Elejas draudze

Elejas draudze
Adrese: "Jaunmucenieki", Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads.
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Vizbelis Arnis (Prāvests; +371 26466355)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša III svētd. pl. 14.