direktore Ieva Lazdāne + 371 25911398, aks@aglonasbazilika.lv; Katoļu ģimnāzijas direktore Anita Placinska, + 371 29377165, akg@aglonasbazilika.lv.
Pāvesta vizītes Latvijā Informācijas centrs Aglonā: pavestsaglona@inbox.lv, tālr. 25586212.

Aizkraukles sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudze

Adrese: Lāčplēša iela 22, Aizkraukle, LV-5101

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Kazakevičs Andrejs (Prāvests; +371 26548498)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12.
Otrd., trešd., piektd. pl. 18.
Cet., sestd. pl. 8.30.

Aizpūres Vissvētākās Jaunavas Marijas Ticīgo Palīdzības draudze

Adrese: Dolgošeji, Līdumnieku pag., Ciblas nov., LV-5719

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Justs Antons (Prāvests; +371 26106909)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. pēd. svētd. pl. 9.

Aizputes Kristus Karaļa draudze

Adrese: Kuldīgas iela 3, Aizpute, LV-3456

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Vasiļevskis Andris (; +371 26326253)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 10.
Pirmd., trešd. pl. 9.
Otrd., ceturtd., piektd. pl. 18.
Sestd. pl. 12.
Ceturtd. pēc Svētās Mises adorācija.

Aknīstes Svētā Ignācija no Lojolas draudze

Adrese: Skolas iela 2, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Skadiņš Andrejs (; +371 29379148)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I, III, IV un V svētd./svētku d. pl. 12.
Draudzes svētku d.: Sv. Antona, Sv. Ignācija (40 st.), Sv. Krusta paaugstināšanas sv. (tuvākā svētd.).

Alojas draudze

Adrese: Aloja, Alojas nov., LV-4064

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Škapars Juris, Lic.iur.can. (Prāvests; +371 29127456)

Dievkalpojumu laiki:

Sazināties ar prāvestu.

Alsungas Sv. Miķeļa draudze

Adrese: Skolas iela 1, Alsunga , LV-3306

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bogdanovs Vjačeslavs (Draudzes administrators; +371 29414748)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12.
Trešd., piektd. pl. 18.
Ceturtd. pl. 9.
Katra mēn. I sestd. pl. 9.

Alūksnes sv. Bonifācija draudze

Adrese: Helēnas iela 31, Alūksne, LV-4301

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Stepkāns Ingars (Prāvests; +371 29479873)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 11.
Trešd., cet., sestd. pl. 9.
Otrd., piektd. pl. 18.
Adorācija: trešd. pl. 10-14

Ambeļu Svētā Jura draudze

Adrese: Ambeļi, Ambeļu pag., Daugavpils nov., LV-5438

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Aglonietis Andrejs (Prāvests; +371 29470188)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 9; aug. I svētd. kapusvētki pl. 12.
Draudzes svētku d.: Sv. Jura, Sv. Pētera un Pāvila sv., Sv. Portiuncula d. (aug. I svētd.).

Andrupenes Vissvētākās Jaunavas Marijas Skapulāra Karalienes draudze

Adrese: Dagdas iela 7, Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Odiņš Pāvels (Prāvests; +371 29583026)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. /svētku d. pl. 12; darbd. pl. 8.
Draudzes svētku d.: Sv. Kazimira d. (svētd. pēc 04.03.), Sv. Pētera un Pāvila sv. (29.06.), Skapulāra Dievmātes sv. (svētd. pēc 16.07.), Vissv. J. Marijas uzņemš. debesīs (svētd. pēc 15.08.), Sv. Franciska no Asīzes stigmatu piem. (17.09.), Rožukroņa Karalienes sv. (okt. I svētd.).

Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja draudze

Adrese: Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov., LV-5696

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Sprukts Andris (Prāvests; +371 26472466)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 14.30.

Ārdavas Kristus Karaļa draudze

Adrese: Ārdava, Pelēču pag., Preiļu nov., LV-5329

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Aglonietis Antons (prāvests; +371 29155921)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I svētd. pl. 8.30.

Arendoles Dievmātes draudze

Adrese: Arendole, Rožkalnu pag., Vārkavas nov., LV-5325

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Aglonietis Antons (prāvests; +371 29155921)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 14.
Draudzes svētku d.: sv. Marijas Magdalēnas d. (22.07.); Vissv. J. Marijas Rožukroņa Karalienes sv. (oktobra II sv.).

Asūnes Svētā Krusta Pagodināšanas draudze

Adrese: Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov., LV-5676

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Turonoks Pāvels (Prāvests; +371 26373755)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 10.

Atašienes Sāpju Dievmātes draudze

Adrese: Atašiene, Atašienes pag., Krustpils nov., LV-5211

Mājaslapa: http://www.draugiem.lv/atasieneskatolubaznica

Draudzē kalpo:
>
Naglis Viktors (prāvests; +371 26663670)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9, svētku d. pl. 12.
Draudzes svētku d.: Sāpju Dievmātes, Debesbraukšanas sv., Sv. Annas d., Sv. Kārļa Boromeja d.

Auces Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudze

Adrese: Bēnes iela 29, Auce, Auces nov., LV- 3708

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Cēsnieks Uldis (Prāvests; +371 28885528)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 10.
Draudzes svētku d.: Sv. Antons no Padujas (13.06.), Karmela kalna Dievmāte (16.07.), V.J.Marijas debesīs uzņemšanas sv. (15.08.), Sv.Terēzes no Bērna Jēzus d. (01.10.).

Augškalnes Svētās Ģimenes draudze

Adrese: Augškalne, Ambeļu pag., Daugavpils nov., LV-5438

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Aglonietis Andrejs (Prāvests; +371 29470188)

Dievkalpojumu laiki:

Katru II svētd. pl. 14.
Draudzes svētku d.: Jēzus Sirds sv., Sv. Ģimenes sv.

Augustovas Svētās Elizabetes draudze

Adrese: Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Misjūns Oļģerts (prāvests; +371 26663811)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I un III svētd. pl. 12.

Aulejas Svētās Marijas Magdalēnas draudze

Adrese: Auleja, Aulejas p.n., Krāslavas nov., LV-5681

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bečs Jānis (Prāvests; +371 29378955)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12, darbd. pl. 8.

Balbinovas Vissvētās Trīsvienības draudze

Adrese: Jubilejas iela 31, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Alferovs Genādijs (Prāvests; +371 26263061)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12 (PL), mēn. II svētd. LV; darbd. pl. 9 (PL).

Baldones draudze

Adrese: Rožu iela 3, Baldone, Baldones nov., LV-2125

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Tolstovs Ilmārs, Dr.theol (Prāvests; + 371 26382126)

Dievkalpojumu laiki:

Svētā Mise: mēneša II sestdienā pl. 17

Baltas Svētā Erceņģeļa Miķeļa kapela / draudze

Adrese: Jaundome, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Odiņš Pāvels (Prāvests; +371 29583026)

Dievkalpojumu laiki:

Kontaktēties ar priesteri.

Baltinavas Kunga Jēzus Kristus Pasludināšanas draudze

Adrese: Liepu iela 8, Baltinava, Baltinavas pag., Baltinavas nov., LV-4594

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Davidovičs Filips (Prāvests; 0037125937854)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 11.30; darbd. pl. 8.

Balvu veco ļaužu pansionāta kapela

Adrese: Celmene, Kubuļu pag., Balvu nov., LV-4566

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 14 (2x mēnesī).

Balvu Vissvētās Trīsvienības draudze

Adrese: Baznīcas iela 1, Balvi, LV-4501

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Klušs Mārtiņš Lic.iur.can. (Prāvests; +371 26388774)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 8, 11; darbd. pl. 7:30, sestd. pl. 19 (jūn.-aug.) vai 18 (sept.-maijs).

Bārbeles draudze

Adrese: Bārbele, Vecumnieku nov., LV- 3905 (Dievkalpojumi notiek Bārbeles kultūras namā)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Baļčūns Romualds (Prāvests; +371 26109964)
>
Mediņš Andrejs (Prāvests; +371 26411090)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II svētd. pl. 14.

Barkavas Svētā Staņislava draudze

Adrese: Parka iela 5, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Petrovskis Viktors (Prāvests; +371 28277839)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 10,, pirmd., otrd., trešd., piektd., sestd. pl. 7.30 un cet. pl. 18.00.

Draudzes svētku d.: Jēzus Vārda, Sv. Staņislava bīskapa mocekļa, Sv. Antona, Sv. Pētera un Pāvila 40. st., Sv. Annas, Dievmātes Dzimšanas, Sv. Terēzes, Visu Svēto Diena.

Bārtas Kristus Augšāmcelšanās draudze

Adrese: "Plostnieki", Bārtas pag., Grobiņas nov., LV-3482

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Ivanovs Sergejs OP, Dr. theol. (; +371 63480051)

Dievkalpojumu laiki:

Katra mēneša I sestdienā pl. 13.

Baskāju karmela māsu ordeņa klosteris

Adrese: Smilšu iela 15, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Mājaslapa: http://www.karmel.lv/

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 12.
Darbd. pl. 7.

Bauskas Vissvētā Sakramenta draudze

Adrese: Katoļu iela 2, Bauska, LV- 3901

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Zviedrāns Jānis (Prāvests; +371 29483231)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 11; darbd. pl. 8 (piektd. arī pl. 19, adorācija pl. 18, pēc Svētās Mises vesperes), sestd. pl. 10.
Draudzes svētku d.: Jaungads, Vissv. Sakramenta svētki, Sv. Asīzes Franciska d. (tuvākā svētd.).

Bebrenes Svētā Jāņa Kristītāja draudze

Adrese: Bebrene, Ilūkstes nov., LV-5439

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Zvirgzdiņš Ingmārs (Prāvests; +371 28873134)
>
Skredeļs Pēteris, emeritus (; +371 26015072)

Dievkalpojumu laiki:

Bēnes draudze

Adrese: Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 13.

Beresnes Vissvētākās Jaunavas Marijas Dzimšanas (Sv. Annas) draudze

Adrese: "Baznīca", Beresņi, Svariņu pag., Dagdas nov., LV-5698

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Sprukts Andris (Prāvests; +371 26472466)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 11.00.

Bērzgales Dieva Apredzības draudze

Adrese: Bērzgale, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Abrickis Daumants Lic.theol. (Prāvests; +371 26310874)
>
Kārklis Lauris (Vikārs; +371 28255009)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša I un III svētd.
Draudzes svētku d.: Karmela Dievmātes atlaidas.

Bērzgales Svētās Annas draudze

Adrese: Rītupes iela 9, Bērzgale, Rēzeknes nov., LV-4612

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Jonāns Andris (Prāvests; +371 28345990)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 10; darbd. pl. 8.

Bēržu Svētās Annas draudze

Adrese: Bērži, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Misjūns Oļģerts (prāvests; +371 26663811)

Dievkalpojumu laiki:

I un III mēn. svētd. pl. 9.30; II un IV mēn. svētd. pl. 10.

Betānijas dominikāņu māsu kongregācijas sv. Jāzepa kapela

Adrese: Drustu iela 36a, Rīga, LV-1002

Mājaslapa: http://www.betanija-op.lv/

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 18

Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudze

Adrese: Miera iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618

Mājaslapa: http://www.bikavasdraudze.mozello.lv/

Draudzē kalpo:
>
Vīgulis Ivars Pāvils (prāvests; +371 26649317)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 11:30; darbd. pl. 9.

Birzgales draudze

Adrese: Birzgale, Ķeguma nov., LV-5033 (Dievkalpojumi notiek luter. kapelā)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bojārs Konstantīns (Prāvests; +371 26551206)
>
Trapučka Andrejs (Prāvests; +371 29190359)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša II svētd. pl. 13.30.

Bolderājas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze

Adrese: Gobas iela 17, Rīga, LV-1016

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Krupenikovs Emils (prāvests; +371 26126631)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 10 (LV), 11.30 (PL), 13 (RU).
Svētku d. (darbdienās) pl. 10 (LV), 11.30 (PL), 13 (RU), 18.
Darbd. (izņemot pirmd.) pl. 18 (LV).
Sestd. pl. 18 (PL).
Mēneša I piektd. Svētā Mise pl. 18 slimnieku nodomā.

