Birzgales draudze

Birzgales draudze
Adrese: Birzgale, Ķeguma nov., LV-5033 (Dievkalpojumi notiek luter. kapelā)
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Baļčūns Romualds (Prāvests; +371 26109964)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša II svētd. pl. 13.30.