Pļaviņu Kunga Debeskāpšanas draudze

Pļaviņu Kunga Debeskāpšanas draudze
Adrese: Raiņa iela 47, Pļaviņu pag., Pļaviņu nov., LV-5120
Mājaslapa: https://www.plavinu-kokneses-katoludraudzes.net/

Draudzē kalpo:
Rudovičs Elvis (Prāvests; +371 29559299)

Dievkalpojumu laiki:

Otrdienās, piektdienās pl. 17:30,
Trešdienās, ceturtdienās pl. 09:00.
Svētdienās pl. 12:00

Katru piektdienu no pl. 16:00 līdz 17:30 Vissvētākā sakramenta adorācija.