Borovkas Dievmātes draudze

Adrese: Borovka, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Brūvers Guntis (Prāvests; +371 28856787)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 13.

Briģu Vissvētās Trīsvienības draudze

Adrese: Briği, Briğu pag., Ludzas nov., LV-5707

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 8.

Brocēnu draudze (Sv. Benedikta kapela)

Adrese: Sv. Benedikta kapela. Lielcieceres iela 1, Brocēni, Saldus raj., LV-3851

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Drīksna Valdis (Prāvests; +371 25146300)
>
Radziņš Jānis, pastāvīgais diakons (Diakons; +371 29226626)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9.

Brodaižu Kunga Jēzus Apskaidrošanās draudze

Adrese: Brodaiži, Pilda, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5730

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Abrickis Rolands (Prāvests; +371 26171746)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. III svētd. pl. 12.

Brunavas Svētā Jāņa Kristītāja draudze

Adrese: Brunava, Bauskas nov., LV-3907

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Ruļuks Agris (Prāvests; +371 28677846)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 9.
Draudzes svētku d.: Triju Karaļu d., Baltā svētdiena, Sv. Jāņa Kristītāja svētki (40st.), Dieva apredzības svētki (6.svētd. pēc Vasarsvētkiem).

Budbergas Vissv. Trīsvienības draudze

Adrese: Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov., LV- 3907

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Baļčūns Romualds (Prāvests; +371 26109964)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I sestd. pl. 13.
Draudzes svētku d.: Vissv. Trīsvienības sv., Kristus Karaļa sv.

Bukmuižas Svētā Ludviķa draudze

Adrese: "Baznīca", Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Sprukts Andris (Prāvests; +371 26472466)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9:00.

Carnikavas sv. Jāņa Pāvila II draudze

Adrese: Carnikavas nov., Carnikava, Rožu iela 16, LV-2163

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Kravalis Ilmārs (Draudzes administrators; +371 25909060)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I un III svēt., pl. 9.00.

Cēsu Kristus Karaļa draudze

Adrese: Palasta iela 9, Cēsis, LV-4100

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Kublinskis Bernards, emeritus (; +371 26575566)
>
Melkers Ronalds, Lic.theol. (Prāvests; +371 29373768)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 11; darbd. un sestd. pl. 8.

Cesvaines Vissv. Jaunavas Marijas draudze

Adrese: Madonas iela 3, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Vīlaks Jānis OSPPE (Prāvests; +371 26471142)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 15.
Adorācija svētd. pl. 9.

Ciskādu Svētā Jāņa Kristītāja draudze

Adrese: Ciskādi, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Petrovskis Imants (prāvests; +371 29357792)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 12; darbd. pl. 7.30.

Dagdas Vissvētās Trīsvienības draudze

Adrese: Alejas iela 2, Dagda, Dagdas pag., Dagdas nov., LV-5674

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Odiņš Pāvels (Prāvests; +371 29583026)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 10.30; darbd. pl. 18 (ziemā) un 19 (vasarā).

Daudzevas misiju punkts

Adrese: Daudzeva, Daudzevas pag., Aizkraukles nov., LV-5107

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Trapučka Andrejs (Prāvests; +371 29190359)

Dievkalpojumu laiki:

Kontaktēties ar priesteri.

Daugavpils Dieva Žēlsirdības draudze

Adrese:

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bernāns Aigars (Prāvests; +371 29516867)

Dievkalpojumu laiki:

Daugavpils Jēzus Sirds draudze

Adrese: Baložu iela 3, Daugavpils, LV-5421

Mājaslapa: http://www.jsdraudze.lv/

Draudzē kalpo:
>
Artjomovs Dmitrijs MIC Lic.theol (Vikārs; +371 22331595)
>
Ševels Andris MIC Dr.theol. (Prāvests; +371 29225012)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 10 (PL), 12 (LV), 15 (RU); pirmd. pl. 7.30 (LV), 18.30 (LV) otrd. 18.30 (PL), trešd. 18.30 (LV), cet. 7.30 (LV) un 18.30 (PL), piektd. 18.30 (LV), sestd. 7.30 (PL) un 18.30 (LV). Mēn. 11. dat. pl. 18.30 (Lurdas Dievmātes godam) un 13. dat. (Fatimas Dievmātes godam), Vissv. Sakramenta adorācija: otrd.-sestd. pl. 17.30, cet. visu dienu un svētd. starp dievkalp.
Draudzes svētku d.: Vissv. Jēzus Sirds sv., sv. Terēzes no Bērna Jēzus sv. (01.10.).

Daugavpils Svētā Pētera Ķēdēs draudze

Adrese: Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5401

Mājaslapa: http://petrus.mozello.lv/

Draudzē kalpo:
>
Oļševskis Valērijs (Vikārs; +371 29779498)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 9.30, 12, 18; darbd. pl. 7, 18; mēn. 11. dat. pl. 18 Lurdas Dievmātes godam un 13. dat. pl. 18 Fatimas Dievmātes godam.
Draudzes svētku d.: Vissv. J. Marijas Dieva Mātes sv. (01.01.); Kunga Pasludināšanas sv. (25.03.); Kunga Debeskāpšanas sv. (40. d. pēc Lieldienām); Svētā Gara nosūtīšanas sv. (50. d. pēc Lieldienām); sv. Antona no Padujas d. (13.06.); sv. Pētera un Pāvila sv. (29.06.); sv. Pētera ķēdēs 40 st. atlaidas (31.07., 01.-02.08.); Vissv. J. Marijas debesīs uzņemšanas sv. (15.08.); sv. Franciska no Asīzes d. (04.10.); Vissv. J. Marijas Rožukroņa Karalienes sv. (oktobra II sv.); Vissv. J. Marijas Bezvainīgās ieņemšanas sv. (08.12.).

Daugavpils Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas draudze

Adrese: A. Pumpura iela 11a, Daugavpils, LV-5404

Mājaslapa: http://www.ddmd.lv/

Draudzē kalpo:
>
Vagalis Bernards (Prāvests; +371 28377893)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9.30, 12, 16 un 18 (ziemā) vai 19 (vasarā); darbd. pl. 6.20, 7, 17.30 (ziemā) vai 19 (vasarā).

Demenes Vissvētākās Jēzus Sirds draudze

Adrese: Demene, Demenes pag., Daugavpils nov., LV- 5442

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 10.30 (PL)
Draudzes svētku d.: Sv. Staņislava d. (8.05.), Vissv. Jēzus Sirds sv., Vissv. Jaunavas Marijas aizgādniecības sv.

Dobeles Vissvētās Trīsvienības draudze

Adrese: Baznīcas iela 10a, Dobele, LV-3700

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Cēsnieks Uldis (Prāvests; +371 28885528)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 11; darbd. pl. 8; sestd. pl. 10
Draudzes svētku d.: Kunga žēlastības (Baltā) svētd., Vissv. Trīsvienības svētd. (40st.), Vissv. Jaunavas Marijas dzimšanas sv. (8.09.).

Dricānu Svēto Apustuļu Simeona un Judas draudze

Adrese: "Baznīca", Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615

Mājaslapa: http://dricanudraudze.mozello.lv/

Draudzē kalpo:
>
Laureckis Māris (Prāvests; +371 29214848)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9.30; darbd. pl. 8, pirmd. pl. 16.30.

Dubnas Vissvētās Jēzus Sirds draudze

Adrese: Dubna, Dubnas pag., Daugavpils nov., LV-5443

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Aglonietis Antons (prāvests; +371 29155921)

Dievkalpojumu laiki:

Sestd. pl. 10.00.

Dukstigala Jaunavas Marijas draudze

Adrese: Čornajas pag., Rēzeknes nov., LV-4617

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Kašs Dainis MIC (Prāvests; +371 26439743)
>
Jansons Ernests MIC (Vikārs; +371 29570509)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I un III svētd. pl. 13.

Dunavas Svētā Jāzepa Romas katoļu draudze

Adrese: Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils nov., LV- 5216

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Zaksis Edvards (Prāvests; +371 26110935)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 15.
Draudzes svētku d.: Sv. Jāzepa, Sv. Laurencija (40st.), Sv. Cecīlijas diena un Kristus Karaļa svētki.

Dundagas draudze

Adrese: Dundagas pils telpās

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Sulejmanovs Arnis (; +371 22335072)

Dievkalpojumu laiki:

Dievkalpojumi notiek pēc vienošanās.

Dvietes Svētā Staņislava Romas katoļu draudze

Adrese: Dviete, Dvietes pag., Ilūkstes nov., LV - 5441

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Zaksis Edvards (Prāvests; +371 26110935)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. un darbd. pl. 9 (arī sestd.).
Draudzes svētku d.: Vissv. Jēzus Sirds sv.(40st.), Karmela Dievmātes d. (svētd. pēc 16.07.), Sv. Kazimira d. (svētd. pēc 4.03.), Sv. Staņislava Kostkas d. (svētd. pēc 18.09.).

Dzelzavas draudze

Adrese: Dievkalpojumi notiek Bučauskas pareiztic. bazn., Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873, + 371 29235405

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Ozoliņš Māris (Prāvests; +371 29191335)

Dievkalpojumu laiki:

Kad iepriekš izziņots.

Eglaines Jaunavas Marijas — Baznīcas Mātes draudze

Adrese: Jaunatnes ielā 4, Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov., LV-5444 (Dievkalpojumi draudzes mājā: adventa I svētd.- Pūpolsvētd.)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Skadiņš Andrejs (; +371 29379148)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 12, trešd. pl. 18.
Draudzes svētku d.: Kristus Karaļa sv., Slimnieku d. 11.feb. (tuvākā svētd.).

Elejas draudze

Adrese: "Jaunmucenieki", Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads.

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Vizbelis Arnis (Prāvests; +371 26466355)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša III svētd. pl. 14.

Elernes Kunga Jēzus Debeskāpšanas draudze

Adrese: Elerne, Daugavpils nov., LV- 5465

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bulašs Janušs (; +371 29498216)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 8 (vasarā) vai pl. 15 (ziemā) (PL), darbd. pl. 8 (PL)
Draudzes svētku d.: Vissv. Jaunas Marijas pasludināšanas sv., sv. Jura atl., Kunga Jēzus debesīs kāpšanas sv., Vasarsvētki (40st.), V.J. Marijas debesīs uzņemšanas sv.

Engures draudze

Adrese: Dievk. notiek luterāņu baznīcā, no 2020.gada sākuma būs citā vietā un svētd.

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

I mēn. sestd. pl. 10.

Ērberģes draudze

Adrese: Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov., LV- 5133

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Trapučka Andrejs (Prāvests; +371 29190359)

Dievkalpojumu laiki:

Septembra II sestd. pl. 12.

Ērgļu sv. Krusta draudze

Adrese: Parka iela 10, Ērgļi, Madonas nov., LV-4840

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Maziļevskis Arnis (Prāvests; +371 29397048)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 16.

Eversmuižas (Ciblas) Svētā Andreja draudze

Adrese: Cibla, Ciblas pag., Ciblas nov., LV-5709

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Justs Antons (Prāvests; +371 26106909)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 11; darbd. pl. 18.
Draudzes svētku d.: Sv. Andreja sv.

Ezeres Kristus Karaļa draudze

Adrese: Dievkalpojumi notiek Ezeres Kristus Karaļa kapelā, pagasta padomes ēkā. Ezeres pag., Saldus raj., LV-3891

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Drīksna Valdis (Prāvests; +371 25146300)
>
Radziņš Jānis, pastāvīgais diakons (Diakons; +371 29226626)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I un III svētd. pl. 14.
Galvenie svētki: Kristus Karaļa svētki.

Feimaņu Svētā Jāņa Kristītāja draudze

Adrese: Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Broks Rinalds Mag.ped (Prāvests; +371 29179427)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 14.

Garkalnes novada sv. Erceņģeļa Miķeļa draudze

Adrese: Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes nov., LV-2137 (Svētā Mise notiek Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas telpās)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Kravalis Ilmārs (Draudzes administrators; +371 25909060)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II un IV svētd. pl. 9.30.

