Līvbērzes Svētā Jāzepa draudze

Līvbērzes Svētā Jāzepa draudze
Adrese: Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3014
Mājaslapa: http://www.svetajazepacentrs.lv/

Draudzē kalpo:
Vizbelis Arnis (prāvests; +371 26466355)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II un IV svētd. pl. 14.
Draudzes svētku d.: sv. Jāzepa, sv. Pētera un Pāvila sv., Dievmātes dzimšanas d. (tuvākā svētd. pēc 08.09.).