Dukstigala Jaunavas Marijas draudze

Dukstigala Jaunavas Marijas draudze
Adrese: Čornajas pag., Rēzeknes nov., LV-4617
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Kašs Dainis MIC (; +371 26439743)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I un III svētd. pl. 13.