Gārsenes draudze

Adrese: Gārsene, Gārsenes pag., Aknīstes nov., LV-5218 (Dievkalpojumi notiek skolā (adventa I svētd.-Pūpolsvētd.) un pārējā laikā luter. bazn.)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Skadiņš Andrejs (; +371 29379148)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II svētd. pl. 12.

Glūdas-Nākotnes draudze

Adrese: Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040 (Dievkalpojumi notiek Mūzikas skolas telpās, Skolas ielā 2)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I svētd. pl. 16.

Grendzes Svētā Pētera draudze

Adrese: Grendze, Šēderes pag., Ilūkstes nov,. LV-5474

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Zvirgzdiņš Ingmārs (Prāvests; +371 28873134)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 15
Draudzes svētku d.: sv. Jāzepa, sv. Pētera, Kristus pārveidošanās, sv. Terēzes no Bērna Jēzus.

Grīvas Svētās Jaunavas Marijas draudze

Adrese: Baznīcas ielā 28, Daugavpils, LV- 5401

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Rosļaks Vjačeslavs (; +371 26310861)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 8.30 (LV), 10 (RU) un 12 (PL); svētku d. pl. 8.30 (LV), 12 (PL) un 18 (PL), darbd., sestd. pl. 8
Draudzes svētku d.: sv. Jāzepa d. (10.03.), J. Marijas apmeklēšanas d., J. Marijas dz.d. (40st.), J. Marijas Bezvainīgās ieņemšanas d. (08.12.).

Grobiņas Sv. Brigitas draudze

Adrese: Celtnieku iela 33, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Ivanovs Sergejs OP, Dr. theol. (; +371 63480051)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 13.

Gudenieku Sv. Jāņa Kristītāja draudze

Adrese: „Mācītāji", Gudenieku pag., Kuldīgas nov., LV-3312

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bogdanovs Vjačeslavs (Draudzes administrators; +371 29414748)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša I un III svētdienā pl. 10.

Gulbenes Vissv. Sakramenta draudze

Adrese: Gaitnieku iela 14, Gulbene, LV-4400

Mājaslapa: https://gulbenes.rkd.lv/

Draudzē kalpo:
>
Dubults Gaitis (Prāvests; +371 29496415)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 10 un 18 (jūn.-aug. pl. 19).
Pirmd., trešd. pl. 7.30.
Otrd., cet., piektd., sestd. pl. 18, (jūn.-aug. pl. 19).
Cet. arī pl. 10.
Vissv. Sakramenta adorāc. cet. pl. 10-18.

Īdeņas Svētā Krusta kapela

Adrese: Īdeņas ciems, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Vīgulis Ivars Pāvils (prāvests; +371 26649317)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I svētd. pl. 9:30.

Iecavas Svētā Antona draudze

Adrese: Lauku iela 16, Iecava, Iecavas nov., LV-3913

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Ruļuks Agris (Prāvests; +371 28677846)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12; svētkos (kas iekrīt darbd.) pl. 18; darbd. un sestd. pl. 8, piektd. pl. 18
Draudzes svētku d.: sv. Antona no Padujas diena (13.06.).

Igates sv. Jāņa Kristītāja un sv. Marijas Magdalēnas baznīca (misiju punkts)

Adrese: Adrese: "Urdziņas", Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013

Mājaslapa: http://www.igatesbaznica.lv/

Draudzē kalpo:
>
Dudzjuks Tomašs SVD (Prāvests; +371 27497288)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I svētd. pl. 17.00.

Ikšķiles sv. Meinarda draudze

Adrese: Sila iela 3, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052 (Dievkalpojumi notiek Baskāju Karmelītu ordeņa klosterī, kā arī reizi gadā Sv. Meinarda salā)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bojārs Konstantīns (Prāvests; +371 26551206)

Dievkalpojumu laiki:

Pie Sv. Bīskapa Meinarda pieminekļa (Ikšķilē, Daugavas prosp. 20b, pie tuneļa) notiek svinīgie dievkalpojumi, Sv. Mise svētdienās plkst. 12.00, arī kristības, laulības, svētceļnieku iespēja apstāties šajā vietā jebkurā laikā.
Sv. Meinarda salā svētd. pēc 15.08. pl. 13 (ar bērnu kristībām), pl. 15 (svinīgs dievk. ar Iestiprināšanas sakramenta dalīšanu).

Ilūkstes Vissvētās Jaunavas Marijas Vārda draudze

Adrese: Zemgales ielā 1, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV- 5447

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Zvirgzdiņš Ingmārs (Prāvests; +371 28873134)
>
Trizna Jans (Vikārs; +371 27146299)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 8.45 (PL) un 10.30 (LV), svētku d. arī pl. 19 (LV); pirmd.-cet. pl. 8 (LV) un 19 (PL), piektd.-sestd. pl. 9 (LV) un 19 (PL).
Draudzes svētku d.: Zvaigznes d., Sveču d., sv. Jāzepa d., sv. Jura d. (svētd. pēc 23.04.), sv. Antona d. (svētd. pēc 13.06.), Vissv. Altāra Sakramenta oktāvas svētd., Vissv. J. Marijas vārda d. (40st.) (svētd. pēc 8.09.), Rožukroņa Karalienes svētki oktobra II svētd., J. M. Bezvainīgās ieņemšanas sv.

Ilzeskalna kapela

Adrese: Ilzeskalns, Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov., LV-4619

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Kravalis Juris (Prāvests; +371 26597399)

Dievkalpojumu laiki:

1 x mēn. pl. 12 (kontaktēties ar priesteri).

Inčukalna draudze

Adrese: Atmodas iela 3, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Rasnacis Rihards (Prāvests; +371 29120606)

Dievkalpojumu laiki:

Kā iepriekš izziņots.

Indricas Svētā Jāņa Kristītāja draudze

Adrese: Lielindrica, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Alferovs Genādijs (Prāvests; +371 26263061)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 10 (PL).

Iršu sv. Mārtiņa draudze

Adrese: Irši, Iršu pag., Kokneses nov., LV-5108

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Kazakevičs Andrejs (Prāvests; +371 26548498)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. pēd. sestd. pl. 11 (no okt. līdz apr. Svētā Mise notiek Iršu pansionātā).

Īslīces draudze

Adrese: Īslīces pag., Bauskas nov., LV- 3914 (Dievkalpojumi notiek Īslīces Soc. centrā "Bērzi")

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Baļčūns Romualds (Prāvests; +371 26109964)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I svētd. pl. 17.

Istalsnas Svētā Staņislava draudze

Adrese: Istalsna, Istalsnas pag., Ludzas nov., LV-5716

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Abrickis Rolands (Prāvests; +371 26171746)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12 (izņemot mēn. III svētd.).

Istras Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas draudze

Adrese: Istra, Istras pag., Ludzas nov., LV-5748

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Mozga Arturs (Prāvests; +371 25978978)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 14.30.

Izvaltas Svētās Annas draudze

Adrese: Izvalta, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Brūvers Guntis (Prāvests; +371 28856787)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 11; darbd. pl. 8.

Janču Svētā Krusta draudze

Adrese: Janči, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV- 3929

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Baļčūns Romualds (Prāvests; +371 26109964)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. pēdējā svētd. pl. 14.
Draudzes svētku d.: sv. Krusta paaugstināšanas sv. (sept. III svētd.).

Jasmuižas Svētā Krusta Pagodināšanas draudze

Adrese: Aizkalnes pag., Preiļu nov., LV-5305

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 10.
Draudzes svētku d.: Vasarsvētki, Sv. Krusta pagodināšanas sv., Kristus Karaļa sv., Sv. Jura d. – tuvākā svētd.

Jaunbornes Svētā Krusta Atrašanas draudze

Adrese: Jaunborne, Salienas pag., Daugavpils nov., LV-5469

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bulašs Janušs (; +371 29498216)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9.30 (vasarā) vai pl. 13 (ziemā) (PL).
Draudzes svētku d.: sv. Jāzepa d., Jēzus Sirds sv. (40st.), Skapulāra sv., sv. Terēzes no Bērna Jēzus atl., sv. Nikolaja atl.

Jaunjelgavas Svētā Krusta draudze

Adrese: Lāčplēša ielā 4, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., LV-5134

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Trapučka Andrejs (Prāvests; +371 29190359)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 13.
Draudzes svētku d.: sv. Krusta paaugstināšanas sv.

Jaunkalsnavas sv. Franciska draudze

Adrese: Kalna iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860 (Dievkalpojumi notiek kapelā)

Mājaslapa: https://www.plavinu-kokneses-katoludraudzes.net/

Draudzē kalpo:
>
Rudovičs Elvis (Prāvests; +371 29559299)

Dievkalpojumu laiki:

Sestd. pl. 17.
Dievkalpojumi notiek Jaunkalsnavas sv. Franciska Romas katoļu kapelā, Kalna ielā 4 sestdienās plkst. 16.00 (novembris-marts),
plkst 17.00 (aprīlis – oktobris)

Jaunpiebalgas Vissv. Marijas draudze

Adrese: "Mazpurviņi", Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Škapars Juris, Lic.iur.can. (Prāvests; +371 29127456)
>
Dubults Gaitis (Prāvests; +371 29496415)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I, II un III svētd. pl. 16.

Jaunsaules Svētā Konrāda draudze

Adrese: Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV- 3915

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Baļčūns Romualds (Prāvests; +371 26109964)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I un III svētd. pl. 14.

Jaunstrūžānu kapela

Adrese: Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Laureckis Māris (Prāvests; +371 29214848)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II piektd. pl. 10.

Jēkabpils Svētās Jaunavas Marijas dzimšanas draudze

Adrese: Brīvības iela 105, Jēkabpils, LV-5201

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Siļčonoks Viktors (prāvests; +371 26386516)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 8.30 (PL) un 11.00, svētku d. pl. 11.00 un 18.00, pirmd., trešd., piektd. pl. 18.00; otrd., cet., sestd. pl. 8.30, mēneša I piektd. arī pl. 8.30 (PL).
Draudzes svētku d.: Vissv. Jaunavas Marijas dzimšanas sv. (40st.), Bezvainīgās ieņemšanas, Šķīstīšanas, Pasludināšanas, Debesīs uzņemšanas sv., Sakramenta sv., sv. apustuļu Pētera un Pāvila sv. un katra mēneša 13.dat.

Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle

Adrese: Katoļu ielā 11, Jelgava, LV-3001

Mājaslapa: http://www.jelgavaskatedrale.lv/

Draudzē kalpo:
>
Vizbelis Arnis (Prāvests; +371 26466355)
>
Pavlovskis Edvards (bīskaps; +371 29268885)
>
Vlasovs Maksims (Vikārs; +371 25716578)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9 (PL), svinīgā pl. 11 (LV), pl.18 (RU); svētku d. pl. 9, 11 un 18; darbd. pl. 7.30 un 18; sestd. pl. 7.30 un 18, grēksūdze: svētd./svētku d. 30 min pirms un Svētās Mises laikā.; darbd./sestd. 10 min pirms Svētās Mises.
Draudzes svētku d.: Vasarassvētki (40 st.), Vissv. Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas sv., Rožukroņa Karalienes d. (07.10.), Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas sv., Sv.Jāņa Kristītāja d., Sv. Jura d. (pārceļot uz tuvāko svētd.)
Auce

Jersikas – Madalienas Svētās Marijas Magdalēnas draudze

Adrese: Gospari, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315

Mājaslapa: http://katolis.mozello.lv/

Draudzē kalpo:
>
Kolns Jānis (Prāvests; +371 29331054)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 14.

Jezupovas Svēto Pētera un Pāvila draudze

Adrese: Jezupova, Naujienes pag., Daugavpils nov., LV-5462

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Rāciņš Pāvels (Prāvests; +371 26790362)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 10; darbd. pl. 8.

Jumpravas draudze

Adrese: Krapes iela 1-5, Jumprava, Lielvārdes nov., LV-5022 (Dievkalpojumi notiek kapelā)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Solims Andris, Lic.liturg. (Prāvests; +371 29855768)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II svētd. pl. 16.

