Prezmas Svēto Apustuļu Sīmaņa un Jūdas draudze

Prezmas Svēto Apustuļu Sīmaņa un Jūdas draudze
Adrese: Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Kašs Dainis MIC, Lic.Theol. (Prāvests; +371 26439743)
Jansons Ernests MIC (Vikārs; +371 29570509)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. II un IV svētd. pl. 13.