Aknīstes Svētā Ignācija no Lojolas draudze

Aknīstes Svētā Ignācija no Lojolas draudze
Adrese: Skolas iela 2, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Skadiņš Andrejs (; +371 29379148)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I, III, IV un V svētd./svētku d. pl. 12.
Draudzes svētku d.: Sv. Antona, Sv. Ignācija (40 st.), Sv. Krusta paaugstināšanas sv. (tuvākā svētd.).