Jūrkalnes Sv. Jāzepa draudze

Adrese:

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bogdanovs Vjačeslavs (Draudzes administrators; +371 29414748)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša II. un IV svētd. pl. 10.
Rožukronis trešd. pl. 18.

Kalētu misiju punkts

Adrese: Dievkalpojumi notiek Kalētu pagasta padomes ēkā

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Ivanovs Sergejs OP, Dr. theol. (; +371 63480051)

Dievkalpojumu laiki:

Katra mēneša I sestd. pl. 10.

Kalnciema Kristus Karaļa draudze

Adrese: Draudzības iela 4-36, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., LV-3016

Mājaslapa: http://kalnciemadraudze.wordpress.com/

Draudzē kalpo:
>
Vizbelis Arnis (Prāvests; +371 26466355)

Dievkalpojumu laiki:

Kalnu Sv. Agates draudze

Adrese: Kalnu Sv. Agates baznīca, Kalni, Nīgrandes pag., Saldus nov., LV-3898

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Ivanovs Sergejs OP, Dr. theol. (; +371 63480051)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II un IV svētd. pl. 14.

Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta draudze

Adrese: Dzirnavu iela 1, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov., LV-5450

Mājaslapa: http://kalupesdraudze.wordpress.com/

Draudzē kalpo:
>
Aglonietis Antons (prāvests; +371 29155921)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 12.30.

Kandavas Gvadelupes Dievmātes draudze

Adrese: Liepu iela 2, Kandava, Kandavas nov., LV-3120

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Sulejmanovs Arnis (; +371 22335072)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. un svētku dienās pl. 15. Rožukronis pl. 14.30.

Kankaļu kapu kapela

Adrese: "Kankaļi", Mazzalves pag., Neretas nov., LV-5133

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Trapučka Andrejs (Prāvests; +371 29190359)

Dievkalpojumu laiki:

Jāņa Kristītāja sv. (tuvākā sestd.), septembra pēdējā sestd., kapusvētkos pl. 12.
Galvenā atlaidu diena: sv. Jāņa Kristītāja d.

Kaplavas Svētā Antona draudze

Adrese: Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV-5668 (Dievkalpojumi notiek Kaplavas bijušajā bērnudārzā)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bulašs Janušs (; +371 29498216)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša II un IV svētd. pl. 9:30 (ziemā) vai pl. 13 (vasarā) (PL).

Kauguru Dieva žēlsirdības draudze

Adrese: Raiņa iela 91a, Kauguri, LV-2016

Mājaslapa: http://www.jurmalaskatoli.lv/

Draudzē kalpo:
>
Blūms Andris (Prāvests; +371 29465826)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12.00.
Sestd. pl. 11.00, 17.00 (poliski).
Pirmd., trešd., piektd. pl. 8.00.
Otrd., cet. pl. 18.00.

Kaunatas Vissvētākās Jaunavas Marijas Apmeklēšanas draudze

Adrese: Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Broks Haralds Mag.ped. (Prāvests; +371 29751333)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 11; darbd. pl. 8.

Ķeguma draudze

Adrese: Priežu 9, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 (Dievkalpojumi notiek luterāņu baznīcā, Liepu alejā 3)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bojārs Konstantīns (Prāvests; +371 26551206)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 14.30.

Ķeipenes draudze

Adrese: Ķeipene, Ķeipenes pagasts, LV-5062

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Solims Andris, Lic.liturg. (Prāvests; +371 29855768)

Dievkalpojumu laiki:

Kā iepriekš izziņots.

Ķekavas draudze

Adrese: Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 (Dievkalpojumi notiek lut. bazn.)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša II un IV svētd. pl. 14.

Ķemeru sv. Jāņa Kristītāja draudze

Adrese: Sēravotu iela 10, Ķemeri, Jūrmala., LV-2012

Mājaslapa: http://www.jurmalaskatoli.lv/

Draudzē kalpo:
>
Blūms Andris (Prāvests; +371 29465826)
>
Jalinskis Juris, Dr.iur.can. (Vikārs; +371 29421330)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9.

Kokneses sv. Jāņa Kristītāja draudze

Adrese: Austrumu iela 11, Koknese, Kokneses nov., LV-5113

Mājaslapa: https://www.plavinu-kokneses-katoludraudzes.net/

Draudzē kalpo:
>
Rudovičs Elvis (Prāvests; +371 29559299)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9.

Kolkas Dievmātes – Jūras Zvaigznes draudze

Adrese: Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Krisūns Juris OSPPE (; +371 26474648)
>
Malkinskis Mariušs OSPPE (Vikārs; +371 26552758)

Dievkalpojumu laiki:

Katra mēneša I un III svētdienā (arī Lieldienās un Ziemassvētkos) pl. 15.
Kolkas Dievmātes – Jūras Zvaigznes svētki svētd. pēc 22.08.

Kombuļu Svētā Jāzepa draudze

Adrese: Kombuļi, Kombuļu pag., Krāslavas nov., LV-5656

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bečs Jānis (Prāvests; +371 29378955)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 10.

Konstantinovas Svētā Krusta Paaugstināšanas lūgšanu vieta

Adrese: Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., LV-5680

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Odiņš Pāvels (Prāvests; +371 29583026)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. III svētd. pl. 16.00 (oktobris-aprīlis).

Krāslavas Svētā Ludvika draudze

Adrese: Baznīcas iela 2A, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Voroņeckis Eduards (prāvests; +371 29816995)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 8 (RU), 9.15, 11.30; darbd. pl. 7, 18.

Krišjāņu Svētā Jāņa Kristītāja draudze

Adrese: Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu nov., LV-4574

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Misjūns Oļģerts (prāvests; +371 26663811)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II un IV svētd. pl. 13.

Krustpils Vissvētās Trīsvienības draudze

Adrese: Kalna iela 33, Jēkabpils, LV-5202

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Naglis Viktors (prāvests; +371 26663670)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12; darbd. pl. 18.
Draudzes svētku d.: Sv. Trīsvienības sv., Triju Ķēniņu d., Nemitīgās Palīdzības Dievmātes sv.

Kuldīgas Sv. Trīsvienības draudze

Adrese: Tirgus iela 2, Kuldīga, LV-3301

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bogdanovs Vjačeslavs (Draudzes administrators; +371 29414748)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 11.
Pirmd., trešd., piektd. pl. 8.
Otrd., ceturtd. pl. 18.
Sestd. pl. 9.
Kabiles misiju punktā: mēneša I svētd. (izņemot vasaras mēnešus) pl. 15.00. Kabiles lut.draudzes baznīcā.

Kumbuļu draudze, Silenes draudzes filiāle

Adrese: Kumbuļi, Demenes pag., Daugavpils nov., LV-5442 (Dievkalpojumi notiek „Dieva žēlsirdības" kapelā, kas ierīkota bijušajā bērnudārzā)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 12 (PL).

Kupravas Svētā Ignācija no Lojolas draudze

Adrese: Kuprava, Kupravas pag., Viļakas nov., LV-4582

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Skutels Guntars (Prāvests; +371 29522542)
>
Šneveļs Fēlikss (vikārs; +371 27879464)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12.

Kurmenes Svētā Pētera draudze

Adrese: Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV- 5115

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Mediņš Andrejs (Prāvests; +371 26411090)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 10; ceturtd pl. 20 (vasarā), pl.19 (ziemā).
Draudzes svētku d.: sv. Pētera un Pāvila svētki, Otrās Lieldienas.

Lamiņu Svētā Jura draudze

Adrese: Lamiņi, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Vizbelis Arnis (Prāvests; +371 26466355)

Dievkalpojumu laiki:

Lieldienās, Ziemassvētkos, Sv. Jura sv. un kapusvētkos pl. 14.
Draudzes svētku d.: sv. Jura d. (tuvākajā svētd.).

Landskoronas (Šķaunes) Vissvētās Trīsvienības draudze

Adrese: "Liellauki", Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov., LV-5695

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Sprukts Andris (Prāvests; +371 26472466)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 13:30; darbd. pl. 8.
Draudzes svētku d.: Lurdas dievkalp. katra mēn. 11.dat. pl. 10.

Lauberes draudze

Adrese: Laubere, Ogres nov., LV-5044, tālr. + 371 29390351 (Sandra) (Dievkalpojumi notiek Lauberes kultūras namā, kur iekārtota Sv. Ritas kapela)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša III svētd. pl. 15.

Laucesas Svēto Pētera un Pāvila draudze

Adrese: Laucese, Laucesas pag., Daugavpils nov., LV-5461

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Šakals Rolands (prāvests; +371 29683961)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 11 (PL), darbd. pl. 9 (PL).
Draudzes svētku d.: sv. Jura d. (svētd. pēc 23.04.), sv. Pētera un Pāvila d. (40st.), Dievmātes Skapulāra atl. (16.07.), sv. Erceņģeļa Miķeļa atl. (svētd. pēc 29.09.).

Lauderu lūgšanu vieta

Adrese: Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722 (Dievkalpojumi notiek bijušā dispečeru mājā)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 10.

Ļaudonas draudze

Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 (Dievkalpojumi notiek Kristus Augšāmcelšanās luterāņu kapelā)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Ozoliņš Māris (Prāvests; +371 29191335)

Dievkalpojumu laiki:

Kad iepriekš izziņots.

Lēdmanes sv. apstuļa Pētera un Pāvila draudze

Adrese: "Ziediņi", Lēdmanes pag., Lielvārdes nov., LV-5011, +371 26188320 (Anna)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Maziļevskis Arnis (Prāvests; +371 29397048)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 13.
Darbd. (jautāt prāvestam.

Lēnu Svētās Trīsvienības draudze

Adrese: Lēnu Sv. Trīsvienības baznīca, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3326

Mājaslapa: http://lenu.rkd.lv/

Draudzē kalpo:
>
Drīksna Valdis (Prāvests; +371 25146300)

Dievkalpojumu laiki:

Katru svētdienu pl 15.00 (izņemot mēneša I svētd.).

Lielvārdes Sv. Krusta Paaugstināšanas draudze

Adrese: Meža iela 18, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5071

Mājaslapa: http://www.lielvardnieki.lv/

Draudzē kalpo:
>
Solims Andris, Lic.liturg. (Prāvests; +371 29855768)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl.11.
Otrd., trešd., ceturd., piektd., sestd. pl. 19. (ziemas laikā pl. 18)

Liepājas Māras draudze

Adrese: Koku iela 7, Liepāja, LV - 3405

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9.

Liepājas Sv. Dominika draudze

Adrese: Jelgavas iela 17, Liepāja, LV-3401

Mājaslapa: http://bralidominikani.blogspot.com/

Draudzē kalpo:
>
Eglinas Virginijus Pijus OP (; +371 63480051)
>
Ivanovs Sergejs OP, Dr. theol. (; +371 63480051)
>
Jabloņskis Oskars OP (; +371 26313485)
>
Gussevs Vladimirs OP (; +371 63480051)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 10 (RU), pl. 12.
Darbdienās pl. 18.30.
Sestd. pl. 12.

Liepājas Sv. Jāzepa katedrāles draudze

Adrese: Rakstvežu iela 13, Liepāja, LV-3401

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Stulpins Viktors (bīskaps; +371 29457320)
>
Silevičs Edijs (Draudzes administrators; +371 26555745)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9, pl. 11, pl. 16 (īpaši aicinātas ģimenes ar bērniem).
Darbd. pl. 8 un pl. 18.

Liepājas Sv. Meinarda draudze

Adrese: Ganību iela 120, Liepāja, LV-3411

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Silevičs Edijs (Draudzes administrators; +371 26555745)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 11.

Liepnas Svētā Jāņa Kristītāja draudze

Adrese: Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Skutels Guntars (Prāvests; +371 29522542)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 14.

Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds draudze

Adrese: Vaikuļāni, Līksnas pag., Daugavpils nov., LV-5456

Mājaslapa: http://katolis.mozello.lv/

Draudzē kalpo:
>
Kolns Jānis (Prāvests; +371 29331054)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d.pl. 9:30; darbd. pl. 8.

