Budbergas Vissv. Trīsvienības draudze

Budbergas Vissv. Trīsvienības draudze
Adrese: Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov., LV- 3907
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Baļčūns Romualds (Prāvests; +371 26109964)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I sestd. pl. 13.
Draudzes svētku d.: Vissv. Trīsvienības sv., Kristus Karaļa sv.