Pušmucovas Jaunavas Marijas Pasludināšanas draudze

Pušmucovas Jaunavas Marijas Pasludināšanas draudze
Adrese: Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov., LV-5742
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Justs Antons (Prāvests; +371 26106909)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 14.
Draudzes svētku d.: J.M.pasludināšanas sv., J.Kristus kristīšanas sv.