Limbažu sv. Laurencija draudze

Adrese: Ceriņu iela 1, Limbaži, LV-4000

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Dudzjuks Tomašs SVD (Prāvests; +371 27497288)

Dievkalpojumu laiki:

Darba dienās 8:00, (adorācija 8:30).
Sestd. pl. 9:00 (adorācija pl. 9:30).
Svētd. pl. 10:00 (adorācija pl. 9.15).

Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze

Adrese: Baznīcas iela 19, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

Mājaslapa: http://katolis.mozello.lv/

Draudzē kalpo:
>
Smirnovs Jānis (Prāvests; +371 26493629)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 9 un 11.30; darbd. pl. 8, otrd., cet. arī pl. 18, I mēn. piektd. pl. 10.

Līvbērzes Svētā Jāzepa draudze

Adrese: Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3014

Mājaslapa: http://www.svetajazepacentrs.lv/

Draudzē kalpo:
>
Vizbelis Arnis (Prāvests; +371 26466355)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II un IV svētd. pl. 14.
Draudzes svētku d.: sv. Jāzepa, sv. Pētera un Pāvila sv., Dievmātes dzimšanas d. (tuvākā svētd. pēc 08.09.).

Lubānas draudze

Adrese: Brīvības iela 7, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Ozoliņš Māris (Prāvests; +371 29191335)

Dievkalpojumu laiki:

Sestdienās pl. 11:00.

Ludvikovas Svētās Agates draudze

Adrese: Ludvikova, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Odiņš Pāvels (Prāvests; +371 29583026)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. III svētd. pl. 16.00 (maijs-septembris).

Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudze

Adrese: Baznīcas iela 54, Ludza, LV-5701

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Doļa Rodions (Prāvests; +371 20240098)
>
Skutels Juris (Vikārs; +371 28604045)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9 un 11; pirmd., trešd., piektd., sestd. pl. 8, otrd., cet. pl. 18; mēn. I piektd., sestd. pl. 10.

Lutriņu Svētā Gara draudze

Adrese: Svētā Gara kapela, Lutriņu sākumskola, Lutriņi, LV-3861

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Drīksna Valdis (Prāvests; +371 25146300)

Dievkalpojumu laiki:

Kontaktēties ar priesteri.
Galvenie svētki: Vasarsvētki.

Lūznavas muižas kapela

Adrese: Pils iela 8, Lūznava, Rēzeknes nov., LV-4627

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Londe Ainārs (Prāvests; +371 28394225)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 14.

Madlienas draudze

Adrese: (Dievkalpojumi notiek Madlienas pansionātā)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Solims Andris, Lic.liturg. (Prāvests; +371 29855768)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša III svētd. pl. 15.

Madonas Kristus Karaļa draudze

Adrese: Liepājas iela 13, Madona, LV-4801

Mājaslapa: http://www.madonasdraudze.lv/

Draudzē kalpo:
>
Ozoliņš Māris (Prāvests; +371 29191335)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 11 un 18.
Pirmd., piektd., sestd. pl. 8.
Trešd., ceturtd. pl. 18.

Diennakts adorāc. kapela (Raiņa ielā 5)

Majoru Dievmātes Bezvainīgās Sirds draudze

Adrese: Pilsoņu iela 32, Majori, Jūrmala, LV-2015

Mājaslapa: http://www.jurmalaskatoli.lv/

Draudzē kalpo:
>
Blūms Andris (Prāvests; +371 29465826)
>
Jalinskis Juris, Dr.iur.can. (Vikārs; +371 29421330)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 15; Baznīcas svētku dienās pl. 11.00.

Malnavas Rožukroņa Dievmātes draudze

Adrese: Malnavas iela 6, Kārsava, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5717

Mājaslapa: http://bazneica.lv/

Draudzē kalpo:
>
Klimons Ringolds (Prāvests; +371 29243655)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 9 un 11; darbd. pl. 8.

Mālpils draudze

Adrese:

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Rasnacis Rihards (Prāvests; +371 29120606)

Dievkalpojumu laiki:

Kad iepriekš izziņots.

Mārupes draudze “Ave Maria”

Adrese: Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes novadā mākslas skolas telpās

Mājaslapa: http://www.avemaria.lv/

Draudzē kalpo:
>
Ciesļaks Tadeušs SJ (vikārs; +371 22170416)
>
Vitkus Gintaras SJ (Prāvests; +370 68651188)

Dievkalpojumu laiki:

Katru svētdienu pl. 11.00.

Mazozolu draudze

Adrese: Mazozoli, Ogres nov., LV-5065 (Dievkalpojumi notiek pagasta namā)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bojārs Konstantīns (Prāvests; +371 26551206)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša IV svētd. pl. 15.

Mazsalacas draudze

Adrese: Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV- 4215

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Dudzjuks Tomašs SVD (Prāvests; +371 27497288)

Dievkalpojumu laiki:

Katru II un IV sestd. pl. 12.

Medumu Svētā Jāņa Kristītāja draudze

Adrese: Vasarīšķi, Medumu pag., Daugavpils nov., LV-5460

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Šakals Rolands (prāvests; +371 29683961)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 9 (PL).
Draudzes svētku d.: sv. Jāņa Kristītāja d. (24.06.) un Kristus Karaļa svētki.

Meņģeles draudze

Adrese: Meņģele, Meņğeles pag., Ogres nov., LV-5047. (Dievkalpojumi notiek Meņğeles pagasta mājā)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša II svētd. pl. 15.

Mežvidu Skapulāra Dievmātes draudze

Adrese: Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Kravalis Juris (Prāvests; +371 26597399)

Dievkalpojumu laiki:

2 x mēn. (kontaktēties ar priesteri).

Nagļu Svētā Jāņa Kristītāja draudze

Adrese: Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Medveckis Imants MIC Lic.theol. (Vikārs; +371 28615775)
>
Stankēvičs Rinalds MIC (Prāvests; +371 26572230)
>
Škapars Antons MIC (Vikārs; +371 29474252)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II un IV svētd. pl. 10.

Nautrēnu Vissvētās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas draudze

Adrese: Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Kravalis Juris (Prāvests; +371 26597399)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 10; darbd. un svētku d. pl. 8.

Neretas Svētā Gara draudze

Adrese: Kalēju iela 7, Nereta, Neretas nov., LV- 5118

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Trapučka Andrejs (Prāvests; +371 29190359)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 9
Draudzes svētku d.: Vasarsvētki, sv. Jāzepa d., sv. Antonija no Padujas d. (13.06.).

Nīcgales Dievmātes Dzimšanas draudze

Adrese: Buivieši, Nīcgales pag., Daugavpils nov., LV-5463

Mājaslapa: http://katolis.mozello.lv/

Draudzē kalpo:
>
Kolns Jānis (Prāvests; +371 29331054)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 12.

Nīdermuižas Kunga Jēzus Apskaidrošanās draudze

Adrese: Nīdermuiža, Pelēču pag., Preiļu nov., LV-5320

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Aglonietis Antons (prāvests; +371 29155921)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 10.

Ogres sv. Meinarda draudze

Adrese: Meža prospekts 1, Ogre, LV-5001

Mājaslapa: http://www.meinardadraudze.lv/

Draudzē kalpo:
>
Bojārs Konstantīns (Prāvests; +371 26551206)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 10, 16.30 (mēn. I, III svētd. (RU) un II, IV svētd. (PL)), 18.
Svētku d. pl. 8, 10, 18.
Darbd. pl. 8 un 18.
Piektd. Tridentes (latīņu val.) pl. 19.
Mēn. I sestd. pl. 10 (Dievmātes godam); mēn. I cet. arī Ogres pansionātā pl. 10.
Katru d. pl. 17 Vissvētākā Sakramenta (klusā) adorācija; katru svētd. Rožukronis pl. 9; mēn. 11. dienā – lūgšanu diena par slimniekiem pl. 10
Dievnams ir atvērts un priesteri var satikt no pl. 6 – 20

Ogresgala draudze

Adrese: Kārļi, Ogresgala p.n., Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041 (Dievkalpojumi notiek Ogresgala pagasta ēdnīcā "Kārļos")

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bojārs Konstantīns (Prāvests; +371 26551206)

Dievkalpojumu laiki:

Kad iepriekš izziņots.

Okras Svētā Hieronima draudze

Adrese: Vecokra, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5684

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bečs Jānis (Prāvests; +371 29378955)

Dievkalpojumu laiki:

Katru II svētd. pl. 14.

Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas draudze

Adrese: Zemgales iela 7, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Mājaslapa: http://sites.google.com/site/kapuciniolaine

Draudzē kalpo:
>
Kornaševskis Jāzeps OFMCap (vikārs; +371 29417446)
>
Pasjuts Mareks Marija OFMCap (Prāvests; +371 27007448)
>
Nedza Boguslavs OFMCap (Vikārs; +371 29545749)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. \Svētā Mise pl. 9 (PL) un 11 (LV).
Pirmd., trešd., piektd. pl. 17.30 Vissv. Sakramenta adorācija, pl. 18.40 svētība ar Vissv. Sakr., Svētā Mise pl. 18 (LV).
Otrd., cet. pl. 17.30 Vissv. Sakramenta adorācija, pl. 18.40 svētība ar Vissv. Sakr., Svētā Mise pl. 18 (PL), sestd. pl. 7.30 Vissv. Sakramenta adorācija, pl. 8.40 svētība ar Vissv. Sakr., Svētā Mise pl. 9 (PL).

Ostrones Svētā Aloiza draudze

Adrese: Ustroņi, Sokolku pag., Viļānu nov., LV-4640

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Medveckis Imants MIC Lic.theol. (Vikārs; +371 28615775)
>
Stankēvičs Rinalds MIC (Prāvests; +371 26572230)
>
Škapars Antons MIC (Vikārs; +371 29474252)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. IV svētd. pl. 14.

Ozolaines Svētā Ignācija no Lojolas draudze

Adrese: "Ozolītes", Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3936

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Baļčūns Romualds (Prāvests; +371 26109964)

Dievkalpojumu laiki:

Svētā Mise svētdienās un svētku dienās pl. 11. Baznīca atvērta no pl. 10.

Ozolmuižas Svēto Pētera un Pāvila draudze

Adrese: Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov., LV-4633

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Petrovskis Imants (prāvests; +371 29357792)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 10.

Pasienes Svētā Dominika draudze

Adrese: Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Filipenoks Vitālijs (Prāvests; + 371 29593089)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12. Katra mēn. 26. dat. adorācija pl. 11, Svētā Mise pl. 12 Dievmātes godam, pēc Mises slimnieku svētība
Draudzes svētku d.: Vissv. Jaunavas Marijas – Laba Padoma Dievmātes svētki (26.04.).

Pāvilostas Sv. Gara draudze

Adrese: Pāvilostas Sv. Gara baznīca, Viršu iela 1, Pāvilosta, LV-3466

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Vasiļevskis Andris (; +371 26326253)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša I un III svētd. pl. 15.

Peipiņu Sāpju Dievmātes draudze

Adrese: Šķeltovas pag., Aglonas nov., LV-5653

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Abrickis Daumants Lic.theol. (Prāvests; +371 26310874)
>
Kārklis Lauris (Vikārs; +371 28255009)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II un IV svētd.

Penkules draudze

Adrese: Penkule, Penkules pag., Dobeles nov., LV- 3725

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Šobrīd nenotiek.

Pēternieku sv. Pētera draudze

Adrese: Pēternieki, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 (Adrese korespondencei: Zemgales iela 7, Olaine, Olaines nov., LV-2114)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Pasjuts Mareks Marija OFMCap (Prāvests; +371 27007448)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 15

Piedrujas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudze

Adrese: Piedruja, Piedrujas pag., Krāslavas nov., LV-5662

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Voroņeckis Eduards (prāvests; +371 29816995)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 13.30.
Draudzes svētku d.: Kunga Pasludināšanas sv., Sv. Pētera un Pāvila sv., Kunga Kristus pārveidošanās sv., J.M. Debesīs uzņemšanas sv., Krusta paaugst. sv., Rožukroņa sv., B.J.Marijas ieņemšanas sv.

Pieniņu Svētā Jēzus Sirds draudze

Adrese: Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 13; darbd. pl. 18 (ziemā) vai 19 (vasarā); sestd. un trešd. pl. 10.

