Laucesas Svēto Pētera un Pāvila draudze

Laucesas Svēto Pētera un Pāvila draudze
Adrese: Laucese, Laucesas pag., Daugavpils nov., LV-5461
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Šakals Rolands (prāvests; +371 29683961)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 11 (PL), darbd. pl. 9 (PL).
Draudzes svētku d.: sv. Jura d. (svētd. pēc 23.04.), sv. Pētera un Pāvila d. (40st.), Dievmātes Skapulāra atl. (16.07.), sv. Erceņģeļa Miķeļa atl. (svētd. pēc 29.09.).