Baldones draudze

Baldones draudze
Adrese: Rožu iela 3, Baldone, Baldones nov., LV-2125
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Tolstovs Ilmārs (Prāvests; + 371 26382126)

Dievkalpojumu laiki:

Svētā Mise: Sestdienās pirms mēn. II un IV svētdienas, pl. 17