Pilcenes (Piļcines) Svētā Antona draudze

Adrese: "Pilcenes baznīca", Piļcine, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Laureckis Māris (Prāvests; +371 29214848)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I svētd. pl. 13.

Kontaktadrese: “Baznīca”, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615

Pildas Svēto Pētera un Pāvila draudze

Adrese: Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5730

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Abrickis Rolands (Prāvests; +371 26171746)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 10.

Pļaviņu Kunga Debeskāpšanas draudze

Adrese: Raiņa iela 47, Pļaviņu pag., Pļaviņu nov., LV-5120

Mājaslapa: https://www.plavinu-kokneses-katoludraudzes.net/

Draudzē kalpo:
>
Rudovičs Elvis (Prāvests; +371 29559299)

Dievkalpojumu laiki:

Otrdienās, piektdienās pl. 17:30,
Trešdienās, ceturtdienās pl. 09:00.
Svētdienās pl. 12:00

Katru piektdienu no pl. 16:00 līdz 17:30 Vissvētākā sakramenta adorācija.

Preiļu Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze

Adrese: Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Stepiņš Jānis (Prāvests; +371 26464014)
>
Voverovs Jānis (; +371 26578624)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9, 12; svētku d. pl. 9, 12, 19; darbd. pl. 7.30 un 17.30 (ziemā) vai 19 (vasarā).

Prezmas Svēto Apustuļu Sīmaņa un Jūdas draudze

Adrese: Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Kašs Dainis MIC (Prāvests; +371 26439743)
>
Jansons Ernests MIC (Vikārs; +371 29570509)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II un IV svētd. pl. 13.

Priedaines Svēto Brigitas un Katrīnas no Sjēnas draudze

Adrese: Dārza ielā 30, Priedaine, Krāslavas nov., LV-5601

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bulašs Janušs (; +371 29498216)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 11 (PL), bet pēd. mēn. svētd. LV; piektd. un sestd. pl. 11 (PL).
Draudzes svētku d.: Sv. Katrīnas diena (24.03.), Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds d. (sestd. pēc Vissv. Jēzus Sirds sv.), sv. Brigitas diena (40st.) (23.07.).

Priekules sv. Annas draudze

Adrese: Dievkalpojumi notiek Priekules slimnīcā, 3. st.

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Ivanovs Sergejs OP, Dr. theol. (; +371 63480051)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9.

Pušas Vissvētās Trīsvienības draudze

Adrese: Pilskalna iela 23, Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Broks Rinalds Mag.ped (Prāvests; +371 29179427)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 9.30.
Draudzes svētku d.: Vissv. J. Marijas Dieva Mātes sv., Kunga prezentācijas svētki jeb Sveču diena, Sv. Franciska de Džeronimo piem. (maija II svētd.), Vissv. Trīsvienības sv., Jēzus Kristus Vissv. Sirds sv. (piektd. pēc Jēzus Kristus Miesas un Asiņu svētku oktāvas noslēg.), Sv. Joahima un Annas d., Sv. ap. Bartolomeja sv., Vissv. J. Marijas Bezvainīgā ieņemšana.

Pušmucovas Jaunavas Marijas Pasludināšanas draudze

Adrese: Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov., LV-5742

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Justs Antons (Prāvests; +371 26106909)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 14.
Draudzes svētku d.: J.M.pasludināšanas sv., J.Kristus kristīšanas sv.

Pustiņas Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze

Adrese: Baznīcas iela 10, Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Turonoks Pāvels (Prāvests; +371 26373755)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 12; darbd. pl. 8.

Pustinkas kapliča

Adrese: Silmalas pagasts, Rezeknes novads

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša III svētd,. pl. 14.

Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja draudze

Adrese: Raģeļi, Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Abrickis Daumants Lic.theol. (Prāvests; +371 26310874)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II un IV svētd.

Raipoles Svētā Jāņa Kristītāja draudze

Adrese: p.n. Raipole, Nirzas pag., Ludzas nov., LV-5736

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Mozga Arturs (Prāvests; +371 25978978)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 10; darbdienās pl. 17 (vasaras laikā no maija līdz oktobrim pl. 18), sestd. pl. 9.

Mājaslapa: http://www.raipolesbaznica.lv

Rankas Lurdas Dievmātes un sv. Bernadetes kapela (Misiju punkts)

Adrese: "Rankas muiža", Gulbenes novads, Rankas pagasts, LV-4416

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Dubults Gaitis (Prāvests; +371 29496415)

Dievkalpojumu laiki:

Kad iepriekš izziņots.

Raunas draudze

Adrese: Lūgšanu nams, Jaunatnes iela 10, Raunas pag., Raunas nov., LV-4131

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Melkers Ronalds, Lic.theol. (Prāvests; +371 29373768)

Dievkalpojumu laiki:

Sestd. pl. 10.

Rēzeknes Dieva žēlsirdības draudze

Adrese: Atmodas iela 10, Rēzekne, LV-4604

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Prikulis Staņislavs Lic.iur.can. (Prāvests; +371 29839869)

Dievkalpojumu laiki:

Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāle

Adrese: Latgales iela 88, Rēzekne, LV-4601

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Kārklis Mārtiņš (Vikārs; 0037128289872)
>
Londe Ainārs (Prāvests; +371 28394225)
>
Streļčs Antons (Diakons; )
>
Bulis Jānis (; +371 29217340)
>
Streļčs Jāzeps (Diakons; +371 29379662)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 8, 10 un 12; darbd. pl. 7 un 18.

Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudze

Adrese: Atbrīvošanas aleja 87, Rēzekne, LV-4601

Mājaslapa: http://www.mariani.lv/

Draudzē kalpo:
>
Jansons Ernests MIC (Vikārs; +371 29570509)
>
Kašs Dainis MIC (Prāvests; +371 26439743)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 8, 10 un 18; darbd. pl. 7 un 18.

Riebiņu Svēto Apustuļu Pētera un Pāvila draudze

Adrese: Saules iela 13, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Kursītis Aivars (Prāvests; +371 29429028)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 10; piektd. pl. 10.

Rīgas Kristus Karaļa draudze

Adrese: Meža prospekts 86, Rīga, LV-1005

Mājaslapa: http://www.karalis.lv/

Draudzē kalpo:
>
Kempa Mariušs (Vikārs; +371 26578580)
>
Alusiks Pēteris (Prāvests; +371 28470721)
>
Ečegarajs Huans Ignasio (Vikārs; +371 23478187)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 9 (PL), 11 (LV), 14 (LV), 18 (RU).
Darbd. pl. 9 (LV), ceturtd. un piektd. arī pl. 18.30 (LV).

Rīgas Mūsu Kunga Jēzus Kristus Apskaidrošanās grieķu katoļu draudze

Adrese: Pils iela 5, Rīga, LV-1050 (sānu kapela Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Sapužaks Romāns (prāvests; +371 20644702)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 10 (ukraiņu val.).
Darba d. jautāt priesterim.

Rīgas Sāpju Dievmātes draudze

Adrese: https://www.dievmatesdraudze.lv/

Mājaslapa: https://www.dievmatesdraudze.lv/

Draudzē kalpo:
>
Stoklosa Andžejs (prāvests; +371 20275175)
>
Pujats Jānis, emeritus (bīskaps; +371 29103393)
>
Priede Andris, Dr.hist.eccl. (; +371 28220817)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. 9.00 (LT), 10.30 (LV), 12.00 (PL) un 18.00 (RU)
Darba dienās: 7.00 (LV) un 18.00 (Pirmd., Otrd., Pk. (PL);, Trešd., Cet., Sestd. (LV))

Rīgas sv. Alberta draudze

Adrese: Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002

Mājaslapa: http://albertadraudze.lv/

Draudzē kalpo:
>
Dambergs Krišjānis OFMCap (prāvests; +371 26775679)
>
Savickis Jānis OFMCap (Vikārs; +371 20011275)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 8 (PL), 9 (LV), 11 (Summa) (LV), 13 (RU), 18 (ar ģimenēm) (LV)
Svētku d. pl. 8, 11, 18.
Darbd. pl. 8, 18.
Sestd. pl 8, 17.
Vissv. Sakram. adorācija: Svētd. pl 10 – 11; 12– 13, 13:45 – 15; mēn. I piektd. pl. 9 – 10 un 17 – 18
Baznīca atvērta: Darbd. pl. 7 – 9 un 17 – 18:45; sestd. pl. 7 – 9 un 16 – 18; svētd. pl. 6:30 – 15 un 17 – 19; obligāti svinamo Baznīcas svētku dienās (darbd) pl.7 – 12 un 17 – 19; Sestd. pl. 7 – 12 un 16 – 18
Draudzes kanceleja: pirmd. – trešd. pl. 9-13; cet – piektd. pl. 13 -17.
Baznīcas teritorijā atrodas Dvēseļu dārzs nedzīvi dzimušajiem bērniņiem.

Rīgas sv. Antona draudze

Adrese: Maskavas ielā 309a, Rīga, LV-1063

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Daļeckis Oļğerts, Capellanus Suae Sanctitatis (Prāvests; +371 26465014)
>
Kapu Fransesko SVD (vikārs; +371 22118105)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. un svētku d. pl. 9 (PL), 10.30, 12 (bērniem LV/RU), 18 (RU).
Darbd. pl. 7, 18.

Rīgas sv. Franciska draudze

Adrese: Katoļu iela 16, Rīgas, LV-1003

Mājaslapa: http://franciskadraudze.lv/

Draudzē kalpo:
>
Vozņaks Marcins, Lic.theol. (Prāvests; +371 29157984)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 7.30, 8.30 (PL), 9.30 (muzicē bērnu koris), 11 (galvenā), 18.
Svētku d. 7.30, 11, 18.
Darbd. pl. 7.30, 18.
Vissv.Sakram. adorācija: mēn. I cet. pl. 17-18 un mēn. I svētd. no pl. 10 – 11

Rīgas sv. Jāzepa draudze

Adrese: Embūtes iela 14, Rīga, LV-1007

Mājaslapa: http://karmel.lv/

Draudzē kalpo:
>
Nedza Jaroslavs OCD (Prāvests; +371 29325920)
>
Pračaks Staņislavs OCD (Vikārs; + 371 22035236)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 9 (PL), 11 (LV), 18 (jauniešiem un ģimenēm, LV).
Darbd. pl. 7.15 (LV, ceturtd. PL) un 18 (LV).

Rīgas sv. Jēkaba katedrāle

Adrese: Jēkaba iela 9, Rīga, LV-1050

Mājaslapa: http://www.jekabakatedrale.lv/

Draudzē kalpo:
>
Kļaviņš Pauls, Dr.theol. (Draudzes administrators; +371 27001445)
>
Līcis Aivars (Vikārs; +371 29104798)
>
Konstantinovs Gunārs, pastāvīgais diakons (; +371 29654800)
>
Stankevičs Zbigņevs, Dr.theol. (Arhibīskaps; + 371 29948353)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 8, 11 (galvenā), 15 (bērniem), 18.30 (pl. 18 vesperes).
Svētku d. pl. 8, 11, 18.30 (pl. 18 vesperes).
Darbd., sestd. pl. 8, ceturtd. arī pl. 19 (jauniešiem).
Mēn. 15. datumā pl. 11 tiek svinēta Svētā Mise Aglonas Dievmātes godam.

Rīgas sv. Marijas Magdalēnas draudze

Adrese: Klostera iela 2, Rīga, LV-1050

Mājaslapa: http://www.magdalenasdraudze.lv/

Draudzē kalpo:
>
Buzjevičs Karols (Vikārs; +371 24914320)
>
Vārpsalietis Valters (Vikārs; +371 25920913)
>
Stikuts Dainis, pastāvīgais diakons (; )
>
Kravalis Andris, Lic.theol. (; +371 29497000)
>
Sobierajskis Bartolomejs Dr. Theol. (Vikārs; +371 26166557)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 8, 10, 14 (EN), 18 (jauniešiem).
Svētku d. (darbdienā) pl. 7.30, 10, 19.
Darbd. un sestd. pl. 7.30, 19.
Dievkalpojumi latgaliski, izņemot svētd. pl. 14 un 18

Rīgas sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudze (Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapela)

Adrese: O. Vācieša iela 6, Rīga, LV-1004

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Lācis Modris, Dr.theol. (Prāvests; +371 26547971)
>
Skudra Pēteris (Vikārs; +371 26991964)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 11.
Darbd. pl. 8.15.
Sestd. pl. 9.

