Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas bazilika

Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas bazilika
Adrese: Cirīšu iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Mājaslapa: http://www.aglonasbazilika.lv/

Draudzē kalpo:
Abrickis Daumants Lic.theol. (Prāvests; +371 26310874)
Zarāns Juris, Dr. Iur. Can. (; +371 28616526)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 10, 12, 19; darbd. pl. 7, 12, 19.
Papildinformācija: Tūrisma informācijas centrs, naktsmītnes un Grāmatu galds (atbildīgā Elvīra Ūgaine) + 371 65381109, + 371 29185998, abv@aglonasbazilika.lv; kora skolas direktore Ieva Lazdāne + 371 25911398, aks@aglonasbazilika.lv; Katoļu ģimnāzijas direktore Anita Placinska, + 371 29377165, akg@aglonasbazilika.lv.
Pāvesta vizītes Latvijā Informācijas centrs Aglonā: pavestsaglona@inbox.lv, tālr. 25586212.