Baskāju karmelīšu māsu klostera “Marija – Pestītāja māte” kapela Ikšķilē

Baskāju karmelīšu māsu klostera “Marija – Pestītāja māte” kapela Ikšķilē
Adrese: Bīskapa Meinarda iela 7, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Kapu Fransesko SVD (; +371 22118105)
Biernats Jans (Biernat Jan) SVD (Prāvests; 0037125490760)

Dievkalpojumu laiki:

Darbd. pl. 7
Svētd. pl. 10