Pustiņas Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze

Pustiņas Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze
Adrese: Baznīcas iela 10, Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Turonoks Pāvels (Prāvests; +371 26373755)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 12; darbd. pl. 8.