Rīgas Vissvētās Trīsvienības draudze

Adrese: A. Deglava iela 63a, Rīga, LV-1035

Mājaslapa: http://www.trisvieniba.lv/

Draudzē kalpo:
>
Cakuls Edgars, Lic.theol. (Prāvests; +371 29121832)
>
Kokars Vitolds (Vikārs; +371 29134078)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 8.30 (PL), 10, 11.30, 13 (RU), 18.
Svētku d. pl. 7 (PL), 8.30 (PL), 11.30, 18.
Pirmd., trešd., cet. pl. 7, 9, 18 (PL).
Otrd., piektd., sestd. pl. 7 (PL), 9, 18.

Rikavas Dieva Apredzības draudze

Adrese: Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Medveckis Imants MIC Lic.theol. (Vikārs; +371 28615775)
>
Stankēvičs Rinalds MIC (Prāvests; +371 26572230)
>
Škapars Antons MIC (Vikārs; +371 29474252)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I un III svētd. pl. 11.30.

Rojas Sv. apustuļa Andreja draudze

Adrese: Svētā apustuļa Andreja baznīca, Kāpu iela 2b, Roja, LV-3264

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Sulejmanovs Arnis (; +371 22335072)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. un svētku d. pl. 9, Rožukronis pl. 12.

Ropažu Svētā Gara draudze

Adrese:

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bojārs Konstantīns (Prāvests; +371 26551206)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I svētd. pl. 12.
Mēn. III sestd. pl. 10. (Ropažu nov. domes Soc. dienesta centra ēkā, Rīgas ielā 13).
Mēn. III piektd. pl. 10 (Ropažu pansionātā).

Rozentovas Svētā Krusta Pagodināšanas draudze

Adrese: Rozentovas iela 4, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-5643

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Broks Rinalds Mag.ped (Prāvests; +371 29179427)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 11, pirmd., otrd., cet., sestd. pl. 9, trešd., piektd. pl. 18.

Rubas draudze

Adrese: Rubas pag., Saldus nov., LV-3894

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

1x gadā kapusvētkos.

Rubeņu Svētā Pētera un Pāvila draudze

Adrese: Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV- 5229

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Zaksis Edvards (Prāvests; +371 26110935)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 12.
Draudzes svētku d.: sv. Jura d. (svētd. pēc 23.04.), J. Marijas Kristīgās palīdzības d. (svētd. pēc 25.05.), sv. Pētera un Pāvila d. (40st.), Porciunkula atl. svētdienā, sv. Miķeļa d. (svētd. pēc 29.09.).

Rudzātu Svētā Jēkaba draudze

Adrese: Parka iela 1, Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bēķis Vilhelms (prāvests; +371 29122201)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 10; darbd. pl. 8.

Rugāju Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds draudze

Adrese: Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Misjūns Oļģerts (prāvests; +371 26663811)

Dievkalpojumu laiki:

I un III mēn. svētd. pl. 14.

Rūjienas sv. Antona draudze

Adrese: Valdemāra iela 41, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240 (Dievkalpojumi notiek luter. bazn.)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Škapars Juris, Lic.iur.can. (Prāvests; +371 29127456)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I svētd. pl. 14.

Rundēnu Svētā Krusta paaugstināšanas draudze

Adrese: Rundēni, Ludzas nov., LV-5739

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Mozga Arturs (Prāvests; +371 25978978)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 13.

Ruskulovas Lurdas Dievmātes draudze

Adrese: Kūkovas ciems, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-5740

Mājaslapa: http://bazneica.lv/

Draudzē kalpo:
>
Klimons Ringolds (Prāvests; +371 29243655)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. IV svētd. pl. 13.
Draudzes svētku d.: Sv. Pētera un Pāvila sv., Lurdas Dievmātes sv., Franciska Ksavera sv.

Rušonas Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze

Adrese: Rušona, Rušonas pag., Riebiņu nov., LV-5329

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Abrickis Daumants Lic.theol. (Prāvests; +371 26310874)
>
Kārklis Lauris (Vikārs; +371 28255009)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I un III svētd.

Salacgrīvas sv. Marijas Goreti draudze

Adrese: Valmieras iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Dudzjuks Tomašs SVD (Prāvests; +371 27497288)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 13

Salas draudze

Adrese: Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 Dievkalpojumi notiek pašvaldības ēkā

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Siļčonoks Viktors (prāvests; +371 26386516)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša IV svētdienās plkst. 15:00.

Salaspils Vissvētākās Jaunavas Marijas – Rožukroņa Karalienes draudze

Adrese: Rīgas iela 26, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121

Mājaslapa: http://www.salaspilsdraudze.lv/

Draudzē kalpo:
>
Tolstovs Ilmārs, Dr.theol (Prāvests; + 371 26382126)

Dievkalpojumu laiki:

svētd. pl. 9 (RU); 11 un 14 (LV);
pirmd., trešd., piektd., sestd. pl. 8;
otrd., ceturt. pl. 18.30

Saldus Sv. Pētera un Pāvila draudze

Adrese: J. Rozentāla iela 16, Saldus, LV-3801

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Drīksna Valdis (Prāvests; +371 25146300)
>
Radziņš Jānis, pastāvīgais diakons (Diakons; +371 29226626)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 11.
Otrd., cet. piektd., sestd. pl. 18.
Trešd. pl. 8.
Adorācija piektd. pl. 17.

Salnavas Svētā Jāņa, Tuksnesī Saucēja Balss, draudze

Adrese: Salnava, Kārsavas nov., LV-5740

Mājaslapa: http://bazneica.lv/

Draudzē kalpo:
>
Klimons Ringolds (Prāvests; +371 29243655)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II svētd. pl. 13.
Draudzes svētku d.: Sv. Jāņa Kristītāja sv.

Sarkaņu Bezvainīgās Jaunavas Marijas Ieņemšanas draudze

Adrese: Sarkaņi, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Jonāns Andris (Prāvests; +371 28345990)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12.

Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudze

Adrese: Ainažu iela 42, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

Mājaslapa: https://www.saulkrastudievazelsirdibasdraudze.lv/

Draudzē kalpo:
>
Kravalis Ilmārs (Draudzes administrators; +371 25909060)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12.
Otrd., trešd., piektd. pl. 7.
Ceturtd., sestd. pl. 18.

Seces draudze

Adrese: Sece, Jaunjelgavas nov., LV- 5124

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Trapučka Andrejs (Prāvests; +371 29190359)

Dievkalpojumu laiki:

Septembra I sestd. pl. 12 (Jaunie kapi) un pl. 14 (Kauļu kapi).

Sedas Vissvētākās Jaunavas Marijas kapela

Adrese: Seda, Strenču nov.

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Škapars Juris, Lic.iur.can. (Prāvests; +371 29127456)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9.00.

Sēlpils Svētā Gara draudze

Adrese: Sēlpils, Sēlpils pag., Salas nov., LV-5232 (Dievkalpojumi notiek privātmājā)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Siļčonoks Viktors (prāvests; +371 26386516)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša V svētdienā pl. 15.

Siguldas Jēzus Sirds draudze

Adrese: Raunas iela 8, Sigulda, LV-2150

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Rasnacis Rihards (Prāvests; +371 29120606)
>
Avotiņš Gatis, pastāvīgais diakons (; +371 22050539)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9 un 12.
Otrd. pl. 19.
Pirmd, trešd., cet., piektd., sestd. pl. 8.

Silaiņu Sv. Jāzepa draudze

Adrese: Mājas "Kopnieki", Silaiņi, Zaņas pag., Saldus nov., LV-3882

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Drīksna Valdis (Prāvests; +371 25146300)
>
Radziņš Jānis, pastāvīgais diakons (Diakons; +371 29226626)

Dievkalpojumu laiki:

Kontaktēties ar priesteri.

Silenes Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudze

Adrese: Baznīcas iela 5, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov., LV-5470

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Rosļaks Vjačeslavs (; +371 26310861)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd., piektd. pl. 14 (PL).
Draudzes svētku d.: sv. Jāzepa – amatnieka d. un sv. Jāņa Kristītāja d.

Skaistas Svētā Antona draudze

Adrese: Skaista, Krāslavas nov., LV-5671

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Odiņš Pāvels (Prāvests; +371 29583026)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 14.30.

Skaistkalnes Svētās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudze

Adrese: Slimnīcas iela 2, Skaistkalne, Vecumnieku nov., LV-3924

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Mediņš Andrejs (Prāvests; +371 26411090)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 12; darbd. pl. 18 (ziemā), 20 (vasarā no 1.04.-30.09.).
Draudzes svētku d.: Kaņepenes sv. (aug. I svētd.), Dieva Dzemdētājas sv., Sveču d., sv. Jāzepa d. (19.03.), Dievmātes pasludin. d. (25.03.), Dievmātes debesīs uzņemš. d. (15.08.), Dievmātes dzimšanas sv., Dievmātes ieņemšanas d., katru svētd. adorācija: 10:30-12, katru svētd. novenna Nemitīgās Palīdzības Dievmātei/ ģimeņu Aizbildnei.

Šķēdes Sv. Adriana draudze

Adrese: Slimnieku aprūpe mājās.

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Drīksna Valdis (Prāvests; +371 25146300)
>
Radziņš Jānis, pastāvīgais diakons (Diakons; +371 29226626)

Dievkalpojumu laiki:

Kontaktēties ar priesteri.

Šķilbēnu Sāpju Dievmātes draudze

Adrese: Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Davidovičs Filips (Prāvests; 0037125937854)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9; trešd., piektd. un svētku d. pl. 18.

Skrīveru Jaunavas Marijas – Miera Karalienes draudze

Adrese: Daugavas iela 102a, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Kazakevičs Andrejs (Prāvests; +371 26548498)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9.00.

Skrundas sv. Jura draudze

Adrese: Liepājas iela 21, Skrunda, Kuldīgas nov., LV-3326

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Kontaktēties ar prāvestu.

Slokas sv. Ģimenes draudze

Adrese: Varoņu iela 10, Sloka, Jūrmala, LV-2011

Mājaslapa: http://www.jurmalaskatoli.lv/

Draudzē kalpo:
>
Blūms Andris (Prāvests; +371 29465826)
>
Jalinskis Juris, Dr.iur.can. (Vikārs; +371 29421330)

Dievkalpojumu laiki:

Baznīcas titula svētkos, Sv. Ģimenes svētkos, svētdiena pēc Ziemassvētkiem pl. 9.00; Slokas Baznīcas kapu kapusvētkos (otrā jūlija sestdiena) pl. 15.00; Bēru gadījumos.

Smelteru lūgšanu vieta

Adrese: Smelteri, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 (Dievkalpojumi notiek lūgš. namā)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II un IV svētd. pl. 10; mēn. I piektd. pl. 10.

Smiltenes sv. Jāzepa draudze

Adrese: Vaļņu iela 17, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Škapars Juris, Lic.iur.can. (Prāvests; +371 29127456)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 11.
Pirmd., trešd., piektd. pl. 8.
Otrd., cet., sestd. pl. 19.

Sproģu draudze

Adrese: Sproģi, Zalves pag., Neretas nov., LV- 5112

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Trapučka Andrejs (Prāvests; +371 29190359)

Dievkalpojumu laiki:

Jūnija III sestd. pl. 14 (Damasānu kapos).

Sprogu Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze

Adrese: Dampadruva, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Klušs Mārtiņš Lic.iur.can. (Prāvests; +371 26388774)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 14 (2 x mēnesī).

Spruktu Svētā Antona draudze

Adrese: Sprukti, Naujienes pag., Daugavpils nov., LV-5462

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Rāciņš Pāvels (Prāvests; +371 26790362)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12.

Staļģenes misiju punkts

Adrese: Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV- 3031

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Ruļuks Agris (Prāvests; +371 28677846)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša pēdējā svētd. pl. 15.

