Pušas Vissvētās Trīsvienības draudze

Pušas Vissvētās Trīsvienības draudze
Adrese: Pilskalna iela 23, Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Broks Rinalds (Prāvests; +371 29179427)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 9.30.
Draudzes svētku d.: Vissv. J. Marijas Dieva Mātes sv., Kunga prezentācijas svētki jeb Sveču diena, Sv. Franciska de Džeronimo piem. (maija II svētd.), Vissv. Trīsvienības sv., Jēzus Kristus Vissv. Sirds sv. (piektd. pēc Jēzus Kristus Miesas un Asiņu svētku oktāvas noslēg.), Sv. Joahima un Annas d., Sv. ap. Bartolomeja sv., Vissv. J. Marijas Bezvainīgā ieņemšana.