Lielvārdes Sv. Krusta Paaugstināšanas draudze

Lielvārdes Sv. Krusta Paaugstināšanas draudze
Adrese: Meža iela 18, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5071
Mājaslapa: http://www.lielvardnieki.lv/

Draudzē kalpo:
Solims Andris, Lic.liturg. (Prāvests; +371 29855768)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl.11.
Otrd., trešd., ceturd., piektd., sestd. pl. 19. (ziemas laikā pl. 18)