Stiglovas (Stiglavas) Svētā Krusta Pagodināšanas draudze

Adrese: Stiglava, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., LV-5725

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Jonāns Andris (Prāvests; +371 28345990)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12.

Stirnienes Svētā Laurencija draudze

Adrese: Stirniene, Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4837

Mājaslapa: http://www.stirnienesbaznica.lv/

Draudzē kalpo:
>
Petrovskis Viktors (Prāvests; +371 28277839)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 13.00.
Draudzes svētku d.: sv. Laurencija d., sv. Antona d., Skapulāra Dievmātes, Dievmātes dzimšanas sv.

Stoļerovas Vissvētās Trīsvienības draudze

Adrese: Baznīcas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV-4642

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Butāns Julians (prāvests; +371 27128997)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 8.30; darbd. pl. 7.

Strūžānu Vissvētās Trīsvienības draudze

Adrese: Vecstrūžāni, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4649

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Vīgulis Ivars Pāvils (prāvests; +371 26649317)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 14.

Subates Svētā Miķeļa draudze

Adrese: Tirgus lauk. 17, Subate, Ilūkstes nov., LV- 5471

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Skadiņš Andrejs (; +371 29379148)

Dievkalpojumu laiki:

Katru dienu pl. 9.
Draudzes svētku d.: Sveču d., sv. Jura d., Vissv. Trīsvienības sv., sv. Antona d., sv. Miķeļa d., J. Marijas aizgādības svētki (svētd. pēc Visu svēto d.), mēneša I svētd.

Suntažu Svētās Trīsvienības draudze

Adrese: Suntaži, Ogres nov., LV-5060

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Maziļevskis Arnis (Prāvests; +371 29397048)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 10:30.
Darbd. pl. 8.

Sventes Vissvētās Trīsvienības draudze

Adrese: Svente, Sventes pag., Daugvapils nov., LV- 5473

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Šakals Rolands (prāvests; +371 29683961)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. 13 (PL).
Draudzes svētku d.: sv. Jura d., Vissv. Trīsvienības sv., sv. Ercenģeļa Miķeļa d.

Talsu Vissv. Jaunavas Marijas draudze

Adrese: Ruģēna ielā 6, Talsi, LV-3201

Mājaslapa: https://magnificat.lv/

Draudzē kalpo:
>
Sulejmanovs Arnis (; +371 22335072)

Dievkalpojumu laiki:

Otrd., trešd., piektd. pl. 17, ceturtd. pl. 8, sestd., svētd. pl. 11, adorāc. mēneša I piektd. pēc Sv. Mises, Rožukronis svētd. pl. 10.

Taurenes draudze

Adrese: Taurene, Vecpiebalgas pag., LV-4119 (Dievkalpojumi notiek sabiedriskā centra lūgš. telpā)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Melkers Ronalds, Lic.theol. (Prāvests; +371 29373768)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I un III svētd. pl. 14.

Taurupes draudze

Adrese: Taurupe, Ogres nov., LV-5064 (Dievkalpojumi notiek Taurupes pag. namā)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bojārs Konstantīns (Prāvests; +371 26551206)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša IV svētd. pl. 13.

Tilžas Svētā Jāzepa draudze

Adrese: Raiņa iela 19, Tilža, Balvu nov., LV-4572

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Davidovičs Filips (Prāvests; 0037125937854)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 14.30.
Draudzes svētku d.: Sv. Jāzepa sv., Sv. Aloizija d. (21.06.), Kristus Karaļa sv.

Tukuma Svētā Stefana draudze

Adrese: Harmonijas iela 1a, Tukums, LV- 3101

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Vizbelis Arnis (Prāvests; +371 26466355)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./obligāti svinamie svētki, kas iekrīt darba d. pl. 11.
Otrd., cet., pl. 10; trešd., piektd., sestd pl. 18.
Draudzes svētku d.: sv. Stefana d. (26.12.), Sv. Gara nosūtīšanas sv. (40st.).

Ugāles draudze

Adrese: Ugāles katoļu baznīca, Ugāle, Ventspils nov., LV- 3615

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Krisūns Juris OSPPE (; +371 26474648)
>
Malkinskis Mariušs OSPPE (Vikārs; +371 26552758)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša II un IV svētdienā (arī Lieldienās un Ziemassvētkos) pl. 15.
Svētās Monikas svētki pēc 27.08. tuvākajā svētdienā.

Vaiņodes Sv. Krusta draudze

Adrese: Vaiņodes Romas katoļu draudze, Elkoņu iela 2, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Ivanovs Sergejs OP, Dr. theol. (; +371 63480051)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 11.

Valkas misiju punkts

Adrese: Rīgas ielā 14, Valkas kristīgajā bērnudārzā

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Škapars Juris, Lic.iur.can. (Prāvests; +371 29127456)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. IV svētd. pl. 14.

Valles misiju punkts

Adrese: Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV-5106 (Dievkalpojumi notiek Amtmaņu muzeja telpās)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I sestd. pl. 15.

Valmieras Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze

Adrese: Stacijas iela 24, Valmiera, LV-4201

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Škapars Juris, Lic.iur.can. (Prāvests; +371 29127456)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 11.
Pirmd., trešd., piektd., sestd. pl. 7.30.
Otrd., ceturtd. pl. 18.

Vanagu Svētās Annas draudze

Adrese: Vanagi, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5316

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bēķis Vilhelms (prāvests; +371 29122201)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 12.00.

Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudze

Adrese: Rīgas iela 2, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Mikšto Česlavs (prāvests; +371 29771895)
>
Ņikitins Grigorijs (Vikārs; +371 26005425)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9 un 11; darbd. pl. 8.
Draudzes svētku d.: Sv. Viktora d., Baltā svētd., Sv. Aloiza sv., Rožukroņa sv. (40st. atlaidas), Bezv. J.M. ieņemšanas sv. (40st. atlaidas), 3 dienas ap 15.aug. (40st. atlaidas).

Vārkavas Vissvētās Trīsvienības draudze

Adrese: Padomes iela 4, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 12.30; darbd. pl. 8.
Draudzes svētku d.: Sv. Antona d., Sv. Teklas d., Sv. Jura d., Sv. Andreja d.

Varnaviču Vissvētās Jaunavas Marijas draudze

Adrese: Varnaviči, Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV- 5668

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bulašs Janušs (; +371 29498216)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša I un III svētd. pl. 9:30 (ziemā) vai pl. 13 (vasarā) (PL).
Draudzes svētku d.: sv. Kazimira d., sv. Jura d., Vasarsvētki (40st.), Skapulāru, Vissv. J. Marijas dzimšanas sv., Rožukroņa, sv. Agatas atl.

Vecbebru sv. Ģimenes draudze (misiju punkts)

Adrese: Vecbebri, Bebru pag., Kokneses nov., LV-5135

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Kazakevičs Andrejs (Prāvests; +371 26548498)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I svētd. pl. 15.
Mācību gada laikā – mēn. I trešd. pl. 18.30.
Svētku d. – tiek izziņots iepriekš

Vecpils Sv. Laurencija draudze

Adrese: Vecpils Sv. Laurencija baznīca, Vecpils pag., Durbes nov., LV-3441

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Vasiļevskis Andris (; +371 26326253)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša II svētd. pl. 14.

Vecumnieku draudze

Adrese: Vecumnieki, Vecumnieku nov., LV-3933

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Mediņš Andrejs (Prāvests; +371 26411090)

Dievkalpojumu laiki:

Sestd. pl. 15 Vecumnieku luterāņu baznīcā

Ventspils Sv. Krusta draudze

Adrese: Jūras iela 32, Ventspils, LV-3601, draudzes kanceleja: Katoļu iela 13, Ventspils, LV-3601

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Krisūns Juris OSPPE (; +371 26474648)
>
Malkinskis Mariušs OSPPE (Vikārs; +371 26552758)

Dievkalpojumu laiki:

Pirmd. pl. 8, otrd., trešd. (PL), ceturtd., piektd., sestd. pl. 11 novena Nemitīgās palīdzības Dievmātei un pl. 18 Sv. Mise, svētd. un svētku d. pl. 9 (PL), pl. 11; svētku d. arī pl. 18, pirms svētkiem pl. 18 vigīlijas Sv. Mise. Nemitīgās palīdzības Dievmātes svētki jūlija I svētd., Svētā Krusta pagodināšanas svētki svētdiena pēc 14.09.

Vidsmuižas Svētā Gara draudze

Adrese: Galēnu pag., Riebiņu nov., LV-5311

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Kursītis Aivars (Prāvests; +371 29429028)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 13; pirmd., sestd. 8; otrd., tr., cet., pkt., 19.

Viesītes sv. Franciska draudze

Adrese: Raiņa iela 61a, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Siļčonoks Viktors (prāvests; +371 26386516)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša I un III svētdienā pl. 15.00.

Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds draudze

Adrese: Baznīcas iela 56, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583

Mājaslapa: https://sites.google.com/site/jezussirdsdraudzevilaka/

Draudzē kalpo:
>
Skutels Guntars (Prāvests; +371 29522542)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 11 (baznīcā), 18 (klosterī, oktobris-aprīlis); darbd. pl. 8 (izņemot piektdienas, kad notiek 18).

Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze

Adrese: Kultūras lauk. 6, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650

Mājaslapa: http://www.mariani.lv/

Draudzē kalpo:
>
Medveckis Imants MIC Lic.theol. (Vikārs; +371 28615775)
>
Stankēvičs Rinalds MIC (Prāvests; +371 26572230)
>
Škapars Antons MIC (Vikārs; +371 29474252)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 9, 12; darbd. pl. 7.30, 16; mēn. 11. dat. pl. 12 (slimnieku svēt.); mēn. 13. dat. pl. 18 (Fatimas dievkalp.), adorāc. pl. 16.

Višķu Svētā Jāņa Kristītāja draudze

Adrese: Krāslavas iela 2a, Višķi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5479

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Aglonietis Andrejs (Prāvests; +371 29470188)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 10.30; darbd. pl. 8 (okt., maijā pl. 18).
Draudzes svētku d.: Jāņa Kristītāja sv., Bezv.J.M. debesīs uzņemšanas sv. (svētd. pēc 15.aug.).

Zalves draudze

Adrese: Zalve, Zalves pag., Neretas nov., LV-5112

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Trapučka Andrejs (Prāvests; +371 29190359)

Dievkalpojumu laiki:

Augusta III sestd. pl. 14 (kapusvētki).

Zasas draudze

Adrese: Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239 (Dievkalpojumi notiek lut. bazn.)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Siļčonoks Viktors (prāvests; +371 26386516)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša II svētdienā pl. 15.00.

Zaubes draudze

Adrese: Zaube, Zaubes pag., Amatas nov., LV-4113 (Svētā Mise notiek Zaubes kultūras namā)

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Bojārs Konstantīns (Prāvests; +371 26551206)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša III svētd. pl. 13.00.

Zemgales Svētā Krusta Pagodināšanas draudze

Adrese: Zemgale, Demenes pag., Daugavpils nov., LV-5442

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9 (PL).
Draudzes svētku d.: sv. Krusta pagodināšanas sv.

Zilupes Jēzus Sirds draudze

Adrese: Skolas iela 12, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Filipenoks Vitālijs (Prāvests; + 371 29593089)

Dievkalpojumu laiki:

Svētdien Svētā Mise plkst 10.00, sestdien plkst. 9.00, darba dienās plkst. 18.00

Zirņu Sv. Mārtiņa draudze

Adrese: Sv. Mārtiņa kapela, Bērzu iela 4, Zirņi, Zirņu pag., Saldus nov., LV-3853

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Drīksna Valdis (Prāvests; +371 25146300)
>
Radziņš Jānis, pastāvīgais diakons (Diakons; +371 29226626)

Dievkalpojumu laiki:

Kontaktēties ar priesteri.
Galvenie svētki: sv. Mārtiņa diena.

Znotiņu Dievmātes draudze

Adrese: Znotiņi, Sutru pag., Līvānu nov., LV-5334

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I un III svētd. pl. 10.

Zosnas Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze

Adrese: Zosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627

Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
>
Broks Haralds Mag.ped. (Prāvests; +371 29751333)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I un III svētd. pl. 14.15.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti